1. Home
  2. Samenwerken
  3. Partnerbedrijven
  4. Samenwerking Brabant Leert Transitiehubs Energie

Brabant Leert Transitiehubs Energie

TransitieHubs Energie: Samenwerken aan een Brabantse oplossing voor arbeids- en vaardigheidstekorten in de energietransitie

Het project Brabant Leert Transitiehubs Energie zet zich om de tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden rondom de energietransitie in Noord-Brabant aan te pakken. In het kader van het ontwikkelen van een allesomvattende aanpak voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in Brabant, bundelen verschillende ambitieuze mbo- en hbo-instellingen, universiteiten en bedrijven hun krachten als projectpartners. Avans Hogeschool neemt de komende 2 jaar de rol van penvoerder op zich. Het doel is om een scholingsmodel te ontwikkelen voor werkenden die zich willen om- en bijscholen op verschillende niveaus, met korte ofwel nanomodules over verschillende onderwerpen binnen de energietransitie. De pilots van deze scholingsmodules worden uitgevoerd op de fysieke locaties van de transitiehubs. Via het platform Brabant Leert wordt dit scholingsaanbod vervolgens aangeboden. Dit project zorgt voor een nieuwe stap in het oplossen van competentieknelpunten en arbeidstekorten bij bedrijven en organisaties.

Race tegen de klok

De energietransitie staat voor een enorme uitdaging met betrekking tot maatschappelijke, technische en economische aspecten. Het is noodzakelijk om veel mensen beschikbaar te hebben die (technologische) innovaties toepassen in de praktijk om de overgang naar een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving te realiseren. Het tekort aan vakmensen die de energietransitie kunnen uitvoeren is alleen erg groot. In Brabant wordt geschat dat er tot 2030 een tekort van tien- tot vijftienduizend extra mensen, alleen al op mbo-niveau, zal zijn. De urgentie en de doelstellingen van het Klimaatakkoord maakt de arbeidsmarkt voor beroepen rondom de energietransitie nog krapper dan in andere sectoren. Zonder extra arbeidskrachten zullen de doelstellingen dan ook niet gehaald worden. Bovendien volgen de technologische innovaties en andere vernieuwingen zich zo snel op, dat kennis en vaardigheden voortdurend moeten worden bijgeschoold om de ontwikkelingen bij te houden en de kloof in vaardigheden te dichten.

 

Samenwerken aan kennis en vaardigheden

Op verschillende locaties in Noord-Brabant worden daarom verschillende plekken, genaamd TransitieHubs, gecreëerd waar experts van kennisinstellingen, bedrijven en studenten gezamenlijk een learning community vormen. Samen onderzoeken zij welke nieuwe kennis en vaardigheden op mbo, hbo en wo  niveau er voor diverse talenten nodig zijn om specifieke competentieknelpunten rond de energietransitie aan te pakken. Op basis daarvan worden onderwijsmodules ontwikkeld en uitgevoerd. De eerste 3 TransitieHubs Energie concentreren zich op vraagstukken rond circulaire bouw (’s-Hertogenbosch), batterijtechnologie (Eindhoven) en energie-installaties (Breda/Tilburg). De verdere ontwikkeling moet ertoe leiden dat de formule in de toekomst kan worden toegepast op tal van andere transitiehubs, verspreid over verschillende plekken in Noord-Brabant.

TransitieHubs als metrolijnen

Het proces van de TransitieHubs is vergelijkbaar met het opzetten van een metrolijn in een stad. In ons huidige netwerk werken verschillende regio's en regionale hubs samen aan de ontwikkeling van nieuwe "metrolijnen" en de uitbreiding van ons netwerk.

Stel je voor dat kennis en vaardigheden als stations op een metrolijn liggen, waarbij elke halte staat voor een specifieke module. Deelnemers aan het programma kunnen zelf kiezen welke "stations" ze willen aandoen op deze metrolijn, afhankelijk van hun interesses en behoeften. Het succesvol  doorlopen van een metrolijn kan dienen als microcredential, vergelijkbaar met een reisbewijs voor de metro.

Verschillende certificeringsmodellen kunnen worden toegepast langs deze "metrolijn". Zo kunnen bijvoorbeeld nanomodules worden gecertificeerd met Open Badges/EduBadges, terwijl sets van nanomodules, cursussen of trainingen kunnen leiden tot mbo-(deel)certificaten en vendor- of branche-certificeringen. Opleidingen worden over het algemeen afgerond met diploma's, net zoals het volledig doorlopen van een metrolijn je uiteindelijk op je bestemming brengt.

Projectpartners

De projectpartners zijn ambitieuze mbo en hbo-instellingen en bedrijven die vanuit hun visie en ambities bekend zijn met gesubsideerde projecten voor onderwijsvernieuwing. Deze partners werken al langer samen in Brabant Leert.

Brabant Leert

Brabant Leert helpt alle werkende Brabanders die zich willen laten om- of bijscholen met informatie, een groot aanbod van (online) scholing, persoonlijk advies en begeleiding. Het platform geeft direct toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle inwoners van de provincie Noord-Brabant. Deze worden aangeboden door de Brabantse ROC’s, hogescholen, private scholingsaanbieders, en in de toekomst ook de universiteiten. Meer informatie vind je op: https://www.brabantleert.nl/

TransitieHubs Energie is gefinancierd door de LLO-Katalysator

Wil je meer informatie over dit project? Stuur dan een mail naar projectleider Bart Kapteijns: afm.kapteijns@avans.nl