1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Automatische monitoring rimpelroos in Coepelduynen

Automatische monitoring rimpelroos in Coepelduynen

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring ontwikkelt samen met Ecogoggle een algoritme die automatisch de exotische soort rimpelroos in de duinen kan herkennen.

rimpelroos

Rimpelroos is een exoot die veel inheemse planten in de duinen aan het verdringen is. Organisaties als Staatsbosheer steken veel geld en moeite om deze plant onder andere in de Coepelduijnen te bestrijden. Samen met Ecogoggle ontwikkelen we een model waarmee we rimpelroos op foto’s automatisch kunnen herkennen.

We beschikken over foto’s die met drones zijn gemaakt en een resolutie van 1x1 centimeter hebben. Op deze foto’s kunnen studenten de rimpelroos herkennen maar dat moet dan nog wel in het veld geverifieerd worden. Daarna dienen de foto’s als een traingsset om het model verder te ontwikkelen.

Gericht bestrijden

Met dit model zijn we straks in staat om precies te zien waar de rimpelroos in de Coeplduijnen staat zodat Staatsbosbeheer heel gericht kan bestrijden. Maar het is ook mogelijk om te bestuderen wat de bestrijding oplevert: neemt rimpelroos ook echt in bedekking af?

Het project wordt gesubsidieerd door Regieorgaan SIA vanuit de KIEM-subsidie en loopt van januari 2022 tot januari 2023. Partners zijn Ecogoggle en Staatsbosbeheer.

Neem contact op