1. Home
 2. Onderzoek
 3. Paulo van Breugel

Paulo van Breugel

Paulo van Breugel is docentonderzoeker bij HAS green academy en is kenniskringlid van het lectoraat Innovatieve Biomonitoring. Hier combineert hij zijn expertise op het gebied van ruimtelijke data, analyse & modellering, landschapsecologie en biogeografie met de toepassing van innovatieve technieken voor monitoring, zoals eDNA, automatische beeldherkenning en remote sensing.

Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Paulo heeft een brede belangstelling in landschapsecologie, biodiversiteit, biogeografie en duurzaam natuurbeheer. Hij richt zich daarbij op het gebruik van ruimtelijke data-analysemethoden en technieken voor het genereren van beleidsrelevante kennis voor natuur- en landschapsbeheer.

Onderzoeksprogramma

Biodiversiteit in de stad  

Er is een toenemende belangstelling voor de verbetering van de biodiversiteit in de stad. Een van de uitdagingen hierbij is het meten en monitoren van de effecten van maatregelen zoals vergroening op de biodiversiteit in de stad. Paulo is binnen het lectoraat Innovatieve Biomonitoring verantwoordelijk voor de onderzoekslijn gericht op de monitoring van biodiversiteit in de stad. 

Ruimtelijke patronen en processen
 
 
Een belangrijke vraag bij het opzetten van een monitoringsplan  is waar en hoe (innovatieve) monitoringstechnieken effectief en efficiënt ingezet kunnen worden. Daarbij spelen vragen rondom representativiteit, detectiesucces maar ook inzetbaarheid, kosten en benodigde expertise een rol.  
 
Paulo richt zich daarbij op de vraag hoe ruimtelijke informatie (remote sensing, GIS) hier een bijdragen aan kan leveren, inclusief de interpretatie en evaluatie van de hierbij ingewonnen data. Hierbij kan ook gedacht worden aan het slim combinatie van nieuwe en bestaande technieken, data & indicatoren.

‘Save the tiger! Save the grasslands! Save the water!’ 
 
De HAS is een van de partners in het door NWA gefinancierde project ‘Save the tiger! Save the grasslands! Save the water!’. Het project richt zich op de ontwikkeling van richtlijnen voor duurzaam landschapsbeheer ten behoeve van de tijgerpopulatie en lokale bevolking in het Terai Arc Landschap (TAL) in India en Nepal.  
 
De HAS richt zich daarbij op het ontwikkelen van methoden om de ecohydrologische kenmerken van de TAL-regio in kaart te brengen en om de ontwikkelingen van vegetatie en wildleven in het gebied te monitoren.  Daarbij zal gekeken worden naar het slim combineren van innovatieve biomonitoringstechnieken, remote sensing en ruimtelijke analyses

Projecten

 • tijger

  Save the tiger in the cloud

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring, een onderzoeksgroep gericht op datascience en de opleiding Applied Geo-information Science van HAS green academy werken samen met SURF Cloud Research Consulting aan een pilotstudie om een cloud-dienst te ontwikkelen die de benodigde satellietbeelden automatisch opslaat en verwerkt op Azure en vervolgens gebruikt als input voor ruimtelijke analyses.

 • tijger

  Monitoringsonderzoek tijger in Nepal

  Het Lectoraat Innovatieve Biomonitoring stelt haar kennis en kunde beschikbaar voor het in kaart brengen van de ecohydrologische omstandigheden in het leefgebied van de Nepalese tijger in groot interdisciplinaire onderzoeksproject.

 • project combined

  COMBINED

  Vanuit het lectoraat Innovatieve Biomonitoring van HAS green academy werken we de komende 6 jaar samen met partner Naturalis mee aan het onderzoeksproject COMBINED. Dit project richt zich op de vraag hoe veranderingen in de biodiversiteit en het klimaat elkaar in de Nederlandse landschappen beïnvloeden.

Neem contact op