1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Kritische prestatie-indicatoren en biodiversiteit melkveehouderij

Kritische prestatie-indicatoren en biodiversiteit melkveehouderij

In het kader van het project Brabantse Bodem heeft het lectoraat Innovatieve Biomonitoring op een 30-tal melkveehouderijbedrijven in Noord-Brabant de relatie tussen biodiversiteit en kritische prestatie indicatoren onderzocht.

Biodiversiteitsmonitor

Samen met Earthwatch en Maasarend hebben studenten een aantal water- en bodemkwaliteitsparameters gemeten en vlinders, regenwormen en vogels geteld.

De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij is een systematiek die het mogelijk maakt de impact en prestaties van individuele melkveebedrijven op het herstel van de biodiversiteit inzichtelijk te maken. Er zijn verschillende KPI’s geformuleerd (kritische prestatie indicatoren) zoals % kruidenrijkgrasland en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen etc. Deze KPI’s tellen op tot een bepaalde score en de melkveehouderijbedrijven kunnen daar uiteindelijk voor beloond gaan worden.

Sturen op doelen

Het principe achter de Biodiversiteitsmonitor is dat er gestuurd wordt op doelen in plaats van sturen op maatregelen of het verbeteren van het bestaande. De KPI’s zijn daarmee ook voorwaarde scheppend voor een grotere biodiversiteit maar het wordt niet gemeten. Vraag is of een hogere score voor de KPI’s ook daadwerkelijk tot een hogere biodiversiteit leidt.

In het voorjaar van 2022 hebben studenten gekeken naar een aantal kwaliteitsparameters van de bodem en het water zoals fosfaatgehalte, nitraatgehalte en doorzicht. Daarnaast zijn de regenwormen in de bodem geteld en in 3 rondes vlinders en vogels. Deze data zullen naast de totale KPI score gelegd gaan worden en naast de meer groene KPI’s zoals groen-blauwe dooradering om te kijken of er een relatie is. Momenteel worden de laatste data geanalyseerd en een publicatie voorbereid.

De looptijd van het project is januari-december 2022. Partners zijn Brabantse Bodem, Earthwatch en Maasarend.

Neem contact op