1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Onderzoek early-warningsysteem MKZ

Onderzoek early-warningsysteem MKZ

Studenten van HAS green academy en Avans Hogeschool hebben samen met onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research een computer geleerd om symptomen van mond-en-klauweer (MKZ) te herkennen op pasfoto’s van koeien. Dit deden zij in een afstudeeropdracht en opvolgend minorproject.

koe

Wageningen Bioveterinary Research doet onderzoek naar de effectiviteit van vaccins tegen MKZ. Onderzoekers namen foto’s van de kop van koeien (vaarzen) uit deze vaccinatieproeven voor en tijdens de infectie. Studenten van de HAS en Avans zijn vervolgens met dat materiaal aan de slag gegaan om een proof-of-principle te ontwikkelen waarbij de computer symptomen van MKZ kan herkennen.

Scoresysteem met 7 kenmerken

Studenten van Toegepaste Biologie en Veehouderij van de HAS ontwikkelden in een gezamenlijk afstudeeronderzoek een scoresysteem met 7 geselecteerde kenmerken variërend van stand van de oren tot tranende ogen, snotteren, kwijlen en wondjes. Vervolgens werden alle foto’s uit de vaccinatieproeven door de studenten gescoord. Tijdens de gezamenlijke minor ‘Datascience in Agrifood’ van de HAS en Avans trainden de studenten de computer om deze kenmerken te herkennen op een foto en er een waarde aan toe te kennen. De totaalscore van deze 7 kenmerken zorgden voor de uitkomst ‘ziek’ of ‘niet ziek’.

Ontwikkelfase

De computer bleek in staat 94 van de 100 zieke koeien te herkennen. Ook bijna 95 procent van de gezonde koeien werd door de computer als zodanig gescoord. Voor het volgen van trends is dat voldoende en dat maakt het programma bruikbaar als early-warningsysteem tijdens de proeven bij Wageningen Bioveterinary Research. Er is nog ruimte voor verbetering door naar nog meer kenmerken en andere ziektes zoals IBK en IBR te gaan kijken of door bijvoorbeeld bewegend beeld te gaan gebruiken. Het systeem zit nog in de ontwikkelfase, dus toepassing op de boerderij laat nog even op zich wachten.

Proof-of-principle

Docentonderzoeker Gerben Hofstra van het lectoraat Precision Livestock Farming was nauw bij het  onderzoek betrokken. Hij zegt: “Het is mooi om te zien hoe de verschillende studenten vanuit hun eigen expertise hebben samengewerkt in dit project met als eindresultaat een werkend proof-of-principle. En de kers op de taart? Een wetenschappelijke publicatie.” 

Publicaties

Automated monitoring and detection of disease using a generic facial feature scoring system – A case study on FMD infected cows, Science Direct, april 2023

Computer can spot sick cows by studying photos of the face, Times.news, 29 maart 2023

Computer herkent zieke koe aan foto van kop, veeteelt.nl, 8 april 2023

Neem contact op