1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoekspodcast Hart voor Groen

Hart voor Groen

Hart voor Groen is de onderzoekspodcast van HAS green academy. In deze podcast verkennen we thema’s op het snijvlak van agro, food en leefomgeving. We delen onze kennis en expertise over praktijkonderzoek, bespreken mooie projecten en vertellen persoonlijke verhalen.

image podcast hart voor groen

Onze gasten hebben allemaal een hart voor groen en dragen op hun eigen manier bij aan praktische oplossingen die onze wereld gezonder maken. Gespreksleider is Florieke Koers, communicatieadviseur onderzoek bij HAS green academy.

Je kunt de afleveringen van onze onderzoekspodcast hier beluisteren, maar ook via Spotify, Apple podcast player en Google podcast player

Thema verdienmodellen en verdienvermogen

Dit is een vierluik over het thema verdienmodellen en verdienvermogen. Er zijn veel boeren die aan de slag willen met nieuwe of andere vormen van landbouw. Verdienvermogen creëren is daarbij noodzakelijk. Waarom eigenlijk? Wat kan er al? En: wat is er nog nodig? 

#9 - Verdienmodellen en verdienvermogen: het belang ervan – met PJ Beers en Daan Groot

Deze aflevering is de eerste van een serie over het thema verdienmodellen en verdienvermogen. Er zijn veel boeren die aan de slag willen met nieuwe of andere vormen van landbouw. Verdienvermogen creëren is daarbij noodzakelijk. Waarom eigenlijk? Wat kan er al? En: wat is er nog nodig?  

Te gast zijn lectoren Daan Groot van het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw en PJ Beers van de lectoraatgroep Future Food Systems. Presentator Florieke Koers praat met hen onder meer over het onderzoeksproject Kennis voor Verdienvermogen én het symposium Verdienvermogen voor kringlooplandbouw. 

#10 - Verdienmodellen en verdienvermogen: voedselbossen – met Marente Lokin en Nicolaas Geijer

Dit is de 2e aflevering in onze serie over het thema verdienmodellen en verdienvermogen. We hebben het over pionieren met nieuwe vormen van landbouw, zoals voedselbossen. Een goed verdienvermogen creëren is dan best een uitdaging. Welke verdienstrategieën passen voedselbosbouwers toe? En hoe lukt het, ondanks ons huidige landbouw- en voedselsysteem, toch een goede boterham te verdienen?

Te gast zijn docentonderzoeker Marente Lokin van het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw en agrarisch ondernemer Nicolaas Geijer.

 

Thema regeneratieve landbouw

Dit is een vierluik over het thema regeneratieve landbouw. Centraal staat de vraag hoe deze vorm van landbouw zich ontwikkelt en hoe we daar vanuit onderzoek - met doorwerking richting onderwijs - aan bij kunnen dragen. 

Regeneratieve landbouw

#5 De context - met Frederike Praasterink en Bram van Helvoirt

In deze aflevering bespreken we de context van het thema regeneratieve landbouw. Wat is dit eigenlijk? Voor welke maatschappelijke opgaven biedt het een oplossing? Welke barrières moeten we dan doorbreken? En wat is de rol van de HAS hierin?

Te gast zijn Frederike Praasterink en Bram van Helvoirt van HAS green academy. Frederike is lector van de lectoraatgroep Future Food Systems. Bram van Helvoirt is docentonderzoeker en verbonden aan de opleiding International Food & Agribusiness. Zij schetsen de context van regeneratieve landbouw.

Aan bod komt onder meer het onderzoeksproject Transitie naar een duurzaam voedselsysteem waar HAS green academy penvoerder van is en de bedrijfsopleiding Regeneratieve landbouw.

#6 De bodem als basis - met Judith van de Mortel en Willem Jan van de Kamp

In deze aflevering hebben we het over de bodem als uitgangspunt voor regeneratieve landbouw. Waarom is een gezonde bodem zo belangrijk en hoe kunnen we deze zo duurzaam mogelijk beheren?

Te gast zijn Judith van de Mortel en Willem Jan van de Kamp van HAS green academy. Judith is lector van het lectoraat Levende bodem werkt! Willem Jan van de Kamp is docentonderzoeker bij de HAS en tevens practor Duurzaam bodembeheer bij de groene mbo-instelling Yuverta Boxtel.

Aan bod komt onder meer het onderzoeksproject ‘Regeneratieve Open Teeltsystemen’, maar ook de onmisbare samenwerking tussen het hbo en mbo én de bedrijfsopleiding Bodemcoach voor agarisch adviseurs en de Opleiding en accreditatie van bodemadviseurs (samenwerking met Aeres Hogeschool).

#7 Klimaatrobuust landschap – met Ellen Weerman en Fabian Ercan

Deze aflevering gaat over het landschap. We hebben het over maatregelen die worden genomen om het landschap klimaatrobuust in te richten. Vaak kennen we de impact daarvan niet. Maar hoe meet je dat? En wat is een klimaatrobuust landschap eigenlijk? 

Te gast zijn lector Ellen Weerman en docentonderzoeker Fabian Ercan van het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen van HAS green academy. Zij richten zich op meten is weten en zien is geloven.  

Aan bod komen verschillende onderzoeksprojecten, denk aan Klimaatrobuuste Maatregelen voor de landbouw, NWO-RESHAPE & NAT en NWO-WUNDER.

#8 - Regeneratieve landbouw: opleiden & ondernemen – met René Quinten en Jord van Wijk

Deze laatste aflevering gaat het over het opleiden van regeneratieve boeren. Hoe kunnen zij zich verder ontplooien? Wat hebben ze nodig? Welke rol speelt ondernemerschap? En hoe kunnen wij ze als HAS begeleiden? 

Te gast zijn docent René Quinten van de opleiding Toegepaste Biologie en 4ejaars student Jord van Wijk van de opleiding Management van de Leefomgeving van HAS green academy. Ze hebben het onder meer over de minor Farming with Nature, de bedrijfsopleidingen binnen het thema natuurbeheer en ondernemerschap en het biologische melkveebedrijf van Jords familie. 

 

Thema gezond voedselkeuzegedrag

Dit is een vierluik over het thema gezond voedselkeuzegedrag. Centraal staat de vraag hoe we consumenten kunnen stimuleren gezonder te kiezen als het gaat om voeding.

Gezond voedselkeuzegedrag

#4 Gezonde voeding versus gezond leven - met Stefanie van Mook en Liesbeth Velema

In deze aflevering praten we over gezonde voeding als onderdeel van een gezond leven. Want gezonde voeding staat natuurlijk niet op zichzelf. In deze aflevering zijn Stefanie van Mook en Liesbeth Velema te gast. Stefanie is programmamanager van het onderzoeksprogramma Gezonde Leefomgevingen bij HAS green academy en Liesbeth is expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum.

#3 Verbeteren van het voedselaanbod – met Annet Roodenburg en een vierdejaars student Food Technology

In deze aflevering hebben we het over het in kaart brengen en verbeteren van het voedselaanbod én de rol van het bedrijfsleven daarin. Te gast zijn lector Voeding en Gezondheid Annet Roodenburg en een vierdejaars student Food Technology van HAS green academy. Aan bod komt onder meer de minor Creating a healthy food environment.

#2 De keuzevrijheid van de consument – met Antien Zuidberg en Willemijn Vermeer

In deze aflevering hebben we het over de keuzevrijheid van de consument. Want hoe vrij is de consument eigenlijk écht als het gaat om de keuzes die hij maakt? Kun je nog kiezen voor gezond voedsel als 80% van het voedselaanbod ongezond is? Lector Antien Zuidberg van het lectoraat Design Methoden in Food HAS green academy en hoofddocent en onderzoeker Willemijn Vermeer van de Hogeschool van Amsterdam zijn te gast. Aan bod komt onder meer het onderzoeksproject Mbo-student in actie voor meer plantaardig voedsel.

#1 Onze voedselomgeving – met Amely Verreijen en Herman Peppelenbos

In deze eerste aflevering bespreken we hoe het eigenlijk gesteld is met onze voedselomgeving en hoe deze de afgelopen jaren is veranderd. Want de voedselomgeving heeft veel invloed op ons voedselkeuzegedrag. In deze aflevering zijn docentonderzoeker Amely Verreijen en lector Herman Peppelenbos van het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy te gast. Aan bod komt onder meer het onderzoeksproject Campus van de Toekomst. 

Intro: Waarom starten wij deze onderzoekspodcast? – met Florieke Koers, Athalia Haxelmans en Antien Zuidberg

In deze introductieaflevering nemen we je graag mee in het verhaal achter onze onderzoekspodcast. Te gast zijn Athalia Haxelmans en Antien Zuidberg. Zij werken beiden bij HAS green academy: Athalia is programmanager onderzoek en Antien is lector Design Methoden in Food. Luister mee naar een bijzonder gesprek over de rol van het groene hbo in onderzoek en de ontwikkeling van onze onderzoeksgroepen, maar ook over de kracht van het voeren van een dialoog en het luisteren naar elkaars verhaal.

 

Luister ook via Spotify

Wil je reageren op onze afleveringen?

Dit kan via onze sociale media: @hasgreenacademy #hasgreenacademy #hartvoorgroen.
Of stuur een mail naar nieuws@has.nl.