1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Save the tiger in the cloud

Save the tiger in the cloud

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring, een onderzoeksgroep gericht op datascience en de opleiding Applied Geo-information Science van HAS green academy werken samen met SURF Cloud Research Consulting aan een pilotstudie om een cloud-dienst te ontwikkelen die de benodigde satellietbeelden automatisch opslaat en verwerkt op Azure en vervolgens gebruikt als input voor ruimtelijke analyses.

tijger

Remote sensing wordt steeds belangrijker voor natuurbehoud en duurzaam landgebruik. De grote datavolumes en computationele vereisten vormen echter aanzienlijke uitdagingen. Dit project heeft als doel een cloud-gebaseerde oplossing te ontwikkelen.

SURF levert voor het project de expertise op het gebied van cloudservices, terwijl HAS green academy de expertise levert op het gebied van remote sensing en het werken met ruimtelijke data.

Omgaan met data

Een uitdaging bij remote sensing is het omgaan met de steeds grotere hoeveelheid data. De vraag daarbij is hoe we ervoor kunnen zorgen dat al onze studenten en betrokken onderzoekers toegang hebben tot deze data, en de middelen (hard- en software) om de data te analyseren.

De cloud-diensten worden gebruikt in het project Save the Tiger, Save the Grasslands, Save the Water. Een van de doelstellingen van het project is het in kaart brengen van de ecohydrologische kenmerken en kwaliteit van het leefgebied van de tijger in de Terai regio van Nepal. Dit zal worden gedaan met behulp van machine learning in combinatie met remote sensing technieken en ruimtelijke modellering.

Meer informatie over SURF

Twee fases

In de eerste fase zullen we ons richten op het automatisch ophalen en verwerken van Sentinel-2 satellietbeelden. De gebruiker zal dit voor een specifiek gebied kunnen doen. De data lagen worden opgeslagen in een S3 object store. Om het vinden en selecteren van gegevens voor verdere analyse te vergemakkelijken, worden metadata zoals tijdstempels, bewolking en vegetatiebedekking opgeslagen in een bijbehorende metadatadatabase. De gegevens zullen beschikbaar zijn via een API voor gebruik in andere clouddiensten of voor verdere analyse op de desktop.

In de tweede fase zullen we een clouddienst ontwikkelen met een geïntegreerd analytisch raamwerk voor remote sensing analyse met behulp van Python notebooks. Dit zal onder andere bestaan uit standaard routines voor de berekening van relevante vegetatie indexen, de toepassing van machine learning algoritmes voor de classificatie van vegetatie and landgebruikstypes in de TAL-regio, en procedures voor de crossvalidatie van modeluitkomsten. Alle routines and procedures zullen worden gedocumenteerd zodat ze ook kunnen worden gebruikt voor de training van onderzoekers met minder ervaring in remote sensing, en de opleiding van onze studenten.

Voor het project is het belangrijk dat deze opstelling onderzoekers en studenten stimuleert om allemaal dezelfde voorbewerkingsstappen en analyseroutines te gebruiken.

Neem contact op

Looptijd

  • 2024