1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks- projecten

13 lectoren en zo’n 50 docentonderzoekers werken samen met studenten, docenten en professionals uit het werkveld aan een toonaangevende onderzoeksagenda met praktijkgerichte onderzoeksprojecten, zowel in Nederland als daarbuiten.

Onderzoeksprojecten

Hier vind je een selectie uit de onderzoeksprojecten waar we als HAS aan werken. Je kunt ze allemaal bekijken of filteren op onderwerp door op een of meerdere expertises te klikken.

Onderzoeks- projecten

Expertise
 • Hippische Monitor

  Hippische Monitor

  pubDate
  03-11-2022

  HAS green academy brengt jaarlijks de Hippische Monitor uit. De Hippische Monitor is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS green academy in samenwerking met het Trendpanel Paard uitvoert en bijeenbrengt.

 • insecten

  Safe insects

  pubDate
  27-10-2022

  Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie verzamelt met dit project gegevens over voedselveiligheid om de toepassing van wettelijk verboden organische reststromen als substraat voor insectenkweek mogelijk te maken.

 • NWA-transitie

  Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

  pubDate
  27-10-2022

  Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda werkt een breed consortium aan het 3-jarige programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. HAS green academy is vanuit het lectoraat Future Food Systems penvoerder.

 • Masterclass Expeditie Toekomst

  Masterclass Expeditie Toekomst

  pubDate
  13-09-2022

  Hoe denken jongeren over de toekomst van voedsel, landbouw en leefomgeving? Het lectoraat Future Food Systems organiseerde net voor de zomer van 2022 de vijfdaagse masterclass Expeditie Toekomst over dit onderwerp.

 • Klimaatrobuuste landbouw

  pubDate
  12-09-2022

  De afgelopen jaren is er vanuit het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen veel onderzoek gedaan op het gebied van klimaatrobuuste landschappen en hoe je klimaatrobuuste landbouw hierin kunt meenemen.

 • vrouw met tomatenplant

  Sensortechnologie in tomatenteelt

  pubDate
  12-09-2022

  De sensortechnologie in de plantenteelt staat nog in de kinderschoenen. Binnen het project SCOUT heeft het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem zich hierin verdiept, specifiek op de tomatenteelt.

 • pet monitor

  Pet Monitor

  pubDate
  05-09-2022

  De Pet Monitor is een rapport over trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. De monitor is geschreven vanuit het Trendpanel Gezelschapsdieren, gecoördineerd door Aeres Hogeschool Dronten in samenwerking met HAS green academy.

 • gereedschapskist

  VerleidingsToolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food werkt sinds 2019 aan een geheel nieuw model waarin de belangrijkste aspecten van verleiding worden gedeeld, samen met methoden die hier voor kunnen worden ingezet.

 • gereedschapskist

  Innovation Toolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op het ontwikkelen van een Toolbox met tooltypes en tools die studenten, docenten en professionals kunnen inzetten bij het ontwerpen van producten en concepten.

 • Goed Verpakt

  pubDate
  01-09-2022

  Wat is de beste en meest duurzame manier van verpakken? Met die vraag worstelen bedrijven elke dag. De optimale situatie zou géén verpakking zijn, maar dat is bij voedsel vaak niet mogelijk. Toch kunnen we ook niet blijven verpakken zoals we tot nu toe steeds hebben gedaan. Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten. Op 21 september 2023 is de eindpublicatie van het Goed Verpakt project gepubliceerd.

 • food waste

  ZERO Food Waste Challenge

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge dat als doel heeft hbo-studenten bewustmaken van voedselverspilling in scholen, instellingen en in de voedingsindustrie. De live kick-off van de komende editie zal plaatsvinden op 12 september 2023 om 18.45 uur.

 • plaagsoorten

  Weet wat er leeft

  pubDate
  25-08-2022

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring begeleidt meerdere onderwijsprojecten en afstudeeropdrachten in het project Weet wat er Leeft gericht op het automatiseren van de detectie van plagen en biologische bestrijders in de kas.

 • betwants

  Detectie van bedwantsen door middel van eDNA

  pubDate
  25-08-2022

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring ontwikkelt samen met BioMon een detectiekit waarmee het DNA van de bedwants uit huisstof geïsoleerd en gedetecteerd kan worden.

 • tijger

  Monitoringsonderzoek tijger in Nepal

  pubDate
  25-08-2022

  Het Lectoraat Innovatieve Biomonitoring stelt haar kennis en kunde beschikbaar voor het in kaart brengen van de ecohydrologische omstandigheden in het leefgebied van de Nepalese tijger in groot interdisciplinaire onderzoeksproject.

 • Klimaatrobuuste landschappen

  Klimaatrobuuste landschappen beekdal Aa of Weerijs

  pubDate
  25-08-2022

  Het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen onderzoekt hoe het beekdal van de Aa of Weerijs klimaatrobuust ingericht kan worden en wat dit betekent voor ecosysteemdiensten als natuurkwaliteit, biodiversiteit en opbrengsten.

 • Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Collegereeks What about Soil

  pubDate
  23-08-2022

  In de collegereeks ‘What About Soil?’ van het lectoraat Levende bodem werkt! vindt kennisuitwisseling plaats over de bodem in de breedste zin van het woord.

 • bollenstreek

  Living Lab B7

  pubDate
  22-08-2022

  De komende jaren participeert het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw in het Living Lab B7, een onderzoeksconsortium dat werkt aan een betere biodiversiteit in de bollenstreek.

 • natuurakker

  Natuurakker

  pubDate
  22-08-2022

  De Natuurakker staat symbool voor de tegenstrijdigheid van natuur en landbouw. Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw brengt in kaart hoe een akker met dezelfde natuurwaarden als een natuurgebied eruit ziet en vice versa.

 • kringlooplandbouw

  Kringlooplandbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw onderzoekt kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties.

 • natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve Landbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doet onderzoek naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • Den Food Bosch

  Voedselbossen

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw van HAS green academy geeft een vervolg aan een eerder opgezette onderzoekslijn gericht op de economische aspecten van een voedselbos. Over deze aspecten is nog weinig over bekend.

 • catering

  Gezondere voedselomgeving: foodservice

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid doet samen met het Koning Willem I College en foodservicepartners helpt de foodserviceprofessional in het bereiden van gezondere gerechten. Onder meer menulabelling wordt meegenomen als mogelijke tool.

Filters

Expertise