1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Sociaal gedrag melkkoeien op de kaart

Sociaal gedrag melkkoeien op de kaart

Het uitoefenen van sociaal gedrag is belangrijk voor het welzijn van koeien. Het lectoraat Precision Livestock Farming doet hier meerjarig onderzoek naar.

koe

Binnen het onderzoek wordt door het gebruik van data uit bijvoorbeeld locatiesensoren en softwaretechnieken zoals Sociale Netwerk Analyse onderzocht of de sociale interacties in een koppel melkkoeien inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het geautomatiseerd kunnen meten van deze sociale interacties kan vervolgens mogelijk als hulpmiddel dienen bij het meten van dierwelzijn met als einddoel om welzijn continu en objectief te kunnen monitoren. Docentonderzoeker Gerben Hofstra richt zijn promotieonderzoek op dit onderwerp.

Neem contact op