ZERO Food Waste Challenge

Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge dat als doel heeft hbo-studenten bewustmaken van voedselverspilling in scholen, instellingen en in de voedingsindustrie. De live kick-off van de editie van 2023 vond plaats op 12 september 2023 om 18.45 uur.

food waste

Meer informatie over het programma van de kick-off op 12 september 

Partners zijn HAN University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, Aeres Hogeschool, Fontys Hogescholen, Harper Adams University, Food Valley Circulair, Stichting Jong Leren Eten, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Rabobank. Naast het lectoraat Design Methoden in Food is ook het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie van HAS green academy bij de challenge betrokken.

Vóór 2030 50% minder voedsel verspillen

Het doel van de ZERO Food Waste Challenge is zoveel mogelijk hbo-studenten door heel Nederland bewustmaken van de hoeveelheid voedsel dat nodeloos verspild wordt in scholen, instellingen en in de voedingsindustrie. Via de challenge bedenken en implementeren ze samen oplossingen hiervoor. Dit draagt bij aan het halen van we de Sustainable Development Goal 12.3 van de verenigde Naties te halen: vóór 2030 50% minder voedsel verspillen.

Brabantse editie

In 2021 hield het lectoraat de eerste Brabantse editie van de ZERO Food Waste Challenge met en relatief kleine groep studenten van 4 hogescholen. Lector Antien Zuidberg zette binnen deze Brabantse challenge samen met collega’s, studenten en partners voor de HAS een voedselverspillingsactieplan op.

Met dit actieplan wil het lectoraat de voedselverspilling binnen de HAS in Den Bosch in 3 jaar tijd met 50% verminderen. Dit doet de HAS in de eerste plaats door gericht te kijken naar de eigen voedselverspilling en hier actie op te ondernemen. Maar daarnaast doet de organisatie het ook door binnen het onderwijs en onderzoek actief met voedselverspilling als thema aan de slag te gaan.

In 2022 werd de Zero Food Waste Challenge doorgezet als landelijke editie. In 2023 zullen we uitbreiden met een aantal nieuwe hogescholen binnen Nederland (HAN University of Applied Sciences en Hogeschool van Amsterdam) maar ook met de Engelse Harper Adams University.

Online masterclasses

Studenten kunnen tijdens de challenge online een serie masterclasses volgen die bestaan uit webinars en SMALL challenges. De masterclasses zijn geheel zelfstandig in eigen tempo te volgen en Engelstalig. Door middel van de masterclasses wordt er kennis opgedaan die van belang is voor het oplossen van voedselverspillingsvraagstukken.

De hieraan gekoppelde small challenges worden dit jaar in tegenstelling tot andere jaren grotendeels gepitcht door 'echte opdrachtgevers', waarbij in de terugkoppelingssessie het gesprek aangegaan wordt met de opdrachtgevers. Hierbij valt te denken aan Orbisk, het Voedingscentrum en Bakkersgrondstof.

BIG Challenges

Naast de masterclasses met de SMALL challenges kunnen de studenten ook werken aan een BIG challenge van een bedrijf, instelling of school. Hierbij formuleert het lectoraat een aantal generieke opdrachten voor de eigen hogeschool, maar worden ook specifieke BIG challenges opgehaald bij bedrijven, instellingen en andere scholen.

Alle deelnemers krijgen aan het eind een certificaat en de groep studenten of de student met het meest impactvolle voedselverspillingsproject ontvangt een ZERO Food waste challenge Award. Deze zal worden uitgereikt op 12 maart 2024 door de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

Bekijk hier de challenges van 2021

Meedoen?

Neem contact op