1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten
 4. Programma Gezonde Leefomgevingen

Programma Gezonde Leefomgevingen

HAS green academy en Avans Hogeschool realiseren binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen met een grote groep consortiumpartners een onderzoeksinfrastructuur om nieuwe kennis, methoden en best practices te ontwikkelen op het gebied van gezonde leefomgevingen.

Het programma richt zich op de voedselomgeving, de groene omgeving, de sociale omgeving en de gebouwde omgeving. Dit zijn omgevingen die bijdragen aan meer en gezondere levensjaren voor inwoners. De onderwijsinstellingen hebben een SPRONG-subsidie toegekend gekregen voor fase 1 van het programma. De gehele looptijd van het programma is tot 2030.

Het programma gezonde leefomgevingen helpt zowel HAS green academy als Avans Hogeschool bij de ambitie om de komende jaren door te groeien van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling waarbij onderzoek, onderwijs en werkveld samenwerken. Dit wordt gedaan door samen te zoeken naar oplossingen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van groene en gezonde leefomgevingen.

Living Labs & Field Labs

Een belangrijk onderdeel van de onderzoek infrastructuur zijn de Living Labs en de Field Labs waarbij verschillende partijen met elkaar samenwerken aan projecten en concepten die bijdragen aan gezonde leefomgevingen.

Binnen het programma gezonde leefomgevingen wil het onderzoeksteam gezamenlijk met belanghebbenden een Living Lab creëren in de Buitendieze (onderwijsboulevard) en Landgoed Voorburg, waarna nieuwe Field Labs kunnen ontstaan. De Field Labs worden gebruikt om ideeën en prototypes met input van bewoners, studenten en stakeholders te testen. Het onderzoekteam kan de bevindingen vanuit de Field Labs weer gebruiken om nieuwe Living Labs te starten of prototypes verder te ontwikkelen voor implementatie.

Projecten

HAS-projecten:

 • Gezonde Voeding met Cateraar Appèl - Antien Zuidberg
 • Consumer Behaviour Lab - Antien Zuidberg
 • Gezonde Voedselomgeving Jeroen Bosch Ziekenhuis - Gerlinde van Santen
 • Food Boost Challenge - Herman Peppelenbos
 • Campus van de Toekomst - Herman Peppelenbos
 • Landschappelijke verkenning Buitendieze - Rob van Roosmalen

Gezamenlijke projecten:

 • Indiening gezamenlijke master Gezonde Leefomgevingen (HAS green academy & Avans Hogeschool) - Stefanie van Mook
 • Hackathon over de toekomst van het Westerpark (Kennisinstellingen 's-Hertogenbosch) - Floortje Kanits
 • Masterclass Impact met Data - Impact meten van gezonde leefomgevingen met Digital Twins (HAS green academy & Avans Hogeschool) - Stefanie van Mook & John Dierx

In het voorjaar van 2024 starten er weer nieuwe projecten binnen het programma gezonde leefomgevingen zowel binnen HAS green academy als Avans Hogeschool.

Brede expertise

HAS Green Academy en Avans Hogeschool bundelen expertise in agro, food, leefomgeving, gedrag, gezondheid en technologie om een gezondere leefomgeving te creëren.

Wil je meer te weten komen over de expertises bekijk dan het smoelenboek van de onderzoeksgroep.

Bekijk het smoelenboek

Consortiumpartners

Het Programma Gezonde Leefomgevingen heeft de volgende partners: HAS green academy (penvoerder), Avans Hogeschool, Provincie Noord-Brabant, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), JOGG, GGD West-Brabant, GGD Hart van Brabant, Koning Willem I College (KW1C), Yuverta, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), AAG Organisatie & Vastgoed bv, Ruimtemeesters, Van Helvoirt Groenprojecten, Bamboo Brands, VITAM, Appèl, Eurest-Compass Group, Tranzo, Coöperatie Creabitat U.A.