Groenblauwe Stad

HAS green academy voert samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool en Hogeschool Inholland het tweejarige onderzoek Groenblauwe Stad uit. Hiermee dragen we onder andere bij aan het bevorderen van de biodiversiteit en leefbaarheid, evenals het verbeteren van de gezondheid van de bewoners.

Klimaatadaptieve steden

Het vergroenen en verblauwen van steden is van essentieel belang voor het creëren van klimaatadaptieve stedelijke gebieden. Het integreren van meer natuur (groen) en water (blauw) in en rond de stad draagt bij aan het versterken van de veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maatregelen zoals groene daken, wadi's, regentuinen en waterparken spelen een cruciale rol bij het verminderen van problemen zoals wateroverlast, droogte en hittestress in stedelijke omgevingen. Tegelijkertijd dragen deze initiatieven bij aan het bevorderen van biodiversiteit, het verbeteren van de leefomgeving en het stimuleren van de gezondheid van de bewoners.

Praktische handvaten

Projectleider Saskia Heins, senior onderzoeker bij het nieuwe Lectoraat Designing Regenerative and Resilient Cities aan Hogeschool Van Hall Larenstein: "Hoewel de voordelen van groenblauwe maatregelen algemeen bekend zijn, worden ze nog niet vanzelfsprekend en op grote schaal toegepast. En meestal nog niet als onderdeel van groenblauwe netwerken in de stad of in aansluiting op het omliggende landelijke gebied.  Daarnaast ontbreekt het vaak aan een integrale aanpak. Dan wordt een maatregel bijvoorbeeld alleen ingestoken vanuit wateropvang, waardoor kansen worden gemist voor biodiversiteit of bewegen. Met het onderzoek Groenblauwe Stad willen we effectieve maatregelen in beeld brengen en steden voorzien van praktische handvatten voor het toepassen van deze groenblauwe maatregelen."

Casestudies verspreid over Nederland

Uitgangspunt van het onderzoek is de al bestaande kennis rond effectiviteit en toepasbaarheid van groenblauwe maatregelen. Welke best-practices zijn er bijvoorbeeld al bekend? Vanuit deze bestaande kennis wordt gekeken wat hiervan toegepast kan worden in vijf casestudiegebieden verspreid over Nederland: Almere, Rotterdam – Zoetermeer, Groene Metropoolregio Amsterdam, Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen en Noord-Nederland. Bij deze casestudieaanpak, aangevuld met effectmetingen en belevingsonderzoek, staat het leren van elkaar centraal. Om kennis uit te wisselen organiseren de onderzoekers een Groenblauwe Safari langs de verschillende casestudiegebieden en een slotsymposium, zodat de nieuw opgedane kennis ook landt in de rest van Nederland.

Binnen dit project doet HAS green academy onderzoek samen met studenten en medewerkers van de opleiding Management van de Leefomgeving en het lectoraat Innovatieve Biomonitoring in casus gebieden in de omgeving Rotterdam en Zoetermeer in samenwerking met gemeenten Rotterdam en  Zoetermeer, Idverde en Vebego Groen.

Partners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door: Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool, HAS green academy, Hogeschool Inholland en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Consortiumpartners: Atelier Groenblauw, Bureau Endemica, Donker Groep, Gemeente Almere, Gemeente Arnhem, Gemeente Duiven, Gemeente Groningen, Gemeente Haarlem, Gemeente Heemskerk, Gemeente Nijmegen, Gemeente Overbetuwe, Gemeente Rheden, Gemeente Rotterdam, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Westerkwartier, Gemeente Zoetermeer, Idverde, Staatsbosbeheer, Vebego Groen, Waterschap Zuiderzeeland

Het onderzoek wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
  • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
  • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Neem contact op

Gerelateerde opleidingen