1. Home
 2. Samenwerken
 3. Samenwerken vo - ho

Informatie voor decanen en vakdocenten

Een studie kiezen kan een hele challenge zijn voor een scholier. Decanen en vakdocenten spelen een belangrijke rol in het studiekeuzeproces door te luisteren, mee te denken, te adviseren en te inspireren.

Gastcollege in klaslokaal

Om decanen, maar ook vakdocenten, te ondersteunen biedt HAS green academy verschillende mogelijkheden. 

Informatiepakket aanvragen

Wil je informatie ontvangen over studeren bij HAS green academy en onze hbo bachelor opleidingen? Vraag dan 1 of meerdere informatiepakketten aan om neer te leggen of uit te delen aan scholieren.

Het informatiepakket bestaat uit:

 • het HAS magazine met verhalen van studenten en tips om de juiste studiekeuze te maken en
 • factsheets van alle opleidingen in Den Bosch en Venlo

Bel voor het aanvragen van een informatiepakket met HAS green academy via telefoonnummer 088 - 890 36 00 of stuur een mail naar has@has.nl.

Mogelijkheden voor persoonlijk contact

Bezoek aan HAS green academy

Decanenkringen, maar ook middelbare scholen in het algemeen en mbo’s in het bijzonder, nodigen we graag uit voor een bezoek aan HAS green academy in Venlo en/of Den Bosch. We weten namelijk uit onderzoek dat studenten vooral voor de unieke sfeer op de HAS kiezen en waar kun je die beter proeven dan op de HAS zelf!

Wil je met een klas of met collega’s een bezoek brengen aan HAS green academy, stuur dan een mail naar communicatie@has.nl.

Uiteraard zijn scholieren ook van harte welkom op onze studiekeuze-events zoals open dagen en / of proefstuderen!

Voorlichting op school

Met een enthousiast team van HAS studenten geven we graag een voorlichting op maat op school of zijn we als HAS green academy aanwezig op een (regionale) studiekeuze- of beroepenmarkt.

Neem hiervoor contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie@has.nl. 

Gastles

Eventueel is het op aanvraag mogelijk om een gastles te laten verzorgen bijv. als vervanging van een les:

 • Aardrijkskunde,
 • Biologie,
 • Scheikunde,
 • Economie of
 • Engels.

Neem hiervoor contact op via communicatie@has.nl.

Lespakketen

Naast dat wij zelf verschillende voorlichtingen en gastlessen kunnen verzorgen, bieden wij tevens over verschillende vakken lespakketen aan. 

De lesopdrachten zijn speciaal ontwikkeld voor het middelbaar onderwijs als voorbeeldopdracht waar studenten hun tanden in kunnen zetten.

Gratis lespakket Aardrijkskunde

Ontwikkeld door Applied Geo-Information Science

Voor leerlingen die verder willen gaan met Aardrijkskunde op hbo niveau is het aanbod van opleidingen niet groot.

Een opleiding die wél aansluit bij de behoefte om aardrijkskunde toepasbaar te maken is Applied Geo-Information Science aan HAS green academy in Den Bosch. Deze opleiding richt zich op het vertalen van een aardrijkskundig vraagstuk naar een (kaart)product dat inzicht geeft in de oplossing van het vraagstuk.

Leerlingen kunnen data vinden over het ruimtelijk vraagstuk en deze verwerken tot visualisatie.

Lesopdracht: Geo informatie visualiseren

HAS green academy heeft een lesopdracht ontwikkeld voor het middelbaar onderwijs als voorbeeldopdracht waar Applied Geo-Information Science studenten hun tanden in kunnen zetten. Hiermee hopen we de leerlingen tijdens een Aardrijkskunde les te inspireren om de hbo opleiding Applied Geo-Information Science als studiekeuze te overwegen! De opdracht begint met een vraagstuk. Met kaarten in een web-gis komen de leerlingen tot een visualisatie van dat vraagstuk. Tenslotte maakt de leerling een WebKaart waarmee inzicht in het probleem wordt gegeven.

Voor wie?

De opdracht richt zich op leerlingen van havo/vwo klas 4 of 5.

Lestijd

De opdracht neemt ongeveer 1 lesuur in beslag waarna de resultaten eventueel besproken kunnen worden in een latere les.

Lesopdracht: Ontbossing in de amazone

De opdracht gaat over de ontbossingsproblematiek in de Amazone, een thema dat sinds het aantreden van de uiterst-rechtse president Jair Bolsonaro in Brazilië op 1 januari 2019 actueler is dan ooit. Bolsonaro wil de Amazone openstellen voor commerciële landbouw en mijnbouw, ten koste van de inheemse bevolking en lijnrecht tegen het Klimaatverdrag van Parijs in (zie bijvoorbeeld het artikel van Nina Jurna, NRC 31-12-2018). Er wordt ingegaan op vraagstukken rond de ontginning van het tropisch regenwoud in Amazonia (eindterm 10a) en conflicten in Brazilië die verband houden met de etnische en culturele diversiteit (eindterm 10b). Kortom, een interessante en complete les.

Voor wie?

De opdracht richt zich op leerlingen van havo/vwo klas 4 of 5.

Lestijd

De opdracht neemt ongeveer 1 lesuur in beslag waarna de resultaten eventueel besproken kunnen worden in een latere les.

Aan de slag!

Wil je aan de slag met toegepaste Aardrijkskunde én de mogelijkheid de leerlingen kennis te laten maken met de top-opleiding (volgens Keuzegids hbo) Applied Geo-Information Science?

Vraag dan nu het lespakket aan bij Margit van den Anker

Gratis lespakket Biologie

Ontwikkeld door Toegepaste Biologie in Venlo

Veel leerlingen hebben van nature een interesse in plant en dier. En als die vervolgens op zoek gaan naar een HBO opleiding op dat vlak is het vaak vooral gericht op productie van gewassen en dieren voor humane consumptie. Binnen de opleiding Toegepaste Biologie wordt dat zeker ook meegenomen, maar wordt vooral een breder beeld geschetst. Welke fysiologische processen vinden plaats in plant, dier en mens en wat de effecten daarvan op welzijn, gezondheid en de natuur of ecologie. Geen wonder dat onze alumni in een breed scala aan beroepen terecht kunnen.

Onderzoekende studierichting

Naast de inhoud is de opleiding Toegepaste Biologie ook een vooral onderzoekende studierichting, waarbij de student vrijwel continu bezig is met het oplossen van real life casuïstiek in het werkveld waar ze later ook aan de slag zullen gaan. Naast het leren doen van onderzoek speelt de betrouwbare onderbouwing ook een belangrijke rol.

 

Binnen Toegepaste Biologie Venlo worden 4 domeinen als basis genomen van biologische processen;

 1. Plant;
  hoe zit een plant en elkaar, hoe werken processen in de plant, hoe houd je ze gezond en hoe haal je de beste resultaten middels veredeling en teelt
 2. Dier;
  welke verschillende fysiologische processen vinden plaats in een dier en hoe hangen die met elkaar samen, maar ook hoe het is gesteld met het welzijn, huisvesting en voeding van het dier is erg belangrijk
 3. Voeding;
  hoe werkt het humane verteringsstelsel en wat zijn de effecten van diverse voedingsmiddelen op onze gezondheid. Hoe weten we dat onze voeding veilig en gezond is?
 4. Ecologie;
  dat onze natuur onder druk staat is geen verrassing, maar welke processen en kringlopen spelen daarin nu een rol en hoe werken systemen samen om daar verbetering in aan te brengen, zodat we met z’n allen in een gezonde leefomgeving de toekomst rooskleurig kunnen zien?
Lespakket biologie op maat voor HAVO en VWO

Vanwege de breedte van de opleiding zijn we in staat om in te spelen op de verschillende wensen die leerlingen met een interesse in de biologie hebben. Daarin kunnen we ook meerdere (activerende) werkvormen toepassen om ze kennis te laten maken van het aanbod dat we hebben. Of het nu gaat om een werkcollege, practicum of gewoon de link leggen naar de toepassing van biologische principes; daag ons maar uit! Daarbij leggen we ook zoveel mogelijk de link met ons werkveld.

Daarnaast kunnen we in overleg bekijken hoe we het beste aansluiten bij het lesprogramma van HAVO en VWO om zo onnodige werkdruk zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Voor Wie

Deze opdracht is op maat te maken voor leerlingen van HAVO 4 en 5 en VWO 4, 5 en 6.

 

Lestijd

Aangezien het een aanbod op maat is, kan bekeken worden wat het beste past; van 1 lesuur tot bijvoorbeeld een dagdeel. 

Voorbeelden lespakket biologie op maat

Het lesaanbod dat we kunnen bespreken met docenten of decanen bestaat bijvoorbeeld uit:

 • Een practicum organoleptische eigenschappen van voeding
  waarbij we bijvoorbeeld aan de slag gaan met groene aardbeien vla en rode bananenyoghurt om ze te laten ervaren dat je zintuigen en je hersenen zich makkelijk voor de gek laten houden. Ook zouden we de geurstiften kunnen gebruiken om te testen hoe goed ze zijn met het herkennen van geuren. Dit kunnen we dan ondersteunen met een minicollege over zintuigen, signaloverdracht, hersenfysiologie.
 • Een les over energie en metabolisme
  waarbij we ingaan op energiebalans, gezond gewicht en darmgezondheid met bijbehorende casus over metabolisme.
 • Een excursie waarbij we leerlingen op het schoolplein laten ervaren dat ecologie overal om hen heen te vinden is;
  welke planten en insecten zijn daar aanwezig, wat is de biodiversiteit die zelfs in de beperkte omvang van een schoolplein voorkomt en wat zegt dat over de milieuomstandigheden? Misschien te ondersteunen met het leren werken met Obsidentify om hun nieuwsgierigheid te triggeren.
 • Een practicum hart of lever of nieren etc.
  om gezamenlijk (of individueel) een orgaan open te snijden en daarover te vertellen qua opbouw en functies. Dit zou ook ondersteund kunnen worden met een model van bepaalde organen en wellicht ook het gebruik maken van microscopen en dus preparaten laten bekijken en/of tekenen.
 • Het practicum tulpen
  waarbij we tulpen in water zetten met een kleurstof en dan volgen hoe snel die tulpen water opnemen als ze worden verwarmd of als er lucht langs wordt geblazen t.o.v. het koelen van de tulpen in ene koelkast.
 • Een les over het verschil tussen een ‘normaal’ dieet en dat van een vegetariër/ veganist,
  waarbij gesproken kan worden over eiwitten in chemische zin en als energiebron. Ook kunnen dan vitamines B en ijzer aan bod komen om te vertellen hoe je om kunt gaan met deficiënties. Dit kan dan opgehangen worden aan de werking van het humane verteringsstelsel, in hoofdlijnen.
 • Een les over diergedrag,
  waarbij vooraf wordt gevraagd of leerlingen een huisdier mee kunnen nemen. Met die huisdieren zou je dan een mini gedragsonderzoek uit kunnen voeren om te zien of je ze bijvoorbeeld een trucje aan kunt leren. En dan onderbouwen met een stuk theorie over diergedrag bij gehouden dieren en wilde dieren.
 • Praktijkonderzoekje ‘bloedglucose’
  waarbij we met leerlingen die willen de bloedglucose gaan meten voor en na het innemen van zelf gekozen (suikerrijke) voedingsmiddelen. Hierdoor kunnen leerlingen kennis maken met een interessant onderwerp, maar ook aan de slag met het doen van onderzoek.

NB. Laat deze voorbeelden vooral ter inspiratie dienen. Als het onderwerp raakt aan de biologie, zijn we altijd bereid om mee te denken naar een voor alle partijen nuttige invulling.

Aan de slag!

Wil je aan de slag met toegepaste biologie en de mogelijkheid om leerlingen kennis te laten maken met de TOP opleiding Toegepaste Biologie (in Venlo)?

Ga dan met ons in gesprek via Giel Krutzer.

Gratis lespakket Scheikunde

Ontwikkeld door Food Technology

Wanneer leerlingen verder willen op gebied van voeding, met scheikunde (natuurkunde en biologie), op hbo-niveau is het aanbod niet zo groot. Een opleiding die aansluit bij de behoefte om scheikunde toepasbaar te maken is Food Technology. Deze opleiding richt zich op de wensen van consumenten en het hierop inspelen door het aanpassen of ontwikkelen van nieuwe of bestaande producten. Hierbij is de veiligheid, het gebruik van technologieën, het effect van processen en de toepassing van wetten van belang. Leerlingen leren wat de invloed van ingrediënten en structuren is. Hierdoor weten zij hoe ze een nieuw product kunnen ontwikkelen of verbeteren. Ook leren zij om de kwaliteit te analyseren aan de hand van chemische, fysische en sensorische analysen.

Deze lessen zijn een voorbeeld van een theoretisch en een praktische toepassing van scheikunde rondom levensmiddelen.

Lespakket: zuren & base voor HAVO en VWO

De 1ste les is een theoretische les. Hierbij zullen de leerlingen leren dat er verschillende processtappen nodig zijn om een voedingsmiddel (appelsap) te produceren. Daarnaast leren ze hoe een titratie uitgevoerd moet worden.

De 2e les is een practicum les. De leerlingen zijn voor 1 dag onderdeel van de kwaliteitsdienst van het bedrijf Appelzzap.

In de laatste les is een terugkoppeling les. Hierbij worden de resultaten van het practicum besproken. Daarnaast zal een student van de HAS een presentatie geven met informatie over opleiding en hoe scheikundige kennis nog meer wordt toegepast in praktijk. Daarnaast is er een kans voor de leerlingen om al hun vragen te stellen.

Voor wie?

De opdracht is ontwikkeld voor leerlingen van HAVO klas 4 en VWO klas 5.

Lestijd

Het lespakket bestaat uit 3 lessen. De lessen zijn gericht op een lesuur met een duur van 45 minuten.

Voor iedere klas is een eigen lespakket ontwikkeld.

Aan de slag!

Wil je aan de slag met toegepaste scheikunde én de mogelijkheid de leerlingen kennis te laten maken met de top-opleiding (volgens Keuzegids hbo) Food Technology?

Vraag dan nu het lespakket aan bij Sandra van der Kaaij

Vragen? Neem contact met ons op.

Kom langs tijdens een van onze open dagen.