1. Home
 2. Onderzoek
 3. Mark Terlien

Mark Terlien

Mark Terlien is docentonderzoeker bij HAS green academy en lid van de kenniskring van het lectoraat Precision Livestock Farming. Hij is expert op het gebied van datamanagement, ruimtelijke analyses en datascience.

Tablets en koeien

Daarnaast heeft hij met ruime ervaring met het inwinning, beheren, analyseren, publiceren en distribueren van (ruimtelijke) data en het ontwikkelen van data-pipelines met o.a. Python en SQL in verschillende domeinen (agri, overheid, maritiem).

Focus onderzoek

 • Database locatie- en gedragsgevens 
  Binnen het lectoraat Precision livestock farming is hij verantwoordelijk voor het opzetten van de database voor de opslag van de met sensoren ingewonnen locatie- en gedragsgegevens van koeien en de ruimtelijke analyses om de locatiegegevens te vertalen naar inzichten in groepsgedrag en koeienwelzijn. 

 • Project Mapping welfare
  Mark is betrokken bij het project Mapping welfare – automated recording of social interactions in dairy cows. Het uitoefenen van sociaal gedrag is belangrijk voor het welzijn van koeien. Door het gebruik van data uit bijvoorbeeld locatiesensoren, camera beelden en softwaretechnieken zoals Sociaal Netwerk Analyse wordt binnen dit meerjarige onderzoek onderzocht of de sociale interacties in een koppel melkkoeien inzichtelijk gemaakt kunnen worden en of welzijn continu en objectief gemeten kan worden. 

 • Hoeve Boveneind
  Het praktijkleerbedrijf van de HAS, Hoeve Boveneind, heeft sinds kort naast een positiebepalingssysteem ook een uitgebreid camerasysteem waarmee koeien gemonitord kunnen worden. In dit deelonderzoek wordt onderzocht of op basis van interacties welke zichtbaar zijn op camerabeelden en/of live observaties sociale interacties gelinkt kunnen worden aan locatie- en andere sensordata. Tevens wordt met deze data het bedrijf Nippur ondersteund bij het verder opbouwen van een datawarehouse voor de gegevens van de koeien van Hoeve Boveneind. 

Projecten

 • tijger

  Save the tiger in the cloud

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring, een onderzoeksgroep gericht op datascience en de opleiding Applied Geo-information Science van HAS green academy werken samen met SURF Cloud Research Consulting aan een pilotstudie om een cloud-dienst te ontwikkelen die de benodigde satellietbeelden automatisch opslaat en verwerkt op Azure en vervolgens gebruikt als input voor ruimtelijke analyses.

Neem contact op