1. Home
 2. Bedrijfsopleidingen

Bedrijfsopleidingen

We denken graag mee met de ontwikkelvragen van jou als cursist én die van je organisatie. Daarom biedt HAS green academy diverse opleidingstrajecten aan: van korte cursus tot volledige bedrijfsopleiding, van online tot midden in de praktijk, van vaste trajecten tot maatwerk en Incompany.

Cursusaanbod

Zoek je cursus

Expertise
Locatie
Vooropleiding
Kenmerk
Alle onderwerpen
 • mannen met spade-Bodemcoach voor agrarisch adviseurs

  Assessment Bodemcoach voor agrarisch adviseurs

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  2 dagen

  Ben jij geïnteresseerd in het programma BodemUP Brabant en heb je voldoende kennis en ervaring om agrariërs te adviseren op het gebied van bodembeheer? Dan kun je, in plaats van de opleiding Bodemcoach voor agrarisch adviseurs te volgen, meteen het assessment afnemen om toegelaten te worden tot het BodemUP programma. Het assessment vindt plaats op 23 en 24 mei 2024.

 • man en vrouw op akker met schop

  Cursus Akkerbouw-adviseur in 2030

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  6 dagen

  Ontwikkel als adviseur een mindset naar weerbare planten en teeltsystemen. Doe kennis op over het gebruik van 'groene' gewasbescherming, stikstofmanagement, duurzaam bodembeheer, watermanagement, biodiversiteit en meer en wordt een sparringspartner voor de toekomst.

 • mannen buiten in veld wijzend naar laptop

  Cursus Kennismaking melkveehouderij

  Locatie
  Online
  Studieduur
  8 uur

  Maak kennis met de melkveehouderij. Leer tijdens de online cursus van HAS green academy meer over koeien, hun productie en de sector waarin zij zitten en alles wat daarbij hoort.

 • food logistiek

  Cursus Logistiek in Agro & Food

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  5 dagen

  Logistieke planning is belangrijk in de agri-foodsector, omdat er gewerkt wordt met levend materiaal of bederfelijke waar. In de cursus Logistiek in Agro & Food leer je plannen en beheersen.

 • hand in gras bij boterbloemen

  Cursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  2 dagen

  In deze cursus werken we praktijkgericht aan de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur waarin een goede economische onderbouwing een belangrijk uitgangspunt is.

 • mensen op heide

  Cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  4 maanden

  Ben jij boer of tuinder in Brabant en speel je met het idee voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Of je wil een initiatief succesvol verder brengen, maar zoek je nog naar welke vorm voor jou het beste werkt?

 • man in tractor

  Cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  2 dagen

  Welke teelt is voor jou belangrijk en waar stuur je op? Leer tijdens deze cursus hoe precisielandbouwtechnieken jou kunnen helpen je bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Ervaar hoe je data verzamelt en verwerkt tot een taakkaart voor een eigen perceel, waarbij je oog houdt voor het verdienmodel op je bedrijf.

 • mannen in koeienstal

  Cursus Rantsoen berekenen

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  3 dagen

  Het berekenen van het rantsoen wordt vaak uitbesteed, maar als veehouder wil je meer grip houden op de kostprijs van het voer. Kennis over het rantsoen is dan een must. In de cursus Rantsoen berekenen ga je aan de slag met jouw eigen casus en leer je werken met het softwareprogramma waarin je het optimale rantsoen voor jouw vee berekent.

 • Leiderschaps- traject: Naar een regeneratieve landbouw en voedselproductie

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  5 dagen

  Wil jij als leider of manager concreet aan de slag met regeneratieve landbouw binnen jouw bedrijf binnen de agro of food? In deze post-hbo cursus leer je van bedrijven die hier al stappen in hebben gezet en maak je een eigen stappenplan. Ook besteed je in dit traject aandacht aan (persoonlijk) leiderschap en hoe je dit inzet in tijden van transformatie.

 • koeien in een weiland

  Masterclass Biologische landbouw

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  14 uur

  Denk je aan omschakeling naar biologisch? Ben je nieuwsgierig naar welke goede punten uit de biologische landbouw je kan toepassen in je gangbare landbouwbedrijf? Of ben je student en wil je na jouw studie iets doen met biologische landbouw? Dan ben je van harte welkom. De masterclass bestaat uit 4 dagdelen en is gratis te volgen bij Curio in Breda.

 • man en vrouw in koeienstal - Masterclass Stikstof in de landbouw

  Masterclass Stikstof in de landbouw

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  1 dagen

  De masterclass Stikstof in de landbouw is bedoeld voor agrarisch ondernemers die meer willen weten over de achtergronden van de stikstofproblematiek en wat dit betekent voor hun bedrijf.

 • mannen op een akkerveld

  Opleiding bedrijfscoach precisielandbouw

  Locatie
  Dronten
  Studieduur
  4 dagen

  Agrarisch ondernemers gebruiken steeds meer precisietechnieken. Zij willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw. In de opleiding Bedrijfscoach precisielandbouw leer je hoe je als adviseur gericht kunt helpen op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw.

 • man en vrouw in koeienstal met laptop

  Opleiding Bedrijfscoach stikstof

  Locatie
  Den Bosch en Dronten
  Studieduur
  5 dagen

  De opleiding Bedrijfscoach stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen.

 • mannen met spade-Bodemcoach voor agrarisch adviseurs

  Opleiding Bodemcoach voor agrarisch adviseurs

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  3 maanden

  De opleiding Bodemcoach is bedoeld om jou als adviseur in de agrarische sector van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. De bedrijfsopleiding biedt jou handvaten om agrariërs te kunnen adviseren over- en begeleiden bij de ontwikkeling naar duurzaam & toekomstbestendig bodembeheer.

 • man en vrouw op akker

  Opleiding Ondernemen in de akkerbouw in 2030

  Locatie
  Venlo en Dronten
  Studieduur
  6 maanden

  In de opleiding Ondernemen in de akkerbouw in 2030 zet je samen met collega’s de eerste stappen op weg met nieuw perspectief. Je leert alles om een toekomstbestendig en duurzaam bedrijf te creëren. Deze opleiding is een samenwerking tussen HAS green academy en Aeres Hogeschool.

 • man en vrouw in akker

  Sectorcursus Akkerbouw

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  3 dagen

  De akkerbouwsector is een breed krachtenveld waar zowel de (internationale) markt als de maatschappij invloed op uitoefenen. Akkerbouwers verwachten van hun leveranciers dan ook kennis van zaken. Wie de sector nog niet kent maar wel een gelijkwaardige gesprekspartner wil zijn, haalt alles uit deze sectorcursus Akkerbouw.

 • Sectorcursus Melkveehouderij

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  3 dagen

  Professionals met passie, dat zijn melkveehouders. Dat neemt niet weg dat ze moeten presteren in een breed krachtenveld van markt en maatschappij. Juist daarom verwachten melkveehouders toegevoegde waarde van hun gesprekspartners. Die kennis doe je op tijdens de sectorcursus Melkveehouderij.

 • Kuikens - Sectorcursus Pluimveehouderij

  Sectorcursus Pluimveehouderij

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  3 dagen

  Pluimveehouders zijn bij uitstek professionals met passie. Maar dat neemt niet weg dat ze moeten presteren in een breed krachtenveld van markt en maatschappij. Juist daarom verwachten pluimveehouders toegevoegde waarde van hun gesprekspartners, maar daar is kennis voor nodig.

 • varkenshouderij bedrijf en biggen - Sectorcursus Varkenshouderij

  Sectorcursus Varkenshouderij

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  3 dagen

  Varkenshouders verwachten toegevoegde waarde van hun gesprekspartners. De sectorcursus Varkenshouderij is een goed startpunt om de juiste kennis van zaken op te doen.

 • Man en vrouw lopen in weide met molen op de achtergrond

  Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

  Locatie
  Dronten en Online
  Studieduur
  3 dagen

  Het doel van de verdiepende cursus Stikstof is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau.

Filters

Expertise
Locatie
Vooropleiding
Kenmerk
Alle onderwerpen