Groenblauwe Stad

HAS green academy voert samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool en Hogeschool Inholland het tweejarige onderzoek Groenblauwe Stad uit. Hiermee dragen we onder andere bij aan het bevorderen van de biodiversiteit en leefbaarheid, evenals het verbeteren van de gezondheid van de bewoners.

Klimaatadaptieve steden

Het vergroenen en verblauwen van steden is van essentieel belang voor het creëren van klimaatadaptieve stedelijke gebieden. Het integreren van meer natuur (groen) en water (blauw) in en rond de stad draagt bij aan het versterken van de veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maatregelen zoals groene daken, wadi's, regentuinen en waterparken spelen een cruciale rol bij het verminderen van problemen zoals wateroverlast, droogte en hittestress in stedelijke omgevingen. Tegelijkertijd dragen deze initiatieven bij aan het bevorderen van biodiversiteit, het verbeteren van de leefomgeving en het stimuleren van de gezondheid van de bewoners.

Integrale aanpak

Vergroenen van steden vraagt om een integrale aanpak van verschillende sectoren die samenwerken in projecten. Een voorbeeld van integrale aanpak is om groenaanleg een onderdeel te laten zijn van rioolvervanging of verkeersprojecten. De meeste partijen in de openbare ruimte zijn zich bewust van de noodzaak om integraal te werken, de praktijk is echter weerbarstig. Zo zijn programma’s sectoraal opgesteld, inclusief de daarbij horende budgetten.

Het vormgeven van integrale projecten is daarom lastig. Elke partij heeft eigen opgaves waaraan gewerkt wordt. Daarnaast zijn er veel verschillende partijen betrokken bij het vergroenen van een stad: verschillende gemeentelijke diensten, adviesbureaus, aannemers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, bewoners etc. En iedere partij heeft een andere rol en belangen binnen het vergroeningsproces. Zo heeft een marktpartij als een groenaannemer een andere rol en belang dan gemeentelijke beleidsafdelingen.

We gaan samen onderzoeken hoe er beter in de ‘groene keten’ kan worden samen gewerkt, en hoe we van elkaar kunnen leren. De effectieve maatregelen worden in kaart gebracht en steden voorzien van praktische handvatten voor het toepassen van groenblauwe maatregelen.

Casestudies verspreid over Nederland

Uitgangspunt van het onderzoek is de al bestaande kennis rond effectiviteit en toepasbaarheid van groenblauwe maatregelen. Welke best-practices zijn er bijvoorbeeld al bekend? Vanuit deze bestaande kennis wordt gekeken wat hiervan toegepast kan worden in vijf casestudiegebieden verspreid over Nederland: Almere, Rotterdam – Zoetermeer, Groene Metropoolregio Amsterdam, Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen en Noord-Nederland. Bij deze casestudieaanpak, aangevuld met effectmetingen en belevingsonderzoek, staat het leren van elkaar centraal. Om kennis uit te wisselen organiseren de onderzoekers een Groenblauwe Safari langs de verschillende casestudiegebieden en een slotsymposium, zodat de nieuw opgedane kennis ook landt in de rest van Nederland.

Binnen dit project doet HAS green academy onderzoek samen met studenten en medewerkers van de opleiding Management van de Leefomgeving, Toegepaste Biologie, Applied Geo-Information Science, Bedrijfskunde en agribusiness en de lectoraten Innovatieve Biomonitoring en Klimaatrobuuste landschappen in casusgebieden in de omgeving Rotterdam en Zoetermeer in samenwerking met gemeenten Rotterdam en Zoetermeer, idverde en Vebego Groen.

Partners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door: Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool, HAS green academy, Hogeschool Inholland en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Consortiumpartners: Atelier Groenblauw, Bureau Endemica, Donker Groep, Gemeente Almere, Gemeente Arnhem, Gemeente Duiven, Gemeente Groningen, Gemeente Haarlem, Gemeente Heemskerk, Gemeente Nijmegen, Gemeente Overbetuwe, Gemeente Rheden, Gemeente Rotterdam, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Westerkwartier, Gemeente Zoetermeer, Idverde, Staatsbosbeheer, Vebego Groen, Waterschap Zuiderzeeland

Het onderzoek wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
  • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
  • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Neem contact op

Gerelateerde opleidingen