1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten
 4. Smart Climate Adaptive Environment (SCAE)

Smart Climate Adaptive Environment (SCAE)

Smart Climate Adaptive Environment (SCAE) bij HAS green academy is een meerjarig onderzoeksprogramma. Dit programma monitort het rendement van klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Het doel is om tot versnelde acceptatie en invoering van regionaal optimale klimaatadaptieve maatregelen te komen.

Klimaatrendement van duurzame daken

Binnen het onderzoeksprogramma SCAE wordt het klimaatrendement van verschillende type duurzame daken inzichtelijk gemaakt. Momenteel richt SCAE zich op (al dan niet een combinatie van) groene, gele, blauwe en witte daken. Het klimaatrendement van deze type daken wordt bepaald ten opzicht van de klassieke grijze (bitumen) daken.

Het klimaatrendement van een duurzaam dak wordt, afhankelijk van het type dak, voor één of meer van de volgende 5 klimaataspecten bepaald: 

 • Verkoelend effect (UHI-effect)
 • Waterbuffering
 • Luchtkwaliteit
 • Biodiversiteit
 • Broeikas effect (GWP)

Met de figuur hiernaast is aangegeven voor welke klimaataspecten op de verschillende daken het rendement bepaald wordt. Momenteel is er feitelijk geen meerjarig inzicht in het klimaatrendement van de verschillende type duurzame daken in Nederland. Dit komt mede omdat de benodigde data niet aanwezig en/of van onvoldoende kwaliteit is, en het klimaat in Nederland regionale verschillen kent. Dit zorgt er weer voor dat landelijke klimaatmodellen niet altijd toepasbaar zijn in ons kikkerlandje.  

Partners van het onderzoek

Het onderzoeksprogramma is gestart in juni 2022. HAS green academy verzorgt het programma-management in een ‘Quadruple-helix’ samenwerking met verschillende partners afkomstig uit het bedrijfsleven (Groendakcoach, EresiSolar), kennisinstellingen (Hogeschool Rotterdam, Yuverta, NIOO, en overheden (Gemeente Steenbergen, Gebouwbeheer Giessenlanden).

Momenteel zijn 6 regionaal verspreidliggende fieldlabs met een duurzaam en grijs dak binnen het programma operationeel en voorzien van sensoren om real-time de benodigde data in te winnen. Via een sensor data-infrastructuur wordt de data gevalideerd en verwerkt in een database bij het Digital Innovation Lab van HAS green academy.

De open science principes worden binnen het programma ondersteund, dus de resultaten zijn breed beschikbaar en herbruikbaar voor alle partners en andere belangstellenden. 

Als onderdeel van SCAE is een interactief dashboard ontwikkeld dat beheerd wordt door het Digital Innovation Lab. De partners van het onderzoeksprogramma krijgen daarbij toegang tot dit dashboard. Het dashboard toont zowel het klimaatrendement van de verschillende fieldlabs, als de functio­naliteit om het potentiële klimaatrendement van een - nog te verduurzamen - dak inzichtelijk te krijgen.

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 7: Betaalbare en duurzame energie
 • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie

Neem contact op