1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks- projecten

13 lectoren en zo’n 50 docentonderzoekers werken samen met studenten, docenten en professionals uit het werkveld aan een toonaangevende onderzoeksagenda met praktijkgerichte onderzoeksprojecten, zowel in Nederland als daarbuiten.

Onderzoeksprojecten

Hier vind je een selectie uit de onderzoeksprojecten waar we als HAS aan werken. Je kunt ze allemaal bekijken of filteren op onderwerp door op een of meerdere expertises te klikken.

Onderzoeks- projecten

Expertise
 • Klimaatrobuuste landschappen

  Klimaatrobuuste landschappen beekdal Aa of Weerijs

  pubDate
  25-08-2022

  Het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen onderzoekt hoe het beekdal van de Aa of Weerijs klimaatrobuust ingericht kan worden en wat dit betekent voor ecosysteemdiensten als natuurkwaliteit, biodiversiteit en opbrengsten.

 • Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Collegereeks What about Soil

  pubDate
  23-08-2022

  In de collegereeks ‘What about Soil?’ van het lectoraat Levende bodem werkt! vindt kennisuitwisseling plaats over de bodem in de breedste zin van het woord.

 • bollenstreek

  Living Lab B7

  pubDate
  22-08-2022

  De komende jaren participeert het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw in het Living Lab B7, een onderzoeksconsortium dat werkt aan een betere biodiversiteit in de bollenstreek.

 • natuurakker

  Natuurakker

  pubDate
  22-08-2022

  De Natuurakker staat symbool voor de tegenstrijdigheid van natuur en landbouw. Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw brengt in kaart hoe een akker met dezelfde natuurwaarden als een natuurgebied eruit ziet en vice versa.

 • kringlooplandbouw

  Kringlooplandbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw onderzoekt kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties.

 • natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve Landbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doet onderzoek naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • Den Food Bosch

  Voedselbossen

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw van HAS green academy geeft een vervolg aan een eerder opgezette onderzoekslijn gericht op de economische aspecten van een voedselbos. Over deze aspecten is nog weinig over bekend.

 • catering

  Gezondere voedselomgeving: foodservice

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid doet samen met het Koning Willem I College en foodservicepartners helpt de foodserviceprofessional in het bereiden van gezondere gerechten. Onder meer menulabelling wordt meegenomen als mogelijke tool.

 • senior

  Voeding voor doelgroepen: 65’plussers

  pubDate
  22-08-2022

  Bij het ontwikkelen van productconcepten voor specifieke doelgroepen met eigen behoeften komen productsamenstelling en gezondheidscommunicatie bij elkaar. In dit onderzoek van het lectoraat Voeding en Gezondheid staat de 65’plusser centraal.

 • gereedschapskist

  Gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid vult een gereedschapskist met tools om het bedrijfsleven te helpen met productinnovaties die verleiden tot gezondere keuzes en aansluiten bij de behoeften van de consument of speciale doelgroepen.

 • etikel voedingsmiddel

  Gezonde product samenstelling: de rol van fooddata

  pubDate
  19-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid monitort de voortgang van verbeteringen in het productaanbod en bekijkt of het gezonder wordt. Ook is er aandacht voor de rol van fooddata in de voedingsindustrie.

 • varken

  Varkensgeluid, stress en gezondheid

  pubDate
  18-08-2022

  In samenwerking met NoldusIT, Connecting Agri&Food en Fontys Venlo heeft het lectoraat Precision Livestock Farming onderzoek gedaan naar varkensgeluid in de stal en gedrag en gezondheid van varkens.

 • kuiken

  Welzijn en gezondheid bij vleeskuikens

  pubDate
  18-08-2022

  Doel van KIEM-project ‘Slimme sensoren voor welzijn vleeskuikens’ van het lectoraat Precision Livestock Farming is het monitoren van gezondheid en welzijn met behulp van slimme sensoren in de vleeskuikenstal.

 • koe

  Ademlucht en pensgezondheid bij melkkoeien

  pubDate
  18-08-2022

  In een langlopend project bekijkt het lectoraat Precision Livestock Farming samen met Courage of het mogelijk is om in uitgeblazen lucht van melkkoeien vluchtige vetzuren, methaan of aceton te bepalen.

 • koe

  Sociaal gedrag melkkoeien op de kaart

  pubDate
  18-08-2022

  Het uitoefenen van sociaal gedrag is belangrijk voor het welzijn van koeien. Het lectoraat Precision Livestock Farming doet hier meerjarig onderzoek naar.

 • hond

  Activiteit en welzijn van assistentiehonden

  pubDate
  18-08-2022

  In verschillende projecten werkt het lectoraat Precision Livestock Farming met activiteitsmeters bij honden gericht op de beweging van zowel assistentiehonden als huishonden.

 • varken

  Gezondheid en klimaat van varkens

  pubDate
  18-08-2022

  Het lectoraat Precision Livestock Farming doet onderzoek naar het klimaat en de gezondheid van vleesvarkens. De focus ligt op het verzamelen van data, de inzet van nieuwe technieken en best practices.

 • koe

  Beeldanalyse en gezondheid van melkkoeien

  pubDate
  18-08-2022

  In een meerjarenproject onderzoekt het lectoraat Precision Livestock Farming samen met Wageningen BioVeterinary Research de relatie tussen warmtefoto’s en kreupelheden bij melkkoeien.

 • lisdodde

  Biodiversiteit in lisdoddeteelten

  pubDate
  17-08-2022

  Studenten hebben voor het lecotoraat Klimaatrobuuste landschappen onderzoek gedaan naar het effect van lisdoddevelden op de biodiversiteit in een gebied. Ze inventariseerden hiervoor verschillende soortengroepen.

Filters

Expertise