RESTRUCTURE

HAS green academy participeert vanuit het lectoraat Voeding en Gezondheid in het TKI-project RESTRUCTURE. Onder leiding van Wageningen University onderzoeken we de textuureigenschappen van voedsel versus de eetsnelheid en communicatie gericht op gezond voedselkeuzegedrag.

Restructure

Eerder onderzoek suggereerde dat snel eten zorgt voor een hogere dagelijkse energie-inname en een gerelateerde toename in lichaamsgewicht. Dit komt waarschijnlijk doordat de snelheid waarmee mensen eten invloed heeft op hoe vol zij zich voelen. En dat bepaalt weer hoeveel men tijdens een maaltijd eet en dus ook of er wordt overgegeten, met mogelijk overgewicht tot gevolg. Wat nog niet voldoende is onderzocht, is de relatie tussen de textuur van voedsel op die eetsnelheid en hoeveel men vervolgens eet. Het project RESTRUCTURE richt zich hierop.

Doel

Het bovenliggende doel van het project is om uiteindelijk overgewicht tegen te gaan. Als namelijk bekend is wat de invloed van de textuur van voedsel is, kunnen er nieuwe voedingsmiddelen ontwikkeld worden met een textuur die de eetsnelheid verlaagt. Het idee is dat mensen daardoor sneller vol raken en dus minder eten. Zo kan obesitas worden voorkomen.

Consumentenvoorlichting en consumentengedrag spelen hierbij een grote rol. Welke keuzes maken consumenten? Hoe kunnen zij worden aangespoord om te kiezen voor nieuwe voedingsmiddelen? RESTRUCTURE gaat ook over het op de juiste wijze voorlichten van consumenten. Naast Wageningen University en HAS green academy is Eufic een belangrijke Europese partner als het gaat om consumentenvoorlichting.

Afstudeeronderzoeken

Onder de vlag van het project zijn er al een paar afstudeeronderzoeken uitgevoerd.

  • Eén daarvan ging over de verschillende soorten viscositeit van yoghurt. Hiermee kon worden aangetoond dat hoe dikker de yoghurt, hoe minder snel deze gegeten wordt.
  • Een andere afstudeeropdracht richtte zich op verschillende textuureigenschappen hardheid van snacks (bijvoorbeeld nootjes, blokjes kaas). Daar bleek: hoe harder de snack, hoe langzamer je eet. Maar ook bleek dat hoe kleiner de stukjes, hoe minder ervan je uiteindelijk tegelijk in je mond stopt waardoor de eetsnelheid laag is.
  • In een derde afstudeeropdracht hebben studenten onderzocht welke kennis consumenten hebben van hoe verzadiging werkt, maar ook aan welke producten ze dan behoefte hebben.

De diverse resultaten samen vormen met het onderzoek van de andere partners de voorbereiding voor een grote humane studie met proefpersonen die voor een bepaalde periode een vastgesteld dieet eten dat varieert in bewerking en textuur en waarbij gemeten wordt wat dit doet met de eetsnelheid en voedselinname.

Projectresultaten

Het project is in 2021 gestart en loopt tot 2025. Met de projectresultaten kunnen kaders worden uitgezet voor het ontwerpen van toekomstige voedingsmiddelen en instrumenten worden ontwikkeld voor het informeren van consumenten over hoe voedselinname te beperken. Zo gaat RESTRUCTURE overgewicht en obesitas tegen.

Meer informatie vind je op de projectwebsite

Neem contact op