Safe insects

Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie verzamelt met dit project gegevens over voedselveiligheid om de toepassing van wettelijk verboden organische reststromen als substraat voor insectenkweek mogelijk te maken.

insecten

We zijn het project in 2020 in samenwerking met Wageningen University en andere partners gestart in opdracht van het ministerie van LNV. Het project wordt in 2024 afgerond.

Nieuwe eiwitbron die onderschat wordt

Om de bodem niet verder uit te putten, de biodiversiteit te behouden en te verbeteren, koolstof en stikstof op te slaan en tegelijkertijd te zorgen voor een goede en veilige voedselvoorziening wil Nederland in 2030 overstappen op kringlooplandbouw. Om dit te bereiken heeft het ministerie van LNV een missie en realisatieplan voor kringlooplandbouw voor 2030 gepubliceerd (Realisatieplan Visie LNV, 2019).

LNV beaamt dat insecten een onderschatte nieuwe eiwitbron zijn en dat insecten gemakkelijk kunnen groeien op voor mens en dier ongeschikte reststromen. Echter wordt in dit plan ook melding gemaakt van de bekende belemmerende wet- en regelgeving en de ambitie om deze belemmeringen weg te nemen. 

Technische haalbaarheid

Onderbenutte reststromen zoals voedselreststromen, slachtbijproducten en dierlijke mest zijn een bron van nutriënten. Insecten kunnen deze omzetten in hoogwaardige voedingsproducten voor dierlijke en menselijke consumptie. Echter is het vanuit de wet- en regelgeving niet toegestaan om deze reststromen te gebruiken als substraat voor de insectenkweek. Het uiteindelijk doel van dit project richt zich op de veiligheid van verschillende organische reststromen als substraat voor de insectenkweek en de veilige toepassing van deze insecten in voeding en voer.

De technische haalbaarheid van de toepassing wordt op dit moment binnen HAS Green Academy onderzocht. De uiteindelijke resultaten zullen in 2024 bij HAS Green Academy gepresenteerd worden.

Meer informatie over het project vind je op de website van Wageningen University

Publicaties

Neem contact op