1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Bokashi als bodemverbeteraar

Bokashi als bodemverbeteraar

Vanuit het lectoraat Levende Bodem Werkt! doet HAS green academy onderzoek naar de toepasbaarheid van Bokashi als bodemverbeteraar. Bokashi is het Japanse woord voor 'goed gefermenteerd organisch materiaal' en wordt gemaakt vanuit organische reststromen.

Bokashi

Dit is onderdeel van een breder onderzoek waarbij meerdere lectoraten van HAS green academy en Hogeschool van Hall Larenstein met elkaar samenwerken. Momenteel wordt er vanuit de ‘Aanzet Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer’ in een 60-tal pilots onderzoek gedaan naar de toepassing van onbewerkt maaisel, bokashi en maaisel met overige bewerkingen zoals verschillende vormen van compost.

Op de foto zie je uitgereden bokashi op een pilotveld in Apeldoorn. De foto werd gemaakt op 12-03-2024 door P. Bennink.

Toepasbaarheid

In gemeenten vindt namelijk onderhoud plaats (in o.a. natuurgebieden en stedelijk groen) waarbij organische reststromen vrijkomen zoals blad en maaisel. Om te werken aan een circulaire economie zijn er vele initiatieven waarbij organische reststromen niet langer worden behandeld als afvalstoffen, maar vooral worden gezien en toegepast als grondstof binnen een circulaire economie. Er is in de landbouw en het stedelijk groen namelijk grote behoefte aan organische bodemverbeteraars. 

Vanuit bovenstaande bodemverbeteraars is bokashi het minst bekend en daarmee is er vanuit de praktijk de meeste behoefte om ervaring op te doen met de toepasbaarheid van bokashi als bodemverbeteraar. Samen met Hogeschool van Hall Larenstein doet HAS green academy onderzoek naar het effect van bokashi en/of andere bodemverbeteraars op bodemkwaliteit, ondersteunen van lokale ecosysteemdiensten (waterkwaliteit en kwantiteit), wet- en regelgeving en verdienvermogen op lokale grondstoffen. Hierbij wordt ingehaakt op de bestaande 60-tal pilots binnen het langjarige kennisprogramma en de daar reeds opgehaalde praktijkervaring.

Vanuit het lectoraat Levende Bodem Werkt! focussen we op de toepassing van bokashi als bodemverbeteraar. We doen komend teeltseizoen onderzoek bij 4 locaties in Zuid-Nederland naar de effecten van bokashi gemaakt van blad of (natuur)maaisel op bodem, water en gewas bij grasland, kool en maïs.

Neem contact op

Looptijd

  • 2022
    Startdatum
  • 2025
    Verwachtte einddatum