WUNDER

Als gevolg van de klimaatverandering zullen extreme droogtes in Nederland naar verwachting vaker voorkomen, met mogelijk sociaal leed en enorme economische schade tot gevolg. Het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen van HAS green academy werkt aan het project WUNDER dat een geïntegreerd modelleringssysteem om het gedrag van bodem en vegetatie tijdens langdurige droogte te begrijpen ontwikkelt.

Droogteschade

De volledige naam van het project is: Water Use and Drought Ecohydrological Responses of Agricultural and Nature Ecosystems in the Netherlands: Towards Climate-Robust Production Systems and Water Management.

Droogteschade beperken

Het WUNDER-project zal een nieuw systeem ontwikkelen dat zijn kennis van droogtes gebruikt om de beste maatregelen te bedenken om droogteschade aan gewassen te beperken. "We gaan ervan uit dat gediversifieerde water-bodem-plantsystemen gebieden veerkrachtiger kunnen maken tegen droogte en een van de maatregelen kunnen zijn", legt hoofdonderzoeker prof. dr. Bob Su uit.

De huidige operationele modellen gebruiken een concept dat referentieverdamping wordt genoemd om de werkelijke verdamping van water af te leiden. Dit model heeft goed bewaterd gras als referentievegetatie. "Wij denken dat deze aanname niet geldig is tijdens een droogteperiode. Het veroorzaakt een enorme onzekerheid voor een nauwkeurige schatting van het beschikbare water", zegt Su. Onderdeel van het WUNDER project zijn waarnemingen in het veld en fysische modellering om de onzekerheid tijdens droogte te overwinnen.

De projectleider werd aanvankelijk geïnspireerd door de bachelorscriptie van zijn dochter. "Zij onderzocht de alternatieve waardepraktijken van voedselbos Ketelbroek. Satellietbeelden van het gebied tijdens de droogte in 2018 toonden een groene oase tussen bruine akkers. Dit wakkerde mijn interesse aan", zegt Su. Om de rol die voedselbossen kunnen spelen in de weerbaarheid tegen droogte verder te onderzoeken, heeft de Nederlandse Stichting Voedselbosbouw zich bij WUNDER aangesloten als een van de 13 samenwerkingspartners.

Met onder andere kasexperimenten en het in kaart brengen van de behoeftes van agrariërs voor droogtemodellen draagt de HAS bij aan dit project.

Samenwerkingspartners

Delft University of Technology, Wageningen University, HAS green academy, Deltares, Wageningen Environmental Research, VanderSat, HKV, Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, KNMI, Stichting Voedselbosbouw Nederland, LTO Noord, Sencrop,  Veenink Akkerbouw,  Waterschap Aa en Maas,  Waterschap Vallei en Veluwe, Herenboeren Wenumseveld.

Neem contact op

Looptijd

  • 2023
  • 2028