1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Beeldanalyse en gezondheid van melkkoeien

Beeldanalyse en gezondheid van melkkoeien

In een meerjarenproject onderzoekt het lectoraat Precision Livestock Farming samen met Wageningen BioVeterinary Research de relatie tussen warmtefoto’s en kreupelheden bij melkkoeien.

koe

We volgen daarbij koeien in de tijd, fotograferen de benen en klauwen met een thermografische camera, en vergelijken de warmtebeelden voordat de koe kreupel is geworden. Tegelijkertijd worden loopscores van de koeien bepaald en gegevens verzameld met behulp van activiteitssensoren en een BCS camera. Doel is om kreupelheden te kunnen voorspellen met behulp van sensordata, waaronder warmtebeelden.

Ook is in een project in de minor Data Science van HAS en AVANS een model gebouwd om op basis van beeldanalyse koeien te herkennen en te scoren op ziekteverschijnselen. Hiervoor werden foto’s van zieke en gezonde koeien gebruikt en werd gewerkt met image recognition in Custom Vision van Azure.

Neem contact op