1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Design Methoden in Food

Lectoraat Design Methoden in Food

Het lectoraat Design Methoden in Food doet onderzoek naar design methoden die binnen het hbo gebruikt kunnen worden en resulteren in nieuwe ontwerpen voor gezond en duurzaam voedselkeuzegedrag. Denk daarbij aan voedselproducten, verpakkingen en communicatieuitingen, maar ook aan compleet nieuwe voedselomgevingen en voedselsystemen.

design-methoden

Over het lectoraat

Doel

Het lectoraat Design Methoden in Food doet onderzoek naar verschillende soorten methoden waarmee gezond en duurzaam voedselkeuzegedrag in de voedselomgeving kan worden onderzocht en ondersteund. Het gaat hierbij naast design methoden ook om systemische analyse en ontwerpmethoden. 

Onderzoeksagenda

In het eerste termijn van het lectoraat (2018-2022) hebben we ontdekt dat design methoden goed werken vanwege de nadruk op de behoefte van mensen en het iteratieve karakter van de ontwerpfase zodat er uiteindelijk een passend en bruikbaar food concept of ontwerp ligt. Daarnaast werken design methoden goed als ze inspiratie bieden, duidelijk zijn en als ze eenvoudig toepasbaar zijn voor de gebruiker.  

Een van de aspecten van verleiding waar we als food ontwerpers veel minder grip op hebben is menselijk gedrag. Verleiding en specifiek ondersteuning van de gezonde en duurzame voedselkeuzegedrag wordt van steeds groter maatschappelijk belang. Tijdens het tweede termijn van dit lectoraat (2022-2026) verrichten we onderzoek naar methoden waarmee gezond en duurzaam voedselkeuzegedrag in de voedselomgeving kan worden onderzocht en ondersteund. Ook het gebruik van systemische analyse en ontwerp methoden worden hiervoor ingezet. 

Onderzoekslijnen

De onderzoekslijnen zijn van dit lectoraat zijn: 

 • onderzoek naar bestaande gedragsanalyse en ontwerpmethoden, en naar best practices in gedragsonderzoek en succesvolle interventies  
   
 • praktijkgericht case onderzoek op het gebied van gezond en duurzaam voedsel (‘goed voedsel’) en -voedselomgevingen, met de focus op het verleiden en ondersteunen van gezond en duurzaam voedselkeuzegedrag 
   
 • het opzetten van een ‘conshuman behaviour lab’ ofwel ‘consumenselijk gedragslab’ waarin consumensen, studenten, ondernemers en onderzoekers samenwerken in ons onderzoek op het gebied van goed voedsel. 

De lector neemt bij alle onderzoekslijnen het voortouw, kenniskringleden zijn inhoudelijk bij één of meerdere onderzoekslijnen betrokken.

Innovation Toolbox

Het lectoraat zich op het beschikbaar stellen van een Innovation Toolbox met daarin de belangrijkste designmethoden om een goed concept te ontwerpen en ontwikkelen. Om overzicht te scheppen zijn de tools zijn in de Toolbox gerangschikt naar diverse Tooltypes.  

We hebben bewust geen link gemaakt naar een model of roodmap (zoals Design Thinking, Food innovation model of Innovatiefunnel), om meer keuze en gebruiksvrijheid te creëren voor studenten en docenten. 

Innovation Toolbox
Verleidingstoolbox

Voor gezond en duurzaam voedsel is het van belang om een ‘level playing field’ te creëren met concurrerende producten die van nature al veel verleiding in zich hebben (denk aan romige, vette, krokante en/of zoete producten, maar ook aan goedkope koolhydraatrijke producten die goed vullen).  

Met een Verleidingstoolbox worden de belangrijkste methoden en aspecten toegelicht waarmee een food concept zo verleidelijk mogelijk kan worden ontworpen, ontwikkeld en vermarkt. Hoe gezond en duurzame een food concept ook is, als het niet verleidelijk genoeg is, zal het niet aanslaan, en is de innovatie één van de 9 uit 10 die niet succesvol is.  

VerleidingsToolbox
Publicaties

Projecten

 • logo

  Programma Gezonde Leefomgevingen

  De komende jaren werken HAS green academy en Avans Hogeschool samen met publieke en private partners aan praktijkgericht onderzoek naar een gezonde leefomgeving die als prettig wordt ervaren, uitnodigt tot gezond gedrag en een zo laag mogelijke druk heeft op de gezondheid.

 • food waste

  ZERO Food Waste Challenge

  Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge dat als doel heeft hbo-studenten bewustmaken van voedselverspilling in scholen, instellingen en in de voedingsindustrie. De live kick-off van de editie van 2023 vond plaats op 12 september 2023 om 18.45 uur.

 • Goed Verpakt

  Wat is de beste en meest duurzame manier van verpakken? Met die vraag worstelen bedrijven elke dag. De optimale situatie zou géén verpakking zijn, maar dat is bij voedsel vaak niet mogelijk. Toch kunnen we ook niet blijven verpakken zoals we tot nu toe steeds hebben gedaan. Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten. Op 21 september 2023 is de eindpublicatie van het Goed Verpakt project gepubliceerd.

 • gereedschapskist

  De VerleidingsToolbox

  Het lectoraat Design Methoden in Food werkt sinds 2019 aan een geheel nieuw model waarin de belangrijkste aspecten van verleiding worden gedeeld, samen met methoden die hier voor kunnen worden ingezet.

 • Voorkomen van voedsel- verspilling in de voedingsindustrie

  Inzicht krijgen in de omvang en oorzaken van voedselverspilling op ketenniveau, met als doel deze verspilling te verminderen. Dit is waar het de afgelopen twee jaar tijdens het project Voorkomen Voedselverspilling in de keten om heeft gedraaid. Het lectoraat Design Methoden in Food heeft zich bezig gehouden met het voorkomen van voedselverspilling binnen de zuivel-, vlees- en AGF-keten.

Lector

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • Voeding & Gezondheid

  Lectoraat Voeding en Gezondheid

  In het lectoraat Voeding en Gezondheid staat een gezonde voedselomgeving en het maken van gezonde voedselkeuzes maken centraal. Het lectoraat richt zich daarbij enerzijds op een gezondere samenstelling van het aanbod aan voedingsmiddelen en anderzijds op een verantwoorde, transparante communicatie richting alle consumenten.

 • Lectoraat Groene Gezondheid

  Lectoraat Groene Gezondheid

  Het lectoraat Groene Gezondheid heeft als doelstelling kennisontwikkeling en kennisverspreiding rond het verhogen van groente- en fruitconsumptie. Ook richt het lectoraat zich op de gezondheid van Nederlandse consumenten en de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.

Meer leren over dit onderwerp?