Living Lab B7

De komende jaren participeert het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw in het Living Lab B7, een onderzoeksconsortium dat werkt aan een betere biodiversiteit in de bollenstreek.

bollenstreek

De rol van de HAS in dit onderzoeksconsortium is het onderzoeken van maatwerk voor de regio, in andere woorden, praktijkgerichte onderzoeken om de biodiversiteit in de regio te verbeteren. Bijvoorbeeld door bestaande en nieuwe teeltmogelijkheden te onderzoeken en bedrijfseconomische uitkomsten in kaart te brengen.

Gebiedsanalyse bollenstreek

In de eerste beroepsopdracht door studenten van HAS Hogeschool lag de focus op het uitvoeren van een gebiedsanalyse. Hiermee zijn de actoren in de regio in kaart gebracht en is de ecologische status van het gebied bepaald.

De conclusie van het onderzoek laat zien dat er veel ruimtelijk druk op de streek ligt. De vele actoren, zo een 102, hebben allemaal een andere prioriteit of opgave in de streek. Dit kan botsen met het verhogen van biodiversiteit.

Een deel van de biodiversiteitsopgaven kunnen door bewoners van de streek worden opgepakt, door bijvoorbeeld eigen achtertuinen in te zaaien met een bloemenmengsel wat geliefd is bij insecten. Ook ondernemers kunnen een grote rol spelen, zo worden de boeren aangeraden zich aan te sluiten bij de Agrarische Natuurvereniging, om zo gezamenlijk te investeren in biodiversiteit in het gebied.

In het verhogen van biodiversiteit in het gebied, zal de focus moeten liggen op het investeren in het behoud en terugbrengen van de natuur rondom de bollenteelt, om met bijvoorbeeld heggen en hagen het bepaalde soorten naar de zin te maken en onder andere de patrijs weer terug te brengen in het gebied.

Benieuwd naar wat je zelf kan doen om biodiversiteit te verhogen? Of meer weten over hoe het gebied er momenteel voor staat?

Brochure Living Lab B7

Eindverslag onderzoek

Neem contact op