1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Healthy Farming

Lectoraat Healthy Farming

Het lectoraat Healthy Farming richt zich op het onderzoeken van knelpunten in de veehouderij en het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst. 

illustratie Healthy Farming

Het lectoraat Healthy Farming onderzoekt de knelpunten in de veehouderij in combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en bedenkt oplossingen door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten.

Over het lectoraat

Doel

Het lectoraat Healthy Farming richt zich op het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst. Het lectoraat onderzoekt de knelpunten in de veehouderij in combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en bedenkt oplossingen voor deze knelpunten door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten.

Onderzoekagenda

Het lectoraat Healthy Farming wil bestaansrecht geven aan de veehouderij in dichtbevolkte gebieden met Zuidoost-Nederland als voorbeeldregio. 

Deze regio kampt met problematiek die zich in de (nabije) toekomst ook in de rest van de wereld gaat voordoen. Dit brengt een unieke set uitdagingen met zich mee voor de veehouderij en het lectoraat gaat samen met het werkveld op zoek naar oplossingen hiervoor. Centraal staat het spanningsveld tussen volksgezondheid, dierenwelzijn en een gezonde bedrijfsvoering. 

Onderzoekslijnen

Er zijn meerdere thema's waar het lectoraat zich binnen het onderzoeksprogramma op richt,. De belangrijkste zijn:  

 • het beperken van de impact die de veehouderij heeft op de volksgezondheid en de leefomgeving 
 • dierziektepreventie en –bestrijding met name gericht op zoönosen 
 • antibioticareductie in de veehouderij 
 • het doorvoeren van welzijnsverbeteringen in de veehouderij die door zowel de producent als consument omarmd worden 
Publicaties

Lector

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Projects

 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • Tablets en koeien

  Lectoraat Precision Livestock Farming

  Het lectoraat Precision Livestock Farming richt zich op smart farming en het preciezer kunnen sturen van de bedrijfsvoering met behulp van data. Het lectoraat laat zich daarbij inspireren door sectoren binnen en buiten de landbouw.

 • voedselproductie

  Lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie

  Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie wil bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.

 • toekomstige voedselsystemen

  Lectoraatgroep Future Food Systems

  Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo draagt het lectoraat bij aan impact op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, zowel nationaal als internationaal.

 • Lectoraat Eiwittransitie in voeding

  Lectoraat Eiwittransitie in voeding

  Het lectoraat Eiwittransitie in Voeding wil bijdragen aan de eiwittransitie in Nederland en daarbuiten. Het lectoraat heeft een focus op toepassing van plantaardige eiwitten en verkenning van alternatieve eiwitten zoals cellulaire agricultuur en insecten.

Meer leren over dit onderwerp?