1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks- projecten

13 lectoren en zo’n 50 docentonderzoekers werken samen met studenten, docenten en professionals uit het werkveld aan een toonaangevende onderzoeksagenda met praktijkgerichte onderzoeksprojecten, zowel in Nederland als daarbuiten.

Onderzoeksprojecten

Hier vind je een selectie uit de onderzoeksprojecten waar we als HAS aan werken. Je kunt ze allemaal bekijken of filteren op onderwerp door op een of meerdere expertises te klikken.

Onderzoeks- projecten

Expertise
 • Bokashi

  Bokashi als bodemverbeteraar

  Vanuit het lectoraat Levende Bodem Werkt! doet HAS green academy onderzoek naar de toepasbaarheid van Bokashi als bodemverbeteraar. Bokashi is het Japanse woord voor 'goed gefermenteerd organisch materiaal' en wordt gemaakt vanuit organische reststromen.

 • tijger

  Save the tiger in the cloud

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring, een onderzoeksgroep gericht op datascience en de opleiding Applied Geo-information Science van HAS green academy werken samen met SURF Cloud Research Consulting aan een pilotstudie om een cloud-dienst te ontwikkelen die de benodigde satellietbeelden automatisch opslaat en verwerkt op Azure en vervolgens gebruikt als input voor ruimtelijke analyses.

 • HAS consumenten-panel

  Binnen HAS green academy wordt veel consumentenonderzoek uitgevoerd naar maatschappelijke vraagstukken door onze studenten en onderzoekers. Het is gebleken dat het werven van deelnemers vrijwel nooit leidt tot een representatieve doelgroep. Daarom wordt er door de studenten veel energie ingezet om een bredere afspiegeling van de Nederlandse consumenten te bereiken. Het HAS consumentenpanel helpt ze hierbij.

 • FABforward

  FABforward

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring participeert namens HAS green academy in het onderzoeksproject FABforward. Functionele agrobiodiversiteit (FAB) heeft veel potentie als het gaat om het verhogen van de biodiversiteit en het verlagen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. En dit zonder verlies van opbrengst tot gevolg te hebben.

 • project combined

  COMBINED

  Vanuit het lectoraat Innovatieve Biomonitoring van HAS green academy werken we de komende 6 jaar samen met partner Naturalis mee aan het onderzoeksproject COMBINED. Dit project richt zich op de vraag hoe veranderingen in de biodiversiteit en het klimaat elkaar in de Nederlandse landschappen beïnvloeden.

 • Klimaatrobuust landschap

  RESHAPE & NAT

  Nederland moet in 2050 klimaatrobuust ingericht zijn. Wat betekent dat voor het landschap en watersysteem? Welke ontwikkelpaden zijn er? Dit staat centraal in de interdisciplinaire onderzoeksprojecten RESHAPE en NAT waar HAS green academy in participeert.

 • bodem-plantsysteem

  Regeneratieve Open Teeltsystemen

  In dit project nemen we als HAS green academy regeneratieve landbouwpraktijken onder de loep. Nog maar een handjevol boeren in Nederland pioniert met deze productiewijze waarbij ze natuurlijke hulpbronnen versterken in plaats van uitputten.

 • Onderzoekslijn3_interviewboer

  Klimaatrobuust & sociaal

  We kunnen berekenen en visualiseren hoe een klimaatrobuust landschap eruit moet zien om een transitie in het landelijk gebied voor elkaar te krijgen. Maar wat vraagt het van mensen, of van de manier waarop we samenwerken? Daarom onderzoeken we binnen het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen van HAS green academy welke belemmeringen en kansen er op sociaal vlak zijn.

 • Onderzoekslijn2_metingenkas

  Klimaatrobuust & ecologisch

  Er worden veel maatregelen genomen om ons Nederlands landschap klimaatrobuust in te richten, maar van veel maatregelen kennen we de impact niet. Daarom zoomt het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen van HAS green academy in op de impact van maatregelen.

 • Onderzoekslijn1_ontwerpen

  Klimaatrobuuste landschappen

  Een klimaatrobuust landschap als antwoord op de droogte, waarin het vasthouden van water en het vergroten van de biodiversiteit centraal staan. Hoe krijgen we dat voor elkaar? In deze onderzoekslijn bekijkt het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen van HAS green academy wat klimaatrobuuste landschappen precies zijn.

 • Groenblauwe Stad

  HAS green academy voert samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool en Hogeschool Inholland het tweejarige onderzoek Groenblauwe Stad uit. Hiermee dragen we onder andere bij aan het bevorderen van de biodiversiteit en leefbaarheid, evenals het verbeteren van de gezondheid van de bewoners.

 • Restructure

  RESTRUCTURE

  HAS green academy participeert vanuit het lectoraat Voeding en Gezondheid in het TKI-project RESTRUCTURE. Onder leiding van Wageningen University onderzoeken we de textuureigenschappen van voedsel versus de eetsnelheid en communicatie gericht op gezond voedselkeuzegedrag.

 • campus van de toekomst

  Campus van de Toekomst

  In het project Campus van de Toekomst gaat om het creëren van een gezonde, duurzame, groene campus voor studenten en medewerkers in de omgeving van de Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch. De Campus van de Toekomst is een driejarig project onder leiding van het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy.

 • HAS to go

  Groene Gezonde Studenten

  Een groene omgeving en het eten van groente en fruit is goed voor je gezondheid. Wetenschappelijk bewijs hiervoor leidde tot meer groene en gezonde interventies. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar bleken lastig aan te spreken. Het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy startte daarom het project Groene Gezonde Studenten.

 • veldboon

  Kringlooplandbouw in uitvoering

  Het lectoraat Levende bodem werkt! van HAS green academy begeleidt agrarische ondernemers met de uitvoering van innovatieve experimenten op proeflocatie Agroproeftuin de Peel. De experimenten zijn gericht op het vergroten van biodiversiteit, gezonde bodem, waterkwaliteit en productie van eiwit van eigen bodem.  

 • Smaaktextuur

  Flavour & Texture

  Een consortium uit de hele voedselproductieketen werkt aan een project over het oplossen van smaak-en textuurproblemen van plantaardige voedsel. De resultaten zorgen voor een positievere smaakbeleving bij het eten van plantaardige vlees- en zuivelvervangers. Het lectoraat Eiwittransitie in voeding werkt namens HAS green academy aan dit project.

 • Kefir

  Bio-purificatie van plantaardige eiwitten

  HAS green academy werkt via het lectoraat Eiwittransitie in voeding aan een project dat bio-purificatie-technieken ontwikkelt op basis van fermentatie. Met fermentatie kun je yoghurt, brood en bier maken, maar het kan breder worden toegepast in de voedselproductiedoor verschillende microbiële culturen te gebruiken.

 • Microbiële contaminanten

  Microbiële contaminanten in plantaardig voedsel

  Het lectoraat Eiwittransitie in voeding is namens HAS green academy partner in een publiek-privaat consortium dat werkt aan een meerjarig project gericht op het onderzoeken van de potentiële voedselveiligheids- en kwaliteitsrisico's van microbiële contaminanten in plantaardige voedingsproducten.

 • Cellulaire eiwitten

  Duurzame productieketens voor cellulaire eiwitten

  Een publiek-privaat consortium heeft Nederlandse PPS-toeslag ontvangen voor een meerjarig project over het gebruik van microbiële biomassa om functionele, eiwitrijke ingrediënten te maken voor de duurzame productie van voedsel. Het lectoraat Eiwittransitie in voeding werkt namens HAS green academy aan dit project.

 • Smart Climate Adaptive Environment (SCAE)

  Smart Climate Adaptive Environment (SCAE) bij HAS green academy is een meerjarig onderzoeksprogramma. Dit programma monitort het rendement van klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Het doel is om tot versnelde acceptatie en invoering van regionaal optimale klimaatadaptieve maatregelen te komen.

 • Groene Woud

  Herinrichting Het Groene Woud

  Studenten van HAS green academy maakten een uniek herinrichtingsplan voor het Groene Woud in opdracht van het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen en de Provincie Noord-Brabant in het kader van de minor ‘Ruimteproef’. Het project werd genomineerd in de categorie ‘hbo’ voor de Groenpact Impactprijs 2023. 

 • koe

  Onderzoek early-warningsysteem MKZ

  Studenten van HAS green academy en Avans Hogeschool hebben samen met onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research een computer geleerd om symptomen van mond-en-klauweer (MKZ) te herkennen op pasfoto’s van koeien. Dit deden zij in een afstudeeropdracht en opvolgend minorproject.

 • Ontmoeten

  Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie

  Lectoraatgroep Future Food Systems richt zich in het project Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie op ontmoetingen tussen vernieuwers en de gevestigde orde als het gaat om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem en hoe zij hierin samen op kunnen trekken.

 • Kennis voor verdienvermogen

  Kennis voor verdienvermogen

  Lectoraatgroep Future Food Systems participeert in het project Kennis voor verdienvermogen. Dit project richt zich op de kritische succesfactoren voor verdienvermogen van kringlooplandbouw en het berekenen van de impact daarvan op het verdienvermogen.

Filters

Expertise