1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Meten bedreigingen ecologische waterkwaliteit beeksystemen

Meten bedreigingen ecologische waterkwaliteit beeksystemen

De waterkwaliteit in beeksystemen staat onder druk door vervuiling en landgebruik. De gevolgen van de bedreigingen zijn lastig te beoordelen. In dit project ontwikkelt HAS green academy vanuit het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen een methodiek om individuele bedreigingen te identificeren.

Beeksysteem

Dit doet het lectoraat door te kijken naar de respons van ongewervelden, zoals insectenlarven. Zo kunnen gerichte maatregelen genomen worden voor waterkwaliteitsverbetering.

Methodiek ontwikkelen

De waterkwaliteit in beeksystemen staat zogezegd onder druk door vervuiling en landgebruik. Daardoor is het allerminst zeker dat de waterkwaliteitsdoelen van 2027 voor de Kaderrichtlijn Water gehaald zullen worden. De individuele gevolgen van verschillende bedreigingen zijn lastig te beoordelen. Om dat beter te kunnen doen, ontwikkelen wij een methodiek om individuele bedreigingen te identificeren.

De individuele gevolgen van verschillende bedreigingen zijn lastig te beoordelen. Om dat beter te kunnen doen, ontwikkelen wij een methodiek om individuele bedreigingen te identificeren door te kijken naar de respons van ongewervelden, zoals insectenlarven. Zo kunnen overheden en natuurbeschermers maatregelen nemen voor waterkwaliteitsverbetering.

Wij kijken onder andere naar welke soorten indicatief zijn voor welke bedreigingen, op basis van monitoringsdata en ruimtelijke data. Daarnaast kijken we naar de dispersiecapaciteit van ongewervelden om te kunnen beoordelen of ze herstelde beeksystemen wel kunnen bereiken. Als dat niet kan, kijken we ook naar de geschiktheid voor herintroductie van de soorten in de beken.

Publicaties en kennisproducten

van Kouwen, L. A. H., Kraak, M. H. S., van der Lee, G. H., & Verdonschot, P. F. M. (2024). Four decades of region- and species-specific trends in lowland stream Ephemeroptera abundance. Science of The Total Environment, 924, 171619. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2024.171619

Ga naar het artikel

Neem contact op

Looptijd

  • 2022
    Februari
  • 2027
    Februari