1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten
 4. Smart Climate Adaptive Environment (SCAE)

Smart Climate Adaptive Environment (SCAE)

Smart Climate Adaptive Environment (SCAE) bij HAS green academy is een meerjarig onderzoeksprogramma. Dit programma monitort het rendement van klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Het doel is om tot versnelde acceptatie en invoering van regionaal optimale klimaatadaptieve maatregelen te komen.

Duurzame daken

Het klimaatrendement van een duurzaam dak richt zich, afhankelijk van het type dak, op één of meer van de volgende 7 aspecten: 

 • Reductie CO2-uitstoot
 • Reductie hoeveelheid fijnstof  
 • Buffering van water  
 • Verdamping van neerslag
 • Vermindering stralingswarmte op dak
 • Verbetering biodiversiteit
 • Energieopwekking 

Momenteel is er feitelijk geen inzicht in het klimaatrendement van de verschillende type duurzame daken in Nederland. Dit komt mede omdat de benodigde data niet gebundeld is en het klimaat in Nederland regionaal verschillend. Dit zorgt er onder andere voor dat landelijke modellen niet toepasbaar zijn in het kikkerlandje. Ook is er nog weinig meerjarig inzicht in het klimaatrendement van de verschillende type duurzame daken.  

Het onderzoek

De looptijd van het onderzoeksprogramma loopt van juni 2022 tot juli 2025. HAS green academy verzorgt het programma-management in een ‘Quadruple-helix’ samenwerking met verschillende partners. Zo kunnen partners kennis ter beschikking stellen en de benodigde klimaatdata monitoren met behulp van sensoren in een fieldlab. Inmiddels zijn fieldlabs met sensoren op duurzame daken operationeel in Den Bosch (HAS green academy), Gemeente Steenbergen , Hendrik Ido Ambacht (Groendakcoach), Noordeloos, Culemborg en Rotterdam (Hogeschool van Rotterdam). De open science principes worden ondersteund, dus resultaten zijn breed beschikbaar en herbruikbaar. 

Als onderdeel van dit project wordt een dashboard ontworpen en ontwikkeld dat meerjarig beheerd zal worden door het Digital Innovation Lab van de HAS. De partners van het onderzoeksprogramma krijgen daarbij via een login-toegang tot het dashboard. Hier tonen we zowel het klimaatrendement van het bestaande duurzame dak, alsook de functionaliteit die aangeboden wordt om het potentiële klimaatrendement van een nog te verduurzamen dak inzichtelijk te krijgen. Er wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de verschillende type duurzame daken. 

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 7: Betaalbare en duurzame energie
 • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie

Neem contact op