1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Duurzame eiwitten: eendje meer

Duurzame eiwitten: eendje meer

HAS green academy werkt aan een onderzoek naar een optimale en duurzame teelt van waterlinzen (eendenkroos) in Nederland, inclusief de verwerking in voedingsproducten. Dit project wordt uitgevoerd samen met verschillende kennisinstellingen en MKB-bedrijven met als doel om waterlinzen op een rendabele manier naar de consument te brengen.

Waterlinzen

De volledige titel van het project is: Duurzame eiwitten: eendje meer (de toekomst van waterlinzen in NL). Deelnemende hogescholen zijn Hogeschool Inholland (penvoerder), HAS green academy, Aeres Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein en Hanzehogeschool Groningen. Subsidieverstrekker is het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Het project valt tevens onder de vlag van het CoE Groen.

Er wordt tevens samengewerkt met de volgende MKB-bedrijven: Rinus&Hans, Profinutrients, Karel Bolbloemen, Bodec, Clyde Don Consultancy Food Physica, NMK Esbaco International, Fresh Monkeys, Fabafull, Future Foods, Essensor en MCLS Europe.

Hoge nutritionele waarde

Om de huidige wereldbevolking te kunnen voorzien van duurzame eiwitten is er een transitie gaande, van minder dierlijk eiwit naar meer plantaardig eiwit. Het liefst worden deze eiwitten dan ook geput uit lokale bronnen. Waterlinzen kunnen hier een grote rol in spelen, voornamelijk vanwege de hoge nutritionele waarde en een relatief snelle en gemakkelijke kweek. Waterlinzen zijn van zichzelf een zeer eiwitrijk gewas en hebben hierdoor een vergelijkbaar eiwitpotentieel als peulvruchten, zoals erwt, faba, en mogelijk zelfs soja. Bovendien zijn Waterlinzen rijk aan RuBisCo, een eiwit dat rijk is aan essentiële aminozuren.

Om de nog niet bestaande grootschalige teelt van waterlinzen in Nederland te stimuleren, wordt er in dit project aan 4 thema’s gewerkt. In werkpakket 1 wordt de business case en LCA rondom de teelt onderzocht door het opzetten van een pilot-schaal productiesysteem. Vervolgens wordt er in werkpakket 2 gekeken naar rendabele droog technieken en verschillende methoden om de (sensorische) kwaliteit van de biomassa te verbeteren.

In werkpakket 3 worden de nutritionele en functionele eigenschappen van waterlinzen onderzocht, waarbij ook verschillende applicatie mogelijkheden worden verkend in hoogwaardige voedingsproducten. Het laatste werkpakket (4) richt zich voornamelijk op kennisdisseminatie. Het ventileren van alle ontwikkelingen rondom deze praktijkrelevante innovatie is van groot belang zodat de maatschappij optimaal meekrijgt dat waterlinzen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de actuele transitievraagstukken waar Nederland voor staat.

Onderzoek naar droogtechnieken

Binnen dit project is HAS green academy, vanuit het lectoraat Eiwittransitie in Voeding en de opleiding Food Technology, projectleider van werkpakket 2. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met Hanze Hogeschool, Rinus&Hans BV, Bodec BV en Future Foods BV. In dit werkpakket worden verschillende droogtechnieken onderzocht. Hierbij zijn rendabiliteit en kwaliteitsbehoud cruciaal, terwijl er ook rekening gehouden wordt met een integratie met de teelttechnieken uit werkpakket 1. Mogelijke technieken die middels een techno-economische haalbaarheidsstudie zullen worden onderzocht zijn (o.a.) luchtdrogen, sproeidrogen, (vacuüm) walsdrogen, dunne film vacuüm drogen (ATFD), membraanfiltratie, trommeldrogen en fluid bed drogen.

Naast het drogen zal er ook gekeken worden naar het verbeteren van de kwaliteit van de waterlinzen. Extrusie- en fermentatieonderzoek zal uitgevoerd worden om de mogelijkheden te verkennen voor het verbeteren van de sensorische eigenschappen. Ook membraan filtratie zal verkend worden voor het eventueel verlagen van de mangaan gehaltes in waterlinzen. Momenteel lopen er, i.s.m. de betrokken MKB-bedrijven, verschillende afstudeerprojecten op de hierboven genoemde onderwerpen, zowel bij HAS green academy als bij Hanze Hogeschool.

Meer informatie vind je op de websites:

Duurzame eiwitten: eendje meer

Duurzame eiwitten

Neem contact op

Looptijd

  • 2023
    1 juni
  • 2025
    1 juni