1. Home
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

In het kort

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.
Start
14 november 2023
Duur
3 dagen
Taal
Nederlands
Locatie
Dronten,Online

Over de cursus

De verdiepingscursus Stikstof in de landbouw is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de 4 groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool InHolland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

Over de verdiepingscursus

Inhoud

De inhoud van de cursus ligt op kennisontwikkeling en praktische toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.

Leerdoelen
 • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector
 • Inzicht in de maatschappelijke opgave rondom stikstof op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving ten aanzien van stikstof
 • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) die emissie van stikstof reduceren (brongericht) en de toepassing in het eigen bedrijf
 • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
 • Inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement
Voor wie

De cursus is specifiek gericht op de agrarische ondernemer.

Voorwaarde voor deelname: het vooraf volgen van de gratis Masterclass stikstof in de landbouw wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus.

 

Praktische info

Wat heb je nodig om deze cursus te volgen en wat is nog meer handig om te weten?

Handig om te weten

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur. Tijdens deze bijeenkomsten worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf aan de hand van casussen en voorbeelden. De kringloopwijzer is daarbij 1 van de hulpmiddelen.

Start- en cursusdata

De verdiepingscursus Stikstof in de landbouw start op 14 november 2023.

De locatie is Aeres Hogeschool Dronten en de cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 13.30 – 16.00 uur.

De cursusdata zijn als volgt:

 • 14 november 2023
 • 21 november 2023
 • 28 november 2023
Voorbereiding

Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en indien van toepassing de voorbereidende opdracht heeft gemaakt.

Online modules als voorbereiding

Voor de melkveehouderij zijn online theoriemodules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen.

De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd zijn.

Daarnaast is ons dringende advies om voorafgaand aan de verdiepende stikstofcursus deel te hebben genomen aan de gratis Masterclass stikstof in de landbouw.

Praktisch

Gebruik PC
Tijdens de cursus maken we gebruik van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen, dien je daarom over een pc te beschikken.

Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname van de kennisinstellingen.

Kosten
Prijsspecificatie
Aanvangsdatum
14 november 2023
Investering
€ 800,00
excl. BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 800,00
Totaalprijs
€ 800,00
excl. BTW
 • Indien een cateringarrangement van toepassing is, wordt dit benoemd. 
 • Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. 
 • Alle overige kosten, zoals een cateringarrangement, worden belast met 9% btw.

SABE-regeling

De SABE-aanvraagperiode is afgelopen. 

Indien je een SABE-voucher hebt aangevraagd, dan kun hier voor deze cursus gebruik van maken. De SABE-voucher is te verzilveren binnen 1 jaar na het ontvangen van de voucher. Ook kun je via rvo.nl de voucherperiode 1 keer verlengen met een periode van maximaal 6 maanden.

STAP-budget

Deze verdiepingscursus komt niet in aanmerking voor het STAP-budget.

Vragen? Neem contact met ons op!

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen