1. Home
  2. Meer HAS
  3. Pers
  4. HAS green academy

HAS green academy

Met ingang van september 2022 heeft HAS Hogeschool een aangepaste naam: HAS green academy. Deze naam bekrachtigt de beweging die de HAS maakt naar een toekomst als hét expertisecentrum voor de sector agro, food en leefomgeving in Zuid-Nederland. In onderstaande video vertellen we hier meer over.

75 jaar HAS

HAS bestaat dit jaar 75 jaar. Sinds 1947 is de onderwijsinstelling van hogere agrarische school uitgegroeid tot een veelzijdige hbo-opleider waar studenten én professionals terecht kunnen voor scholing, onderzoek, expertise en advies. 

Lees meer over onze ontstaansgeschiedenis

Beweging en vooruitgang

De grootte en complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving vragen om nieuwe antwoorden en nieuwe oplossingen. De HAS zoekt als verkenner van, voor én met de groene sector actief naar verbinding én kansen met een focus op het gezonder maken van onze omgeving met voldoende gezond voedsel.

Onze aangepaste naam onderschrijft dit. HAS green academy staat voor beweging, voor vooruitgang. Academy staat daarbij voor een plek om te leren, te onderzoeken, met elkaar van gedachten te wisselen en tot nieuwe perspectieven en invalshoeken te komen. Voor praktijkgericht onderzoek, lokaal en (inter)nationaal ondernemerschap. Daarmee sorteren we voor op nieuw te ontwikkelen onderwijsvormen als associate degrees, professional doctorates, masters en microcredentials. 

Nieuwe huisstijl

Bij een aangepaste naam hoort ook een nieuwe huisstijl. De invoering daarvan gebeurt stapsgewijs en weloverwogen. Daarbij houdt de HAS vanuit zowel duurzaamheidsoogpunt als het kostenaspect rekening met natuurlijke vervangings- of aanschafmomenten. Met een compleet vernieuwde website én nieuwe scholierencampagne als eerste zichtbare uitingen. Alle andere uitingen worden in de loop van dit studiejaar aangepakt.

De kleur groen is de hoofdkleur van onze huisstijl en staat voor groei en ontwikkeling van (toekomstige) professionals in agro, food en leefomgeving en daarmee ook, voor groei en ontwikkeling van de sectoren waarin zij (gaan) werken.

Meer zien van onze nieuwe stijl? Check onze HAS green academy showreel!

Meer weten? Neem contact met ons op