1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten
 4. Programma Gezonde Leefomgevingen

Programma Gezonde Leefomgevingen

De komende jaren werken de Bossche kennisinstellingen samen met publieke en private partners aan praktijkgericht onderzoek naar een gezonde leefomgeving die als prettig wordt ervaren, uitnodigt tot gezond gedrag en een zo laag mogelijke druk heeft op de gezondheid.

logo

De ambitie van het programma gezonde leefomgevingen is gelukkige inwoners in een gezonde regio. De leefomgeving is de fysieke, sociale, en culturele omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Wanneer de voedsel-, groene, sociale en gebouwde omgeving mensen verleiden om te bewegen en te spelen, gezonde keuzes te maken, te ontspannen of elkaar te ontmoeten heeft dat een positieve invloed op de brede gezondheid van inwoners. Wij geloven dat geluk en gezondheid hand in hand gaan en dat de fysieke en sociale aspecten van de leefomgevingen hier een cruciale rol in spelen.

Gezonde leefomgevingen worden niet eenvoudig gerealiseerd met een aantal aanpassingen en resultaten. Het vereist een verandering in denken en doen, een integrale aanpak, wat een meerjarig proces is. Dit bereiken we gezamenlijk, niet op eigen kracht. Het programma verbindt kennis met actie door samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers, partners en inwoners met financiering vanuit Regieorgaan SIA (subsidies SPRONG en City Deal Kennis Maken 's-Hertogenbosch).  

Casusgebieden en living labs

De omgeving is afhankelijk van de context op lokaal niveau. Het programma richt zich daarom op twee casusgebieden waarin we enerzijds in stedelijk gebied gaan vergroenen (Buitendieze incl. Onderwijsboulevard en Innovatie Kwartier i.s.m. gemeente 's-Hertogenbosch) en anderzijds in groengebied gaan verstedelijken (Park Voorburg in Vught i.s.m. Reinier van Arkel).  

Met living labs in de casusgebieden hebben we de mogelijkheid om bestaande of nieuwe interventies, maatregelen of ontwerpen voor gezonde leefomgevingen uit te testen. We voeren uit, ontwikkelen en leren tegelijkertijd. We werken met lokale kennis en kunde aan maatschappelijke vraagstukken in de regio. 

Brede expertise

Onze thematische focus omvat de voedsel-, groene, sociale en gebouwde omgeving wat overeenkomt met de expertises van de Bossche kennisinstellingen. Door de benoeming van de vier omgevingen en de casusgebieden brengen we focus aan als versneller van de verandering. Wil je meer te weten komen over het programma gezonde leefomgevingen, bekijk dan het programmaplan.

 

 

Momenteel worden er bredere onderzoekslijnen opgesteld waarlangs praktijkgericht onderzoek uitgevoerd gaat worden. Wil je meer te weten komen over de expertises, bekijk dan het smoelenboek van de onderzoeksgroep.

 

Bekijk het Smoelenboek

Projecten

Binnen drie programmalijnen vinden verschillende projecten plaats:

Gezamenlijke kennisinfrastructuur

 • Werkgroep voor het ontwikkelen van een gezamenlijke edubadge (kennisinstellingen 's-Hertogenbosch)
 • Indiening gezamenlijke master Gezonde Leefomgevingen - Stefanie van Mook
 • Masterclass Impact met Data - Impact meten van gezonde leefomgevingen met Digital Twins - Stefanie van Mook & John Dierx
 • Schrijven en indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen
  • KIEM-groen pilotregeling practoraat; “Gezonde Supermarkt” (Yuverta, HAS, Avans) en voedselvaardigheden in de wijk (Yuverta, HAS)

Maatschappelijke betekenis

 • Beroepsopdracht verkenning meerwaarde en mogelijkheden van digital twins – Max de Visser
 • Beroepsopdracht Verkenning Buitendieze I & II – Rob van Roosmalen
 • Projecten Campus van de Toekomst – Herman Peppelenbos
 • Werkgroepen Park Voorburg

Leren en experimenteren

 • Hackathon over de toekomst van het Westerpark (kennisinstellingen 's-Hertogenbosch) - Floortje Kanits
 • Minor Wellbeing (Avans) project Westerpark - Liliane van Suijlen

Er worden doorlopend nieuwe projectaanvragen ingediend en gestart binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen. Houd deze website in de gaten om op de hoogte te blijven.

 

Consortiumpartners

Het programma Gezonde Leefomgevingen heeft de volgende partners: HAS green academy (penvoerder), Appèl, Avans Hogeschool, Coöperatie Creabitat U.A., Eurest-Compass Group, Fontys, Gemeente 's-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant, Innovatie Kwartier Den Bosch, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), JOGG, Koning Willem I College (KW1C), Provincie Noord-Brabant, Ruimtemeesters, Tranzo – Tilburg University, van Helvoirt Groenprojecten, VITAM en Yuverta.