1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Klimaatveerkrachtig landschap – het Groene Woud

Herinrichting Het Groene Woud

Studenten van HAS green academy maakten een uniek herinrichtingsplan voor het Groene Woud in opdracht van het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen en de Provincie Noord-Brabant in het kader van de minor ‘Ruimteproef’. Het project werd genomineerd in de categorie ‘hbo’ voor de Groenpact Impactprijs 2023. 

Groene Woud

Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare die een driehoek vormt tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Het gebied heeft landschapselementen als bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap.

Toekomstbestendig voor mens én natuur

Het uitgangspunt voor de herinrichting was dat het gebied toekomstbestendig moet zijn voor mens én natuur. Het moet klimaatveerkrachtig zijn, wat betekent dat het bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering en het zichzelf kan stabiliseren met zo min mogelijk menselijk ingrijpen. Het gaat dan onder meer over extreme weersomstandigheden, te veel stikstof en de afname van biodiversiteit.

Water, natuur en landbouw

Om een beeld te krijgen van wat hiervoor nodig is, startten de studenten met een gebiedsanalyse. Vervolgens ontwikkelden ze een visie vanuit 3 hoofdthema’s: water, natuur en landbouw. De mens heeft het landschap de laatste 100 jaar steeds verder aangepast voor eigen gebruik zonder na te denken over de houdbaarheid van deze aanpassingen op de lange termijn. In hun visie namen de studenten niet het landgebruik als uitgangspunt om het landschap daarop aan te passen, maar keken ze naar hoe het landschap eruitziet en passen het landgebruik daarop aan.

Studenten Bart Boer, Lise de Groen, Tom Michielsen, Arjan Mutsaers, Guus Tijsse-Klasen, Tjester Verschuren en Gijs van de Wiel van HAS green academy maakten een uniek herinrichtingsplan voor het Groene Woud.

Stappenplan

Met deze manier van denken in het achterhoofd maakten de studenten een stappenplan zodat de herinrichting in fases kan worden uitgevoerd. “We onderzochten onder meer hoe het watersysteem verbeterd kan worden zodat verdroging en overstromingen worden voorkomen. Ook bekeken we hoe we verschillende natuurgebieden aan elkaar kunnen verbinden en hoe die met bufferzones beschermd kunnen worden tegen stikstof. Het is nodig de landbouw in deze zones te extensiveren. Voor de boeren in deze gebieden moeten nieuwe verdienmodellen ontwikkeld worden.”

Natuur en landbouw verweven

Het stappenplan verweeft natuur en landbouw met elkaar en dat is een belangrijke reden waarom het project de nominatie voor de Groenpact Impactprijs heeft binnengehaald. Het project heeft niet alleen impact op klimaat en biodiversiteit, maar ook op de voedseltransitie en de toekomstbestendigheid van de agrarische sector. En het biedt alle betrokken partijen perspectief.

Meer informatie over het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen

Neem contact op