1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie

Lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie

Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie wil bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.

voedselproductie

Over het lectoraat

Doel

Het doel van het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het lectoraat wil niet zozeer zelf innovaties te ontwikkelen, maar inzetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden. 

Onderzoeksprogramma

Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Doel is niet zozeer om zelf innovaties te ontwikkelen, maar in te zetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden.  

Met de bedrijven inventariseert het lectoraat praktisch realiseerbare mogelijkheden om de circulariteit van landbouw te verhogen. Het lectoraat vormt een herijking en uitbreiding van het lectoraat Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector. 

Subsidieregeling 

Het lectoraat wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Lectoren Kringlooplandbouw van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het ministerie van LNV. De regeling stimuleert een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Onderzoek en innovatie op het gebied van kringlooplandbouw wordt zo versterkt en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent vergroot. 

Onderzoekslijnen

Het onderzoeksprogramma kent als belangrijkste onderzoekslijnen:  

 • tot waarde brengen van circulariteit 
 • het sluiten van kringlopen 
 • verduurzaming van productieprocessen
 • tegengaan van voedselverspilling in de keten 
Experimenteerruimtes

Het lectoraat richt zich vooral op actuele duurzaamheidsvraagstukken die opgepakt worden in door verschillende experimenteerruimtes in Zuid-Nederland en werkt daarvoor samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Experimenteerruimtes zijn fysieke plaatsen waar verschillende partners elkaar ontmoeten, vraagstukken oppakken en proeven doen. Denk aan Agro Proeftuin de Peel, Foodtech Brainport en het Delta Agrifood Business. 

Lector

 • Dr. Rob Bakker

  Lector Voedselproductie in een Circulaire Economie / Professor Food Production in a Circular Economy

  R.Bakker@has.nl
  R.Bakker@has.nl
  Linkedin
  Linkedin

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • toekomstige voedselsystemen

  Lectoraatgroep Future Food Systems

  Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo draagt het lectoraat bij aan impact op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, zowel nationaal als internationaal.