Groene Gezonde Studenten

Een groene omgeving en het eten van groente en fruit is goed voor je gezondheid. Wetenschappelijk bewijs hiervoor leidde tot meer groene en gezonde interventies. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar bleken lastig aan te spreken. Het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy startte daarom het project Groene Gezonde Studenten.

HAS to go

In de leeftijdscategorie van jongeren tussen de 15 en 25 jaar valt veel winst te behalen als het om gezondheid gaat. Veel van deze jongeren eten ongezond, bewegen te weinig, ervaren (studie)stress en andere psychische en cognitieve klachten. Daarnaast komen ze weinig in aanraking met groen. Kortom, genoeg redenen om in te zetten op een groene en gezonde inrichting van de studieomgeving voor studenten. Daar draaide het project Groene Gezonde Studenten om. Het duurde van 2017 tot en met 2019 en bestond uit vijf deelprojecten.

Deelprojecten

In het project is onderzocht wat de effecten zijn van het groener en gezonder inrichten van de studieomgeving van mbo-, hbo- en wo-studenten op leefstijl, psychisch, emotioneel, fysiek en cognitief welbevinden.

In vier verschillende deelprojecten is er gekeken naar de effecten van:

  1. het vergroenen van college-/ werkgroepruimtes
  2. het vergroenen van studieruimtes
  3. het vergroenen van buitenruimtes
  4. meer groente en fruit in de studieomgeving

In het vijfde deelproject zijn de resultaten van de eerste vier projecten vertaald naar een toolkit met richtlijnen voor een effectieve en gerichte inzet van groen en groente en fruit in de studieomgeving.

Resultaten

Het project heeft geleid tot vier Engelstalige wetenschappelijke publicaties, een proefschrift, meerdere factsheets, en een toolkit die wetenschappelijke kennis direct inzetbaar heeft gemaakt voor de sector.

Lees het artikel over het onderzoek dat de HAS samen met de VU deed in dit kader waarbij een HAS to go - huisje werd ingezet.

Impact

‘Groene Gezonde Studenten’ heeft op diverse manieren bijgedragen; het heeft niet alleen inzicht gegeven in (interventies voor) een groene en gezonde inrichting van de studieomgeving. Maar ook droeg het bij aan de gehele sector, voor de wetenschap en de maatschappij. Zo kunnen groenbedrijven en groente-/ fruitleveranciers baat hebben bij de toenemende vraag naar groene producten en diensten en groente en fruit vanuit onderwijsinstellingen.

De wetenschappelijke impact van het project schuilt in het feit dat het dit onderzoek inzicht gaf in de determinanten van groente en fruitconsumptie van studenten en de effectiviteit van een groente en fruit interventie ter promotie van de groente en fruit inname onder studenten. Tot slot zijn jongeren de werkende generatie van morgen. Een goede gezondheid draagt bij aan gezond ouder worden, de onderwijsloopbaan en de arbeidssituatie.

Het groener en gezonder inrichten van onderwijsinstellingen kan leiden tot besparingen op de studie- en zorgkosten, mede omdat het resultaat van dit onderzoek vertaald kan worden naar de miljoen studenten die er in Nederland zijn.

Neem contact op