1. Home
  2. Bedrijfsopleidingen
  3. Praktische informatie

Praktische informatie bedrijfsopleidingen

Je hebt interesse in een bedrijfsopleiding of cursus van HAS green academy en wilt je gaan inschrijven. Dan is het goed om te weten wat onze voorwaarden zijn en om te weten hoe dit proces van inschrijven tot certificaat eruit ziet. Die informatie vind je hier.

Professionals in een meeting

De bedrijfsopleidingen worden ontwikkeld en uitgevoerd door HAS green academy, soms in samenwerking met brancheverenigingen of bedrijven uit de sector. Elke opleiding kent een vast team, bestaande uit een cursusleider, projectleider, projectmanager en de docenten. Enkele docenten zijn verbonden aan de HAS; anderen komen rechtstreeks uit het bedrijfsleven. 

Zittende cursisten luisteren naar cursusleider

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen van HAS green academy

De bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen van HAS zijn geen geaccrediteerde opleidingen, dit in tegenstelling tot de voltijds bacheloropleidingen bij HAS. De verschillen leggen we je hieronder uit.

Verschil cursorisch onderwijs en geaccrediteerde opleidingen

Cursorisch onderwijs versus geaccrediteerde opleiding

Accreditatie is het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief beoordeeld is door de NVAO. Deze beoordeling vindt plaats bij de start van een nieuwe opleiding en vervolgens iedere zes jaar. Tijdens een accreditatie beoordeelt een extern, deskundig panel de kwaliteit van de opleiding. Zij kijkt daarbij naar waar de opleiding voor opleidt, hoe zij dat doet en of het eindniveau gerealiseerd wordt.
Accreditatie is een voorwaarde voor de bekostiging/financiering door de overheid; voor het recht om erkende diploma's af te geven en ook voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten. Wil je meer weten over accreditatie kijk dan ook op: https://www.nvao.net/veelgestelde-vragen.

 

Voor de bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen van HAS wordt wel iedere twee jaar de klanttevredenheid onder cursisten getoetst door Cedeo. Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties actief op het gebied van opleiden van professionals. Bij een goede beoordeling krijgt HAS een Cedeo-erkenning, een belangrijk keurmerk om de kwaliteit van de cursussen aan te tonen. Net als twee jaar geleden heeft HAS weer een hoge score behaald: een 8,6 voor de incompany-cursussen en een 8,8 voor de cursussen met open inschrijving.

 

Wat merk jij van het verschil tussen het cursorisch onderwijs en de geaccrediteerde bacheloropleidingen?

 

  1. De bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen worden afgesloten met een certificaat. Geaccrediteerde hbo bacheloropleidingen worden afgesloten met een getuigschrift.
  2. De bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen mogen specifieke toegangseisen formuleren over bijvoorbeeld werkervaring. Op deze wijze zorgen we ervoor dat het niveau en tempo van de bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen aansluiten bij de doelgroep. Bij geaccrediteerde bacheloropleidingen gelden wettelijke toelatingseisen.
  3. Voor de opzet van het programma en de kwaliteit van de toetsing worden dezelfde uitgangsprincipes gebruikt. Hoewel er bij bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen geen beoordeling plaatsvindt door een accreditatiepanel, zorgen wij er wel voor dat de kwaliteit vergelijkbaar is.
  4. De bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen worden grotendeels door docenten van HAS green academy uitgevoerd. Deze docenten verzorgen ook de geaccrediteerde bacheloropleidingen.
  5. De rechten en plichten van cursisten zijn vastgelegd in de examenregeling van HAS green academy. Dit reglement kun je opvragen bij onze organisatie en staat tevens op de website van HAS. Bij geaccrediteerde bacheloropleidingen geldt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze is geconcretiseerd in het studentenstatuut en de Onderwijs- en examenregelingen (OER). Deze vind je onder Studeren aan de HAS.
  6. Vrijstellingen voor modulen uit de geaccrediteerde bacheloropleiding mogen alleen verleend worden door de examencommissie van de betreffende voltijds bacheloropleiding.

Voorwaarden en reglement

In de algemene voorwaarden vind je de regels die gelden tussen jou als cursist en HAS green academy.

 

Cedeo

Keurmerken

Wij blijven continu investeren in onze opleidingen en in (langdurige) relaties met onze opdrachtgevers. En met succes: onze huidige opdrachtgevers waarderen onze aanpak met een 9,7 voor onze maatwerktrajecten en een 9,8 voor onze open inschrijvingen (getoetst door Cedeo).

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie. Aan de hand van periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid.

STAP-regeling (niet meer mogelijk)

STAP is alleen nog in 2023 te benutten voor een overheidserkende opleiding die in het scholingsregister van de overheid is opgenomen. Zoals ook uitgeleged op www.stap-budget.nl zijn STAP-aanvragen voor ons cursusaanbod daarom niet meer mogelijk.

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief