1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten
 4. Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie

Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie

Lectoraatgroep Future Food Systems richt zich in het project Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie op ontmoetingen tussen vernieuwers en de gevestigde orde als het gaat om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem en hoe zij hierin samen op kunnen trekken.

Ontmoeten

Transitie van landbouw naar voedsel is een zaak van vernieuwers én van de gevestigde orde. In de ontmoeting tussen die twee ligt de ruimte voor transitie. Maar hoe breng je die in kaart? En hoe navigeer je die? In vier verschillende netwerken die elk een ontmoeting vormen tussen vernieuwers en gevestigde orde staan deze vragen centraal.

Handelingsperspectief

We organiseren bijeenkomsten met boeren, beleidsmakers en milieu-activisten om in kaart te brengen wat boeren ervan weerhoudt om te veranderen, en wie welke sleutels in handen heeft om bestaande obstakels weg te nemen en nieuwe kansen te bieden. Resultaat hiervan is handelingsperspectief richting transitie voor alle deelnemers.

Opschaling en uitschaling

We bestuderen proeftuinen voor innovatieve landbouw in de Provincie Zuid-Holland om na te gaan hoe ze met de gevestigde orde kunnen worden verbonden en hoe gevestigde partijen kunnen aansluiten bij deze vernieuwers. Het resultaat is beter inzicht in de opschaling en uitschaling van transitie-experimenten.

Gebiedsvisie

We begeleiden een gebiedsproces in Flevoland van boeren, tuinders, gemeente en provincie, in de context van de Floriade, waarbij we op zoek gaan naar hoe een gebiedsvisie kan bijdragen aan transitie bij ondernemers die voor een vernieuwingsopgave staan.

Transitieruimte

Door deze 3 projecten te begeleiden en te bestuderen, vergaren we inzicht voor professionals in wat transitieruimte is en hoe je strategisch richting transitie kunt werken. Daarnaast ontwikkelen we instrumenten die zowel de gevestigde orde als de vernieuwers kunnen gebruiken om zelf effectiever ruimte voor transitie te zoeken. De resultaten komen ter beschikking in rapporten en masterclasses voor professionals, en in papers en artikelen voor de wetenschappelijke gemeenschap.

Publicaties

Rapporten

 • Beers, P.J., Maurice-Van Eijndhoven, M., Van Ruiten, C., Akkerman, S., Krommendijk, E., Den Nijs, M., Van der Wal, G., Hoeksema, H., Onnes, L.J., Witlox, A., Van Huik, M., Hollaar, F., Berkers, R., Oude Lenferink, R., Vermeer, M. & Van Beurden, K. (2021). Ruimte voor Transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Uitvoering actielijnen transitieagenda. ’s-Hertogenbosch, The Netherlands: HAS University of Applied Sciences.
 • Beers, P.J., Maurice-Van Eijndhoven, M., Van Ruiten, C., Krommendijk, E., Van der Wal, G., Hoeksema, H., Onnes, L.J., Witlox, A., Snoeker, W., Hollaar, F., Berkers, R., Oude Lenferink, R., Vermeer, M. & Van Beurden, K. (2021). Ruimte voor Transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Uitkomsten en transitieagenda. ’s-Hertogenbosch, The Netherlands: HAS University of Applied Sciences.
 • Beers, P.J., Creemers, M., Buchel, S. & Kaashoek, P. (2021). Lessen uit vier jaar Voedselfamilies. Den Haag: Kennisteam Innovatieprogramma Duurzame Landbouw Provincie Zuid-Holland.
 • Beers, P.J., Creemers, M., Buchel, S. & Kaashoek, P. (2021). Zó smaakt  de toekomst 2.0. Den Haag: Kennisteam Innovatieprogramma Duurzame Landbouw Provincie Zuid-Holland.
 • Beers, P.J., Bosman, R., & Loorbach, D. (2018, May 1). Ruimte voor transitie van landbouw en voedsel. NRC Live

Wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken

 • Hebinck, A., Diercks, G., Von Wirth, T., Beers, P.J., Barsties, L., Buchel, S., Greer, R., Van Steenbergen, F. & Loorbach, D. An actionable understanding of societal transitions: the X-curve framework. Sustainability Science, 17(3), 1009-1021.
 • Janssen, A., Beers, P.J. & Van Mierlo, B. (2022). Identity in sustainability transitions: The crucial role of landscape in the Green Heart. Environmental Innovation and Sustainability Transitions, 42, 362-373.

Conferentiebijdragen

 • Van Veghel, L., Maurice-Van Eijndhoven, M. & Beers, P.J. (2021, October). The role of leadership in sustainability transitions – A case study of leadership in the Dutch agrifood system. Paper presented online at the International Sustainability Transitions conference 2021, Karlsruhe, Germany.
 • Beers, P.J., Maurice-Van Eijndhoven, M. & Loorbach, D. (2021, October). Transition space in the Dutch agrifood system: governance for institutional work. Paper presented online at the International Sustainability Transitions conference 2021, Karlsruhe, Germany.
 • Beers, P.J. & Loorbach, D. (2020, August). Transition governance amid destabilising regimes: Operationalising transition space. Paper presented online at the International Sustainability Transitions conference 2020, Wien, Austria.

Neem contact op

 • Portret Lector PJ Beers

  Dr. P.J. Beers

  Lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie

  P.Beers@has.nl
  P.Beers@has.nl
  Linkedin
  Linkedin