1. Home
 2. Onderzoek
 3. Onderzoeksprojecten
 4. Landbouw in Klimaatrobuuste Beeklandschappen

Landbouw in Klimaatrobuuste Beeklandschappen

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en staat daarmee voor een grote opgave. Deze opgave is in het bijzonder groot voor beeklandschappen, die worden gekenmerkt door de lager liggende beekdalen en hoge zandgronden. Het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen van HAS green academy werkt aan deze opgave via het project 'Landbouw in Klimaatrobuuste Beeklandschappen'.

Droge beek

Door middel van praktijkgericht onderzoek zoomen we in op wat de transitie naar klimaatrobuustheid betekent voor beeklandschappen. In dit project werken Aeres Hogeschool, HAS green academy, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Saxion nauw samen met tal van consortiumpartners (zoals waterschappen, provincies en gebiedspartijen).

Drie beeklandschappen

Aan de hand van drie concrete beeklandschappen worden verschillende inhoudelijke invalshoeken samengebracht: het bodem- en watersysteem, het agrarisch perspectief, de verdienmogelijkheden van en binnen de landschappen en effectieve governance.

Binnen het project staan drie gebiedscases centraal:

 • het Koningsdiep (Friesland)
 • het Vechtdal (Overijssel)
 • de Buulder Aa (Noord-Brabant)

Verschillende invalshoeken

Het project brengt kennis uit verschillende disciplines samen binnen deze gebiedscase. Dit doen we aan de hand van vier thematische invalshoeken:

 • Water- en bodemsysteem: hoe ziet een klimaatrobuust bodem- en watersysteem eruit?
 • Agrarisch perspectief: welke vormen van landbouw passen waar?
 • Verdienmodellen: wat is het verdienvermogen van de verschillende vormen van landbouw binnen deze landschappen en zijn er mogelijkheden om dit verdienvermogen aan te vullen door middel van maatschappelijke diensten?
 • Governance: welke beleidsinstrumenten en interventies kunnen de transitie faciliteren en versnellen?

Samenwerkingspartners

Aeres Hogeschool, HAS green academy, Hogeschool Van Hall Larenstein, Saxion Hogeschool, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant.

Publicaties

Neem contact op

Looptijd

 • 2022
  September
 • 2025
  Februari