1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie

Lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie

Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie wil bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.

voedselproductie

Over het lectoraat

Doel

Het doel van het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het lectoraat wil niet zozeer zelf innovaties te ontwikkelen, maar inzetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden. 

Onderzoeksprogramma

Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Doel is niet zozeer om zelf innovaties te ontwikkelen, maar in te zetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden.  

Met de bedrijven inventariseert het lectoraat praktisch realiseerbare mogelijkheden om de circulariteit van landbouw te verhogen. Het lectoraat vormt een herijking en uitbreiding van het lectoraat Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector. 

Subsidieregeling 

Het lectoraat wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Lectoren Kringlooplandbouw van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het ministerie van LNV. De regeling stimuleert een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Onderzoek en innovatie op het gebied van kringlooplandbouw wordt zo versterkt en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent vergroot. 

Onderzoekslijnen

Het onderzoeksprogramma kent als belangrijkste onderzoekslijnen:  

 • tot waarde brengen van circulariteit 
 • het sluiten van kringlopen 
 • verduurzaming van productieprocessen
 • tegengaan van voedselverspilling in de keten 
Experimenteerruimtes

Het lectoraat richt zich vooral op actuele duurzaamheidsvraagstukken die opgepakt worden in door verschillende experimenteerruimtes in Zuid-Nederland en werkt daarvoor samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Experimenteerruimtes zijn fysieke plaatsen waar verschillende partners elkaar ontmoeten, vraagstukken oppakken en proeven doen. Denk aan Agro Proeftuin de Peel, Foodtech Brainport en het Delta Agrifood Business. 

Publicaties

Projecten

 • insecten

  Safe insects

  pubDate
  27-10-2022

  Met dit project verzamelen we gegevens over voedselveiligheid om de toepassing van wettelijk verboden organische reststromen als substraat voor insectenkweek mogelijk te maken. HAS green academy is betrokken vanuit het lectoraat Voedselproductie in een circulaire economie.

 • food waste

  ZERO Food Waste Challenge

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge. In 2021 was er een Brabantse editie, in 2022 landelijk. Partners zijn Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen, Food Valley Circulair, Stichting Jong Leren Eten, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Rabobank. Ook het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bij de challenge betrokken.

Lector

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

 • design-methoden

  Lectoraat Design Methoden in Food

  Het lectoraat Design Methoden in Food doet onderzoek naar design methoden die binnen het hbo gebruikt kunnen worden en resulteren in nieuwe ontwerpen voor gezond en duurzaam voedselkeuzegedrag. Denk daarbij aan voedselproducten, verpakkingen en communicatieuitingen, maar ook aan compleet nieuwe voedselomgevingen en voedselsystemen.

 • Lectoraat Eiwittransitie in voeding

  Lectoraat Eiwittransitie in voeding

  Het lectoraat Eiwittransitie in Voeding wil bijdragen aan de eiwittransitie in Nederland en daarbuiten. Het lectoraat heeft een focus op toepassing van plantaardige eiwitten en verkenning van alternatieve eiwitten zoals cellulaire agricultuur en insecten.

 • Tablets en koeien

  Lectoraat Precision Livestock Farming

  Het lectoraat Precision Livestock Farming richt zich op smart farming en het preciezer kunnen sturen van de bedrijfsvoering met behulp van data. Het lectoraat laat zich daarbij inspireren door sectoren binnen en buiten de landbouw.