Goed Verpakt

Wat is de beste en meest duurzame manier van verpakken? Met die vraag worstelen bedrijven elke dag. De optimale situatie zou géén verpakking zijn, maar dat is bij voedsel vaak niet mogelijk. Toch kunnen we ook niet blijven verpakken zoals we tot nu toe steeds hebben gedaan. Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten. Op 21 september 2023 is de eindpublicatie van het Goed Verpakt project gepubliceerd.

Integrale duurzaamheid

Bij dergelijke producten wordt de verpakking vaak gezien als het meest onduurzame aspect, maar dit is niet altijd zo. Als deze producten niet worden gebruikt, treedt vaak een veel grotere verspilling op van energie, grondstoffen en arbeid. Dit soort aspecten wordt pas zichtbaar als je met een systemische bril naar ketens kijkt en dat is wat het lectoraat doet. 

In beschrijvende en verdiepende cases zijn circulaire ontwerpmethoden als rethink, reuse en recycle getoetst als mogelijke verduurzamingsstrategieën. Ook is er onderzocht hoe we consumenten het beste kunnen vertellen over de integrale duurzaamheid van het product op de verpakking. Als van het onderzoeksproject is er een publicatie geschreven, die is te vinden op deze pagina.

 

 

Duurzaamheids-dilemma's

Uit het onderzoeksproject Goed Verpakt blijkt dat bedrijven voor verschillende duurzaamheids-dilemma’s staan. Bij de keuze voor een specifieke voedselverpakking (voor groenten, fruit of maaltijden) maken zij diverse afwegingen. Verpakkingen kunnen bijdragen aan het voorkomen van voedselverspilling. Ze beschermen de verpakte producten bovendien tijdens het transport en de opslag. Verder spelen marketing, consumentenperceptie en de zichtbaarheid van het product een rol. En daarbij willen we óók nog dat de verpakking goed recyclebaar of circulair/herbruikbaar is.

Het bijzondere aan Goed Verpakt is dat de onderzoekers, samen met bedrijven in de keten, hebben bekeken hoe ze tot een duurzame product-verpakkingscombinatie kunnen komen. Hierbij is niet alleen naar de verpakking gekeken, maar ook naar het product dat verpakt wordt én de verschillende ketenstappen: ontwerp, gebruik, afdanken en verwerking. Op basis van de duurzaamheidsdilemma’s zijn de onderzoekers tot negen gouden regels gekomen, die bedrijven kunnen helpen om integraal duurzaam te verpakken.

Wil je meer weten over deze duurzaamheidsdilemma's en gouden regels? Lees dan de publicatie via een klik op onderstaande button.

Lees hier de publicatie

HAS green academy heeft in dit project samengewerkt met Hogeschool van Amsterdam, de Haagse Hogeschool en een consortium van 12 instanties en bedrijven. Het project liep tot augustus 2023 en is gesubsidieerd door SIA Raak MKB. 

Neem contact op