1. Home
  2. Samenwerken
  3. Partnerbedrijven

Werken met partnerbedrijven

HAS green academy werkt intensief samen met bedrijven in de directe omgeving. Deze bedrijven uit de sectoren agro, food en leefomgeving geven studenten de mogelijkheid om hun toekomstige werkveld uitgebreid te leren kennen.

Samenwerken

Wij werken op verschillende manieren samen met partners in het werkveld.
Een aantal voorbeelden: 
  • gastlessen,
  • stages,
  • praktijkcases,
  • afstudeeropdrachten en
  • practica op het bedrijf.

De bedrijven uit de agrofoodsector stellen onze studenten in staat om hun toekomstig werkveld uitgebreid te leren kennen. Door bedrijfsexcursies, gastlessen en stages. Maar ook door praktijkcases, afstudeeropdrachten en practica op het bedrijf. Ook wordt zo het lesprogramma van onze opleidingen voortdurend getoetst aan de praktijk.

Samenwerking

Partnerbedrijven Limburg
Samenwerkingsverbanden
Praktijkleerbedrijven

Naast de HAS Labs die in het gebouw beschikbaar zijn, maken we ook gebruik van gespecialiseerde externe praktijkfaciliteiten.

Hoeve Boveneind

Hoeve Boveneind bevindt zich nabij Herwijnen en is het bedrijf van Wilfred de Bruijn. Deze locatie is één van de twee praktijkfaciliteiten van HAS green academy specifiek voor de melkveesector. Het bedrijf heeft 125 stuks melkvee met bijbehorend jongvee op een aparte locatie.

Leslokaal

De praktijkfaciliteit heeft een leslokaal geïntegreerd in het stallencomplex: de oude jongveestal is omgebouwd tot modern leslokaal met 20 werkplekken. Studenten stappen letterlijk vanuit de schoolbanken de stal in.

 

Praktijkonderzoek

In en rondom de stallen kan onderzoek gedaan worden. Op het bedrijf zijn verschillende automatiseringssystemen aanwezig: activiteitsensoren zowel om de poot als hals van Nedap, een 2 stands melkrobot, klimaatsensoren, een uitgebreid camerasysteem en een hypermoderne klauwbekapbox.

 

Pels melkvee 

Het praktijkleerbedrijf bij Pels Melkvee heeft een carrouselmelkstal. De koeien krijgen weidegang. DeLaval levert voor Pels een zogenaamde bodyconditionscore-camera waarmee de conditie van de koeien gemonitord wordt. Studenten kunnen activiteit van de koeien meten zodat ze gezondheid en gedrag in kaart kunnen brengen en zijn naast gedrag de bodem (graslandbeheer) en de voeding van de koeien onderwerp van onderzoek.

 

Proeftuin

De praktijkfaciliteit is een proeftuin waar studenten met deze geavanceerde apparatuur allerlei onderzoek kunnen doen. De hbo-opleidingen VeehouderijToegepaste BiologieBedrijfskunde en agribusiness en Applied Geo-Information Science werken in projecten samen aan het verzamelen, analyseren en visualiseren van de data.

 

Berkhout Varkens

Familie van den Berkmortel runt een gesloten varkenshouderij inclusief opfok van eigen moederdieren in Sint-Oedenrode. Berkhout Varkens houdt haar varkens volgens Varken van Morgen / Beter Leven en  beschikt over zichtruimtes en een boerderijbeleving met diverse activiteiten

EU Pig Ambassadeur

In 2020 is het bedrijf verkozen tot EU Pig Ambassadeur voor de challenge varkenspromotie. Bij hen zijn studenten welkom voor excursies, maar ook voor onderzoeksprojecten. Van den Berkmortel profiteert op haar beurt van de resultaten van het onderzoek en van de frisse ideeën van de studenten.

 

Interesse in een samenwerking met de HAS? Neem contact met ons op.