1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Voorkomen voedselverspilling in de voedingsindustrie

Voorkomen van voedsel- verspilling in de voedingsindustrie

Het lectoraat Design Methoden in Food onderzoekt het voorkomen van voedselverspilling binnen de zuivel-, vlees- en AGF-keten en brengt daarvoor samen met partners systemische problemen in kaart.

voedsel

Systemische problemen

In 2 jaar tijd wil het lectoraat een visueel overzicht hebben van systemische problemen in deze ketens. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat een rekenmodel voor voedselverspilling voor bedrijven in deze sectoren. Dit doen we door middel van cases met bedrijven.  

Ook ontwikkelt het lectoraat onderwijsmaterialen voor hbo-toepassingen, schrijft het lectoraat over de bevindingen en worden er netwerkbijeenkomsten gehouden om de kennis en opgeleverde resultaten zo breed mogelijk te delen. Het lectoraat werkt hierin samen met het lectoraat Voedselproductie in een circulaire economie, Aeres Hogeschool. Hogeschool Inholland, Zeeland UAS en een consortium van 15 instanties. 

Neem contact op