1. Home
  2. Meer HAS
  3. Geschiedenis

De geschiedenis van HAS green academy

In het studiejaar 2022-2023 bestaat HAS green academy 75 jaar. Sinds 1947 is de onderwijsinstelling van hogere agrarische school uitgegroeid tot een veelzijdige hbo-opleider waar studenten én professionals terecht kunnen voor scholing, onderzoek, expertise en advies. En de HAS zet nu koers naar een toekomst als hét expertisecentrum voor de sector agro, food en leefomgeving in Zuid-Nederland.

geschiedenis

Hoe het begon

In 1947 richt de KNBTB (Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond) in Roermond de Landbouwschool op. In 1948 komt daar in Den Bosch de Zuivelschool bij.  

Het is de naoorlogse tijd waarin wederopbouw centraal staat en honger uit Nederland verdreven moet worden. De KNBTB wil jongeren opleiden die hieraan bij kunnen dragen. In 1962 volgt de Tuinbouwschool en worden ze samengevoegd, de Hogere Agrarische School (HAS) is een feit. In 1968 komen de scholen fysiek bij elkaar aan de Baden Powellstraat in Den Bosch.

In de jaren ’60 begint er in de sector onrust te ontstaan: door schaalvergroting ontstaat een overbemestingsproblematiek en de druk op het milieu wordt steeds groter.  

Mestwet van Braks

Er is in de geschiedenis van de HAS geen andere gebeurtenis te bedenken die meer teweeg heeft gebracht dan de invoering van de Mestwet van Braks in 1984 als reactie op het mestprobleem. Er gaat een schok door Nederland en het laat de HAS schudden op haar grondvesten.  

De sector moet op zoek naar nieuwe wegen om het oude fundament weer stevig in de grond te verankeren. De HAS slaat een nieuwe weg in. Tradities moeten worden achtergelaten en de verbreding zet zich in. Een moeilijk proces dat niet zomaar even van de grond komt.  

Aerial Shot HAS Gebouw Vroeger HAS Hogeschool

Contact met het bedrijfsleven

In structurele samenwerking met de sector ligt de oplossing. Door ze bij het onderwijs te betrekken, sluiten de opleidingen beter aan bij waar het werkveld om vraagt. Het resulteert in HAS KennisTransfer, later HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.  

In 1990 is het zover: de HAS neemt een sprong in het diepe met de start van 2 nieuwe opleidingen: Milieutechnologie (nu Milieukunde) en Bedrijfskunde en agribusiness (nu Bedrijfskunde en agribusiness, Bedrijfskunde en foodbusiness en Hippische Bedrijfskunde en Pet Business).  

De primaire opleidingen krijgen andere namen: Dier- en veehouderij (nu Veehouderij), Tuinbouw en akkerbouw en Voedingsmiddelentechnologie.

Internationale ervaring

Vanaf 1995 steekt internationalisering de kop op: er komen internationale modules/Msc’s en steeds meer studenten gaan naar het buitenland op stage om internationale ervaring op te doen.  

Er zijn ondertussen enkele grote crises in de sector: strengere wet- en regelgeving voor boeren (1995) én de uitbraak van maar liefst 3 ziekten: BSE (1997), MKZ (2001) en de Vogelpest (2003). Dit heeft ook invloed op de HAS, bijvoorbeeld het uitstellen van stages. 

Gestage groei

Tussen 1997 en 2003 vindt in 2 fases de verhuizing naar een nieuw gebouw plaats én starten er weer 2 opleidingen bij: in 2000 Plattelandsvernieuwing (nu Management van de Leefomgeving) en in 2003 Food Design & Innovation (nu Food Innovation).  

Na 2003 groeit de HAS flink. In 2008 start de 1ste niet-wetenschappelijke onderzoeksopleiding van Nederland: Toegepaste Biologie. In 2009 reiken we het 10.000e diploma uit.

Leven lang leren

In 2012 komen er weer 2 opleidingen bij: de Engelstalige opleiding International Food & Agribusiness én de data-opleiding Geo Media & Design (nu Applied Geo-Information Sciences).  

Voeding en biologie zijn hip onder jonge mensen. Steeds meer studenten weten de HAS weten te vinden, opgestookt door de economische crisis tussen 2008-2015.  

Ook het aantal bedrijfsopleidingen en cursussen dat via de HAS voor professionals in de markt gezet wordt groeit. Een leven lang leren wordt belangrijker. 

Een 2e vestiging

En nog een grote verandering: er komt vanuit de overheid een roep om een vestiging in Noord-Limburg. In 2013 is het zover. In Venlo wordt naast enkele bestaande opleidingen ook de nieuwe opleiding Healthy Living aangeboden. Later zetten we ook in op het ontwikkelen van activiteiten in de Zuidwestelijke Delta, een gebied in West-Brabant.  

Ondertussen komt zowel de klimaatproblematiek als de wereldvoedselvoorziening steeds nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda te staan. De grootte en complexiteit van de vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving vragen om nieuwe antwoorden.

Vooruitgang en vernieuwing

De HAS zet daarom steeds sterker in op kennisontwikkeling. 13 lectoren en zo’n 50 docentonderzoekers werken samen met studenten, docenten en het werkveld aan praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s, lokaal én internationaal.  

De toevoeging van ‘green academy’ in september 2022 aan de naam HAS bekrachtigt deze beweging naar kennisinstelling. Al 75 jaar speelt de HAS actief in op ontwikkelingen in de tijd. En zoekt daarmee de weg van vooruitgang en vernieuwing. Ook nu weer.