Duurzaam Eiwitwijs

HAS green academy is vanuit het lectoraat Voeding en Gezondheid penvoerder in het Raak-MKB project Duurzaam Eiwitwijs. In samenwerking met o.a. de HAN onderzoeken we hoe de eiwitinname van 65-plussers kunnen optimaliseren én verduurzamen.

Duurzaam eiwitwijs

Een voedingspatroon met voldoende eiwit is belangrijk voor het behoud van spiermassa, spierkracht en zelfredzaamheid bij 65-plussers. Het is bekend dat veel 65-plussers niet voldoende eiwit consumeren en dat zij zich daar vaak niet van bewust zijn. Ook is bekend dat de voeding van 65-plussers vooral dierlijke eiwitten bevat. De klimaatdoelstellingen vragen om een verschuiving richting een duurzamer voedingspatroon met meer plantaardig eiwit.

Optimale eiwitinname

Dit actuele onderwerp roept vragen op bij 65-plussers, diëtisten, het onderwijs en de voedingsmiddelensector, die hebben geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen wij 65-plussers, diëtisten en het voedingsmiddelen-mkb ondersteunen met kennis, concepten en producten die 65-plussers helpen bij het bereiken van een optimale eiwitinname? Hierbij wordt gelet op gedragsdeterminanten (kennis, sociale omgeving, motivatie en vaardigheden) en rekening gehouden met de maatschappelijke vraag naar een duurzamer voedingspatroon.

Om te onderzoeken welke kansen er zijn bij de doelgroep voor een meer duurzame eiwitinname zullen we een representatief consumentenpanel van 65-plussers opzetten en voor langere tijd actief betrekken bij de substudies. In kwalitatieve studies zullen we onderzoeken welke factoren een duurzaam eiwitrijk voedingspatroon en aandacht voor eetgewoontes bij 65-plussers bevorderen of belemmeren. Via het modelleren van voedingstoffeninnames onderzoeken we door middel van welke (hoeveelheden) producten een optimale eiwitinname kan worden bereikt, gebruik makend van meer duurzame eiwitbronnen en passend bij huidige eetgewoontes.

Gedragsfase

In een gedragsdeterminantenstudie bestuderen we in welke gedragsfase 65-plussers zich bevinden t.a.v. verandering richting een duurzamer voedingspatroon. Tenslotte ontwikkelen en evalueren we kennis, concepten, producten en communicatiemiddelen die aansluiten bij strategieën om eetgedrag te veranderen richting een duurzame en optimale eiwitinname. Dit doen we in samenwerking met het consumentenpanel, brancheorganisaties, partners uit het voedingsmiddelenbedrijfsleven, consumentenorganisaties en kennisinstellingen.

Subsidieverstrekker: Regieorgaan SiA, Raak-MKB subsidie. Partners van dit project zijn HAS green academy, lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl (HAN),  Wageningen UR, Carezzo, Studio Fava, Eetgemak, Meelunie, Sudryso, Friesland Campina, Olijck, Kenniscentrum Ondervoeding, Diëtistenpraktijk Trutchka, Diëtisten Coöperatie Nederland, Nederlandse vereniging van Diëtisten, Platform Patiënt & Voeding, Denktank 60+ Noord.

Meer informatie:

Onderzoekslijn voeding voor doelgroepen lectoraat Voeding en Gezondheid

Website HAN over Duurzaam Eiwitwijs

Neem contact op

Looptijd

  • 2023
    1 februari
  • 2025
    31 januari