Sensortechnologie in tomatenteelt

De sensortechnologie in de plantenteelt staat nog in de kinderschoenen. Binnen het project SCOUT heeft het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem zich hierin verdiept, specifiek op de tomatenteelt.

vrouw met tomatenplant

Lector Judith van de Mortel was vanuit HAS green academy als inhoudsexpert bij het project SCOUT (Sensoric data Catching Of highly Useful Terabytes) betrokken. Het project werd gesubsidieerd door SIA RAAK-MKB en liep tussen 2017-2019.

Over het project

"Op de EU-onderzoeksagenda Horizon2020 staan enkele zogenaamde Grand Challenges genoemd, waaronder voedselzekerheid en duurzaam gebruik van grondstoffen en water", vertelt Judith over het project. "De Nederlandse tuinbouw loopt wat betreft kennis en kunde wereldwijd voorop. Sterker nog: het is een belangrijk export product. Daarom werkt deze sector actief aan bovengenoemde uitdagingen. Telers proberen hun teelt en daarmee de groei en oogst tot op micronniveau te beïnvloeden. Maar tot nu toe hebben ze nog te weinig controle over de gewascondities. Er kan al veel gemeten worden met behulp van sensors, maar we weten nog onvoldoende wat we vervolgens met al die data moeten doen om te zorgen dat het teelt- en oogstproces in de kas verder verbeterd kan worden."

Kloof van onderzoek naar praktijk dichten

Telers kunnen deze informatie volgens Judith gebruiken voor het nemen van beheersmaatregelen om zo meer controle te krijgen op de uniformiteit van de oogst, maximalisering van de economische opbrengst en minimalisering van de milieu-impact. "Uiteindelijk willen we de kloof van onderzoek naar praktijk dichten. Er wordt namelijk al heel veel ontwikkeld als het gaat om sensortechnologie, maar daar heeft de tuinder vaak nog niet zoveel aan. We willen de technologie voor hen toepasbaar maken en tuinders handvaten bieden om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast willen we nieuwe kennis ontwikkelen om onze eigen kwaliteit van onderwijs te verbeteren."

Er zijn circa 20 (docent)onderzoekers van de hogescholen en circa 100 studenten betrokken, die in de vorm van stages en afstudeeronderzoeken werkten aan interessante vraagstukken direct afkomstig uit de beroepspraktijk.

Tomatenplanten in kas

Partners van het project

Het project SCOUT is een 2-jarige samenwerking geweest van verschillende kennisinstellingen en bedrijven. Partners zijn de hogescholen:

  • HAS green academy (Den Bosch/Venlo)
  • Avans (Breda)
  • Fontys (Eindhoven/Venlo)
  • Inholland (Alkmaar)
  • Haagse Hogeschool (Delft)
  • NHL (Leeuwarden)

De WUR (Wageningen) ondersteunde het project met wetenschappelijk advies. Participerende bedrijven waren werkzaam in de teelt van met name tomaten of toeleverancier van technologie ten behoeve van de glastuinbouw. In de stuurgroep zaten de volgende bedrijven: Priva, Berg Hortimotive, Delphy en Kwekerij Vereijken. Ten slotte is de landelijke gewascommissie Tomaat en Paprika van LTO Glaskracht Nederland (onderdeel ZLTO) nauw betrokken geweest.