1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Monitoringsonderzoek tijger in Nepal

Monitoringsonderzoek tijger in Nepal

Het Lectoraat Innovatieve Biomonitoring stelt haar kennis en kunde beschikbaar voor het in kaart brengen van de ecohydrologische omstandigheden in het leefgebied van de Nepalese tijger in groot interdisciplinaire onderzoeksproject.

tijger

Daarbij maakt het lectoraat gebruik van slimme meetmethoden als remote sensing en machine learning. Ook gaat de HAS effectieve monitoringstechnieken vaststellen voor graslanden en prooidieren: van dronetechnologie tot cameravallen en e-DNA. Betrokken opleidingen zijn Milieukunde, Applied Geo-Information Science en Toegepaste Biologie. Looptijd is 2021-2025. In het consortium zitten partners uit Nederland, Nepal en India. 

‘Save the tiger! Save the grasslands! Save the water!’ 

De HAS is ook een van de partners in het door NWA gefinancierde project ‘Save the tiger! Save the grasslands! Save the water!’. Het project richt zich op de ontwikkeling van richtlijnen voor duurzaam landschapsbeheer ten behoeve van de tijgerpopulatie en lokale bevolking in het Terai Arc Landschap (TAL) in India en Nepal.  
 
Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring richt zich op het ontwikkelen van methoden om de ecohydrologische kenmerken van de TAL-regio in kaart te brengen en om de ontwikkelingen van vegetatie en wildleven in het gebied te monitoren.  Daarbij zal gekeken worden naar het slim combineren van innovatieve biomonitoringstechnieken, remote sensing en ruimtelijke analyses.

Website Save the tiger

Neem contact op