1. Home
 2. Onderzoek
 3. Gerben Hofstra

Gerben Hofstra

Gerben Hofstra is docentonderzoeker bij HAS green academy, lid van de kenniskring van het lectoraat Precision Livestock Farming en promovendus bij de onderzoeksgroep Toegepaste Datascience van dr. J. de Vlieg aan de TU/e.

Tablets en koeien

Gerben is expert op het gebied van diergezondheid, projectmanagement en koe-gedrag. Daarnaast heeft hij met ruime ervaring met datascience en onderzoek.

Onderzoeksprogramma

Binnen het lectoraat Precision livestock farming is Gerben verantwoordelijk voor zijn PhD-project: Mapping welfare – automated recording of social interactions in dairy cows. Dit door de NWO gesubsidieerde project is een samenwerking tussen HAS Hogeschool, TU/e en Harper Adams University.

Welzijn verbeteren

Het uitoefenen van sociaal gedrag is belangrijk voor het welzijn van koeien. Door het gebruik van data uit bijvoorbeeld locatie- en activiteitsensoren, camera beelden en softwaretechnieken zoals Sociaal Netwerk Analyse wordt binnen dit meerjarige onderzoek onderzocht of de sociale interacties in een koppel melkkoeien geautomatiseerd inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Dit alles met als einddoel om het welzijn van melkkoeien te verbeteren en de veehouder handvaten te geven om managementkeuzes te maken welke rekening houden met de sociale relaties van zijn koppel melkkoeien.

Projecten

 • koe

  Onderzoek early-warningsysteem MKZ

  Studenten van HAS green academy en Avans Hogeschool hebben samen met onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research een computer geleerd om symptomen van mond-en-klauweer (MKZ) te herkennen op pasfoto’s van koeien. Dit deden zij in een afstudeeropdracht en opvolgend minorproject.

 • koe

  Beeldanalyse en gezondheid van melkkoeien

  In een meerjarenproject onderzoekt het lectoraat Precision Livestock Farming samen met Wageningen BioVeterinary Research de relatie tussen warmtefoto’s en kreupelheden bij melkkoeien.

Neem contact op