1. Home
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Opleiding Bedrijfscoach stikstof

Opleiding Bedrijfscoach stikstof

In het kort

De opleiding Bedrijfscoach stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen. Een bedrijfscoach stikstof kan agrarische ondernemers ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.
Start
Wordt gepland
Duur
5 dagen
Taal
Nederlands
Locatie
Den Bosch,Dronten
Investering
Kostendetails

Over de cursus

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.

Over de opleiding

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit een mix van kennis en vaardigheden zodat de stikstofcoach agrarisch ondernemers kan ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.

Je krijgt inzicht in de volgende onderwerpen:

 • De stikstofkringloop van de verschillende sectoren.
 • De stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau.
 • Relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof.
 • Mogelijke praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing op het bedrijf.
 • Wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie.
 • De financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement.

Daarnaast werk je aan de volgende vaardigheden:

 • Onderscheid maken in het type ondernemer.
 • Emoties ten aanzien van het stikstofbeleid bij de agrarisch ondernemer herkennen, erkennen en hier constructief mee omgaan.
 • Aan de hand van het type ondernemer, type bedrijf en regio de juiste handelingsperspectieven uiteenzetten en prioriteren voor het specifieke bedrijf.
 • Beoordelen of de agrarische ondernemer de voorgestelde maatregelen gaat uitvoeren.
 • Een plan van aanpak schrijven voor een individueel bedrijf waarin prioritering is aangebracht in de voorgestelde maatregelen in een meerjarenplanning.
 • Een stikstofadviesrapport (waarin een meerjarenplan ten aanzien van verduurzamen opgenomen is) schrijven en verdedigen ten aanzien van een beoordelingscommissie en de daarin gemaakte keuzes onderbouwen.
Voor wie

De opleiding Bedrijfscoach stikstof is ontwikkeld voor adviseurs van agrarisch ondernemers. 

Praktische info

Wat heb je nodig om deze opleiding te volgen en wat is nog meer handig om te weten?

Handig om te weten

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een mix van online zelfstudie en fysieke bijeenkomsten.

Instructie en informatie vooraf:
Om volledige informatie te geven over de opleiding wordt na inschrijving en voorafgaand aan de start een webinar georganiseerd. Na dit webinar is twee werkdagen bedenktijd ingebouwd. De inschrijving kan dan nog kosteloos geannuleerd worden. Het webinar wordt ook opgenomen om eventueel later nog terug te kijken. Denk dan wel aan de termijn van twee werkdagen. Die geldt vanaf het moment dat het webinar live wordt uitgezonden. Een link naar het webinar wordt gedeeld via e-mail.

Kennis opdoen (3 dagdelen)

De relevante kennis over stikstof wordt aangeboden in de vorm van zes theorie-modules:

 • Stikstof in het algemeen
 • Voer
 • Bodem
 • Stal
 • Mest
 • Strategie

In drie opeenvolgende bijeenkomsten wordt de theorie onder leiding van docenten behandeld en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. Als ondersteuning maken we gebruik van de Kringloopwijzer.

Daarna volgt een module die dieper ingaat op strategische keuzes. Welke wijzigingen in bedrijfsmanagement hebben invloed op stikstofreductie?

Toepassing in de praktijk (4 dagdelen)

In dit onderdeel wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de advies- en coachpraktijk. De toepassing van de stof in een veilige leeromgeving, maar met echte casussen staat hier centraal. Je kunt denken aan het voeren van gesprekken middels rollenspelen, oefenen met het omgaan van weerstand, het analyseren van een bedrijf en ondernemer onder leiding van deskundigen, het schrijven van een stikstofplan en het bespreken daarvan met de ondernemer etcetera.

Examen en assessment (1 dagdeel)

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht.

De geschatte studielast, naast de bijeenkomsten, is 32 uur voor voorbereiding van lessen en examen en het maken van de opdrachten.

Start- en cursusdata

Start- en cursusdata

We bieden de opleiding Bedrijfscoach stikstof aan op verschillende locaties in het land. Geef op het inschrijfformulier aan voor welke locatie en datum je wilt inschrijven. Het kan zijn dat bij onvoldoende aanmeldingen groepen samengevoegd worden. We brengen je daarvan op de hoogte en we bieden je de mogelijkheid om de cursus te verplaatsen.

Opleiding verzorgt door docenten van Aeres Hogeschool:

 • 27 februari 2024 Theorie bedrijfsanalyse, 13.30 – 17.30 uur
 • 27 februari 2024 Theorie bedrijfsanalyse, 18.30 – 21.30 uur
 • 5 maart 2024 Strategische keuzes, 13.30 - 17.30 uur
 • 5 maart 2024 Situationeel adviseren, 13.30 - 17.30 uur
 • 19 maart 2024 Inventarisatie op het bedrijf, 13.30 - 17.30 uur
 • 19 maart2024 Adviesgesprek met ondernemer, 18.30 - 21.30 uur
 • 16 april 2024 Opzetten adviesrapport, 13.30 - 17.30 uur
 • 14 mei 2024 Examen, 13.30 - 18.00 uur
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Bedrijfscoach stikstof:

 • ben je werkzaam als adviseur, en
 • heb je hbo werk- en denkniveau.
Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat van de kennisinstellingen.

Indien je niet wilt deelnemen aan het examen, kan een bewijs van deelname afgegeven worden. De voucher vanuit de SABE-regeling kan dan alsnog ingezet worden. Echter de totale investering blijft gelijk.

Een succesvol afgeronde opleiding biedt geen garantie op inschrijving in het BAS-register. Inschrijving in het BAS-register valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groene kennisinstellingen.

Prijsspecificatie
Investering
€ 2.500,00
excl. BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 2.500,00
Totaalprijs
€ 2.500,00
excl. BTW
 • Indien een cateringarrangement van toepassing is, wordt dit benoemd. 
 • Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. 
 • Alle overige kosten, zoals een cateringarrangement, worden belast met 9% btw.

GLB-kennisvoucher

De aanvraagperiode voor de GLB-kennisvoucher (voorheen bekend als SABE-voucher) is per 1 september 2023 open. 

Indien je een voucher hebt aangevraagd, dan kun je hier voor deze cursus gebruik van maken. De voucher is te verzilveren binnen 1 jaar na het ontvangen van de voucher. 

Vragen? Neem contact met ons op!

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie