1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Interactieve kaart voedingsinitiatieven

Interactieve kaart initiatieven voeding

Het lectoraat Groene Gezondheid is betrokken bij de publicatie van een interactieve kaart die per gemeente initiatieven met betrekking tot voeding en gezondheid laat zien.

Interactieve kaart Groene Gezondheid

De kaart werd ontwikkeld in opdracht van de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving. Voedinggerelateerde ziekten nemen steeds meer toe. Dit leidt niet alleen tot hoge (zorg)kosten en extra druk op de zorg, maar geeft ook maatschappelijke problemen. Een groeiende groep burgers wordt vanwege gezondheidsproblemen belemmerd om goed mee te doen in de samenleving. Veel gemeenten willen hier iets aan doen en ontwikkelen initiatieven om het tij te keren.

Van elkaar leren

Begin november is op gezonderegio.net een interactieve kaart van Nederland gepubliceerd die per gemeente initiatieven over voeding en gezondheid laat zien. Het doel hiervan is om gemeenten en andere initiatiefnemers overzicht te geven en hiermee te kunnen leren van elkaars ervaringen.

Veel kennis beschikbaar

Er is veel kennis beschikbaar over gezonde voeding en zowel lokaal als regionaal zijn er veel bruikbare en praktische initiatieven. Maar het ontbreekt aan overzicht: wat gebeurt waar? Waar zit veel ervaring met goede initiatieven? Wat kunnen we daarvan leren en benutten op andere plekken in Nederland? Maar ook: waar hebben gemeenten nog meer nodig, ook de gemeenten die al veel doen op dit vlak?

Initiatieven op een rij

In opdracht van de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving, een gezamenlijk initiatief van de Topsectoren Agri & Food, Life Sciences and Health en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, heeft HAS green academy, namens het lectorenplatform Voeding en Gezondheid, een overzicht van de initiatieven gemaakt. Dat heeft geleid tot een interactieve kaart van Nederland die ondersteund wordt door een website. Voor lokale initiatieven op het gebied van voeding en gezondheid die nog niet op de kaart staan, bevat de website een aanmeldformulier.

Rol hbo

De kaart is op 9 november gepresenteerd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een aantal gemeenten die vooroplopen als het gaat om gezonde voeding; Amsterdam, Ede, ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Westland. Tijdens deze bijeenkomst gingen lectoren en gemeenten in gesprek hoe ze samen nog meer impact kunnen bereiken rondom het thema Voeding en Gezondheid, en welke ondersteunende rol het hbo hierbij kan spelen. Samen met de VNG en SIA worden alle andere geïnteresseerde gemeenten betrokken bij het vervolg hierop.

Bekijk de interactieve kaart

Publicaties

Neem contact op