1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks- projecten

13 lectoren en zo’n 50 docentonderzoekers werken samen met studenten, docenten en professionals uit het werkveld aan een toonaangevende onderzoeksagenda met praktijkgerichte onderzoeksprojecten, zowel in Nederland als daarbuiten.

Onderzoeksprojecten

Hier vind je een selectie uit de onderzoeksprojecten waar we als HAS aan werken. Je kunt ze allemaal bekijken of filteren op onderwerp door op een of meerdere expertises te klikken.

Onderzoeks- projecten

Expertise
 • Restructure

  RESTRUCTURE

  pubDate
  24-08-2023

  HAS green academy participeert vanuit het lectoraat Voeding en Gezondheid in het TKI-project RESTRUCTURE. Onder leiding van Wageningen University onderzoeken we de textuureigenschappen van voedsel versus de eetsnelheid en communicatie gericht op gezond voedselkeuzegedrag.

 • campus van de toekomst

  Campus van de Toekomst

  pubDate
  15-08-2023

  In het project Campus van de Toekomst gaat om het creëren van een gezonde, duurzame, groene campus voor studenten en medewerkers in de omgeving van de Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch. De Campus van de Toekomst is een driejarig project onder leiding van het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy.

 • HAS to go

  Groene Gezonde Studenten

  pubDate
  15-08-2023

  Een groene omgeving en het eten van groente en fruit is goed voor je gezondheid. Wetenschappelijk bewijs hiervoor leidde tot meer groene en gezonde interventies. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar bleken lastig aan te spreken. Het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy startte daarom het project Groene Gezonde Studenten.

 • veldboon

  Kringlooplandbouw in uitvoering

  pubDate
  30-06-2023

  Het lectoraat Levende bodem werkt! van HAS green academy begeleidt agrarische ondernemers met de uitvoering van innovatieve experimenten op proeflocatie Agroproeftuin de Peel. De experimenten zijn gericht op het vergroten van biodiversiteit, gezonde bodem, waterkwaliteit en productie van eiwit van eigen bodem.  

 • Smaaktextuur

  Flavour & Texture

  pubDate
  30-06-2023

  Een consortium uit de hele voedselproductieketen werkt aan een project over het oplossen van smaak-en textuurproblemen van plantaardige voedsel. De resultaten zorgen voor een positievere smaakbeleving bij het eten van plantaardige vlees- en zuivelvervangers. Het lectoraat Eiwittransitie in voeding werkt namens HAS green academy aan dit project.

 • Kefir

  Bio-purificatie van plantaardige eiwitten

  pubDate
  30-06-2023

  HAS green academy werkt via het lectoraat Eiwittransitie in voeding aan een project dat bio-purificatie-technieken ontwikkelt op basis van fermentatie. Met fermentatie kun je yoghurt, brood en bier maken, maar het kan breder worden toegepast in de voedselproductiedoor verschillende microbiële culturen te gebruiken.

 • Microbiële contaminanten

  Microbiële contaminanten in plantaardig voedsel

  pubDate
  30-06-2023

  Het lectoraat Eiwittransitie in voeding is namens HAS green academy partner in een publiek-privaat consortium dat werkt aan een meerjarig project gericht op het onderzoeken van de potentiële voedselveiligheids- en kwaliteitsrisico's van microbiële contaminanten in plantaardige voedingsproducten.

 • Cellulaire eiwitten

  Duurzame productieketens voor cellulaire eiwitten

  pubDate
  30-06-2023

  Een publiek-privaat consortium heeft Nederlandse PPS-toeslag ontvangen voor een meerjarig project over het gebruik van microbiële biomassa om functionele, eiwitrijke ingrediënten te maken voor de duurzame productie van voedsel. Het lectoraat Eiwittransitie in voeding werkt namens HAS green academy aan dit project.

 • Smart Climate Adaptive Environment (SCAE)

  pubDate
  26-06-2023

  Smart Climate Adaptive Environment (SCAE) bij HAS green academy is een meerjarig onderzoeksprogramma. Dit programma monitort het rendement van klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Het doel is om tot versnelde acceptatie en invoering van regionaal optimale klimaatadaptieve maatregelen te komen.

 • Groene Woud

  Herinrichting Het Groene Woud

  pubDate
  26-05-2023

  Studenten van HAS green academy maakten een uniek herinrichtingsplan voor het Groene Woud in opdracht van het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen en de Provincie Noord-Brabant in het kader van de minor ‘Ruimteproef’. Het project werd genomineerd in de categorie ‘hbo’ voor de Groenpact Impactprijs 2023. 

 • koe

  Onderzoek early-warningsysteem MKZ

  pubDate
  05-05-2023

  Studenten van HAS green academy en Avans Hogeschool hebben samen met onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research een computer geleerd om symptomen van mond-en-klauweer (MKZ) te herkennen op pasfoto’s van koeien. Dit deden zij in een afstudeeropdracht en opvolgend minorproject.

 • Ontmoeten

  Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie

  pubDate
  04-05-2023

  Lectoraatgroep Future Food Systems richt zich in het project Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie op ontmoetingen tussen vernieuwers en de gevestigde orde als het gaat om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem en hoe zij hierin samen op kunnen trekken.

 • Kennis voor verdienvermogen

  Kennis voor verdienvermogen

  pubDate
  04-05-2023

  Lectoraatgroep Future Food Systems participeert in het project Kennis voor verdienvermogen. Dit project richt zich op de kritische succesfactoren voor verdienvermogen van kringlooplandbouw en het berekenen van de impact daarvan op het verdienvermogen.

 • SEAD-West

  Ontwikkeling tuinbouwonderwijs Rwanda

  pubDate
  21-04-2023

  In het internationale project SEAD-West heeft HAS green academy gewerkt aan de ontwikkeling van het tuinbouwonderwijs in de westelijke provincie van Rwanda in Afrika. Het project is inmiddels afgerond.

 • avocado

  FORQLAB: onderzoek avocadoteelt in Kenia

  pubDate
  31-03-2023

  HAS green academy werkt tot mei 2024 binnen het project FORQLAB met een serie afstudeeropdrachten aan food loss/waste en food quality in de Keniaanse avocadowaardeketen.

 • Praktijkgericht onderwijs Indonesië

  Verbeteren praktijkgericht onderwijs Indonesië

  pubDate
  31-03-2023

  HAS green academy participeert in een 2-jarig Nuffic-project gericht op het ondersteunen en verbeteren van praktijkgericht onderwijs in Indonesië. We werken hierin samen met zowel Indonesische als Nederlandse partners.

 • Substraattraining Benin

  Substraattraining geven aan telers in Benin

  pubDate
  31-03-2023

  HAS green academy werkt samen met Holland Greentech en UCCM Calavi aan een internationaal Nuffic-project in het Franstalige Benin in West-Afrika gericht op substraattraining aan telers.

 • watersysteem

  Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

  pubDate
  20-03-2023

  De lectoraten Klimaatrobuuste landschappen en Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw participeren in 2 projecten die binnen het KIC-programma ‘Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal’ van NWO recent subsidie toegewezen hebben gekregen: RESHAPE en WaterScape.

 • koe-qr

  Minor Data Science in Agrifood

  pubDate
  17-03-2023

  In de Minor Data Science in Agrifood werken studenten samen aan het toepassen van datascience in de plant-, dier of leefomgeving. Het lectoraat Precision Livestock Farming is nauw betrokken.

 • ecologische waterkwaliteit

  Meten bedreigingen waterkwaliteit beeksystemen

  pubDate
  17-03-2023

  Het lectoraat Innovatieve Monitoring ontwikkelt een methodiek om individuele bedreigingen in beeksystemen te identificeren. Zo kunnen overheden en natuurbeschermers maatregelen nemen voor waterkwaliteitsverbetering.

 • Programma Gezonde Leefomgevingen

  pubDate
  19-01-2023

  HAS green academy en Avans Hogeschool realiseren binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen met een grote groep consortiumpartners een onderzoeksinfrastructuur om nieuwe kennis, methoden en best practices te ontwikkelen op het gebied van gezonde leefomgevingen.

 • groente en fruit

  De Waarde(n) van Groenten en Fruit

  pubDate
  19-01-2023

  Het lectoraat Groene Gezondheid heeft met 12 bedrijven en 3 kennisinstellingen samengewerkt aan een betere onderbouwing van het effect van nutriënten op het lichaam en de gezondheidswaarde van versproducten.

 • Interactieve kaart Groene Gezondheid

  Interactieve kaart initiatieven voeding

  pubDate
  21-11-2022

  Het lectoraat Groene Gezondheid is betrokken bij de publicatie van een interactieve kaart die per gemeente initiatieven met betrekking tot voeding en gezondheid laat zien.

Filters

Expertise