1. Home
  2. Onderzoek
  3. Leon van Kouwen

Leon van Kouwen

Leon van Kouwen is docentonderzoeker bij HAS green academy en PhD candidate bij het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is kenniskringlid van het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen.

Leon van Kouwen

Hij combineert zijn kennis van aquatische ecologie (in het bijzonder macroinvertebraten) met de analyse van grote datasets en ruimtelijke data. Het doel van de projecten van Leon is het opdoen van kennis over de invloed van processen op landschappelijke schaal op beeksystemen.

Focus onderzoek

De waterkwaliteit in Nederland staat druk en het is onzeker of de doelen die hiervoor zijn gesteld door de Kaderrichtlijn Water in 2027 gehaald zullen worden. Door met behulp van bestaande data te zoeken naar soorten die indicatief zijn voor bepaalde bedreigingen en door in het veld te kijken naar oorzaken voor de aan- en afwezigheid van soorten, wil Leon een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland.

Het halen van de juiste informatie uit gegevens van ongewervelden die door de waterschappen worden verzameld in het kader van monitoring is dan ook een belangrijk doel voor Leon. Wat zegt de aan- of afwezigheid van een soort?  En als de soort afwezig is, komt dat dan door de bedreiging of doordat hij er niet kan komen? Als we deze informatie boven tafel krijgen, kan er efficiënter gemonitord worden én kunnen de juiste maatregelen genomen worden.

Projecten

  • Beeksysteem

    Meten bedreigingen ecologische waterkwaliteit beeksystemen

    De waterkwaliteit in beeksystemen staat onder druk door vervuiling en landgebruik. De gevolgen van de bedreigingen zijn lastig te beoordelen. In dit project ontwikkelt HAS green academy vanuit het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen een methodiek om individuele bedreigingen te identificeren.

Publicaties en kennisproducten

van Kouwen, L. A. H., Kraak, M. H. S., van der Lee, G. H., & Verdonschot, P. F. M. (2024). Four decades of region- and species-specific trends in lowland stream Ephemeroptera abundance. Science of The Total Environment, 924, 171619. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2024.171619 

Ga naar het artikel

Neem contact op