1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Bio-purificatie van plantaardige eiwitten

Bio-purificatie van plantaardige eiwitten

HAS green academy werkt via het lectoraat Eiwittransitie in voeding aan een project dat bio-purificatie-technieken ontwikkelt op basis van fermentatie. Met fermentatie kun je yoghurt, brood en bier maken, maar het kan breder worden toegepast in de voedselproductiedoor verschillende microbiële culturen te gebruiken.

Kefir

Wereldwijd kiezen steeds meer mensen voor plantaardig voedsel. Ze zijn zich ook steeds meer bewust van de gevaren van te veel zout, suiker en sterk bewerkte voedingsmiddelen in hun voeding, waardoor de vraag naar zogenaamde 'clean label' voedingsproducten toeneemt. Een nieuw publiek-privaat gefinancierd project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe fermentatieprocessen om de kwaliteit van plantaardige eiwitten te verbeteren.

Belangstelling plantaardige voedingsopties

De afgelopen jaren is de belangstelling van consumenten voor plantaardige voedingsopties toegenomen, wat heeft geleid tot een (gedeeltelijke) overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De Britse Vegan Society voorspelt bijvoorbeeld dat de markt voor plantaardige melkalternatieven tussen 2020 en 2025 met ongeveer 17% per jaar zal groeien, terwijl de consumptie van veganistische kaas met 13% per jaar zal toenemen.

Het toegenomen gebruik van plantaardige eiwitten gaat echter gepaard met een aantal uitdagingen, omdat plantaardige eiwitten vaak verbindingen bevatten die onaangename smaken kunnen veroorzaken in eindproducten - zoals hexanal uit eiwitten op basis van peulvruchten, dat een merkbare 'bonensmaak' veroorzaakt.

Het kan erg moeilijk - zo niet onmogelijk - zijn om deze ongewenste stoffen volledig te verwijderen met conventionele voedselverwerkingsmethoden zoals filtratie en/of chemische verwerking. Bovendien strookt het uitgebreide gebruik van chemische additieven niet echt met de visie van plantaardige voeding als een natuurlijke, gezonde en duurzame optie.

Verbetering eiwitten op plantaardige basis

Om dit te verhelpen en het potentieel van plantaardige voedingsproducten te maximaliseren, is een nieuw consortium van toonaangevende voedingsmiddelenfabrikanten, universiteiten en onderzoeksinstituten een project gestart om bio-purificatie-technieken te ontwikkelen op basis van fermentatie.

Fermentatie wordt al duizenden jaren gebruikt om bekende voedingsmiddelen als yoghurt, brood en bier te maken. Maar het kan veel breder worden toegepast in de voedselproductie door verschillende microbiële culturen te gebruiken. Door de culturen zorgvuldig te selecteren en het fermentatieproces te controleren, is het mogelijk om het effect van de fermentatie op het ingrediënt van het eindproduct nauwkeurig af te stemmen.

Het driejarige project 'Bio-purificatie van plantaardige eiwitten' onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik van fermentatie om ongewenste smaken en andere ongewenste eigenschappen uit verschillende plantaardige eiwitten en isolaten te verwijderen.

Het doel is om generieke strategieën voor bio-purificatie te ontwikkelen en de sterke punten en beperkingen van dergelijke technieken te bepalen. Om dit te doen, zal het project gebruik maken van de kennis over hoe fermentatie ongewenste componenten kan verwijderen van reeds bestaande technologieën binnen het consortium en de bredere industrie.

Publiek-private samenwerking duurzame voedselvoorziening

Het project wordt medegefinancierd door de consortiumpartners en een subsidie van de Nederlandse overheid via haar initiatief Topsector Agri & Food (TKI Agri & Food). TKI Agri & Food is een van de negen Topsectororganisaties die de Nederlandse overheid heeft opgericht om innovatie en zakelijke kansen te stimuleren in sectoren waarin Nederland al uitblinkt.

Succesvolle generieke strategieën die door het project zijn gevonden, kunnen worden toegepast op verschillende eiwitbronnen en onzuiverheden. Dit zou de voedingsindustrie op basis van planten in staat moeten stellen om innovatieve bio-purificatie-processen te ontwikkelen voor de productie van nieuwe of verbeterde voedingsproducten op basis van planten. De beschikbaarheid van zulke hoogwaardige plantaardige producten - mogelijk met minder additieven - zal consumenten een grotere keuze aan gezonde voedingsopties bieden.

Het consortium voor bio-purificatie van plantaardige eiwitten bestaat uit: HAS Green Academy, NIZO (coördinator), Wageningen University & Research (WUR), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Bel, DMK/DOC, GerealMills, Glanbia Ierland DAC, IFF en Ruitenberg Ingredients.

Het project wordt financieel ondersteund door de Topsector Agri & Food. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan innovaties voor veilig en gezond voedsel voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld.

Meer informatie lectoraat Eiwittransitie in voeding

Neem contact op