Campus van de Toekomst

In het project Campus van de Toekomst gaat om het creëren van een gezonde, duurzame, groene campus voor studenten en medewerkers in de omgeving van de Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch. De Campus van de Toekomst is een driejarig project onder leiding van het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy.

campus van de toekomst

Aan de Onderwijsboulevard zijn diverse onderwijsinstellingen gevestigd: HAS green academy, Avans Hogeschool, Yuverta en Koning Willem 1 College. In het project komen diverse thema’s aan bod die relevant zijn voor deze onderwijsinstellingen, zoals de voedselomgeving, de groene omgeving en effecten van interventies op (eet)gedrag en welzijn. Het project valt uiteen in meerdere deelprojecten en/of onderzoeken, waarvan er een paar al zijn afgerond.

Voedselomgeving Onderwijsboulevard

Een voorbeeld van een afgerond onderzoek, is het onderzoek naar de voedselomgeving rond de vier scholen aan de Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch. Hierbij werd het voedselaanbod in kaart gebracht binnen een straal van 400 meter rond de scholen. De studenten die deelnamen aan het onderzoek werden bevraagd door middel van een enquête en korte interviews. De resultaten toonden ze hun eten vooral kochten in de kantines van de scholen.

Ook winkelen veel studenten bij de Jumbo. Ze kochten (meestal) ongezonde voedingsmiddelen, zoals (gefrituurde) snacks en kant-en-klare broodjes. Veel gekochte dranken waren frisdrank of vruchtensap. De conclusie uit het onderzoek was dat studenten ongezonde producten eten en drinken als ze aanwezig zijn op de Onderwijsboulevard. Daarnaast bleek uit de inventarisatie van het beschikbare voedsel bij de 'grote spelers' dat 92% van het voedsel buiten de Schijf van Vijf valt.

Bevorderen studentenwelzijn

Een ander afgerond onderzoek binnen het project ging over mogelijke interventies die helpen het welzijn onder studenten die studeren aan de Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch te verbeteren. De onderzochte interventies richtten zich op beweging, sociale contacten, gezond eetgedrag en een gezond slaapritme.

Er zijn in het onderzoek drie kansgebieden geformuleerd op basis van literatuur, stakeholders, experts en studenten. Vanuit de kansgebieden zijn drie ontworpen interventies getest en geoptimaliseerd. Ook is er een app voor welzijn getest onder de studenten en een enquête ontwikkeld die het studentenwelzijn betrouwbaar kan meten gedurende de looptijd van project Campus van de Toekomst De drie ontworpen interventies kregen positieve feedback van de studenten.

In de ontworpen interventies stonden er een of twee aspecten centraal en speelden ze samen in op de aspecten beweging, sociaal contact, gezond eetgedrag en vergroening en gezond slaapritme. Beweging en sociaal contact werd gestimuleerd door buiten studieplekken met beweegapparaten. Gezond eetgedrag en sociaal contact werd gestimuleerd door een gezonde vendingmachine. Tot slot kan vergroening bereikt worden door een binnentuin aan te leggen.

Partners

Partners van het overkoepelende project Campus van de Toekomst zijn HAS green academy, Gemeente 's-Hertogenbosch Den Bosch, JOGG, Avans Hogeschool, Yuverta en Green Habit.

Neem contact op