1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Groene Gezondheid

Lectoraat Groene Gezondheid

Het lectoraat Groene Gezondheid heeft als doelstelling kennisontwikkeling en kennisverspreiding rond het verhogen van groente- en fruitconsumptie. Ook richt het lectoraat zich op de gezondheid van Nederlandse consumenten en de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.

Lectoraat Groene Gezondheid

Over het lectoraat

Doel

Het lectoraat Groene Gezondheid wil kennis rond het verhogen van groente- en fruitconsumptie ontwikkelen en delen om zo bij te dragen aan de vitaliteit van de tuinbouwsector, de werkgelegenheid voor HAS-studenten, de gezondheid van Nederlandse consumenten en het verduurzamen van de Nederlandse samenleving. 

Onderzoeksagenda

Nederland heeft grote behoefte aan innovatieve oplossingen rond voeding om de voortdurend stijgende kosten in de gezondheidszorg een halt toe te roepen. Er is brede consensus dat het eten van voldoende groente en fruit bijdraagt aan de preventie van allerlei welvaartsziekten. Toch eten de meeste Nederlanders veel te weinig groente en fruit.  

Wat ontbreekt zijn groente- en fruitproducten die makkelijker en op andere momenten te eten zijn. Van andere ongezondere producten is het aanbod wel heel groot, waardoor het moeilijk concurreren is voor groente en fruit. Dit biedt kansen voor conceptontwikkeling, waarbij ingespeeld kan worden op het eetgedrag van diverse groepen consumenten. 

Inhoudsstoffen 

Groente en fruit bevatten van nature veel positieve inhoudsstoffen en passen in een gezond eetpatroon. Deze inhoudsstoffen worden echter amper gemeten vanwege te hoge kosten. Onduidelijk is dan ook het effect van raskeuze, teeltcondities, naoogst-condities en verwerkingsmethode op de voedingswaarde.  

Het snel en goedkoop kunnen meten van inhoudsstoffen levert dat inzicht wel en kan leiden tot meerwaarde, bijvoorbeeld onderbouwde voedingsclaims als ‘bron van’ en ‘rijk aan’. 

Product- en businessconcepten 

De tuinbouwsector is een belangrijke economische motor voor Nederland. De sector profileert zich echter nauwelijks met het feit dat zij via gezonde voeding sterk bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. De sector heeft behoefte aan nieuwe producten en businessconcepten rond groente en fruit om de consumptie te verhogen en de waarde van haar producten te vergroten. 

Onderzoekslijnen

Het lectoraat Groene Gezondheid heeft binnen haar onderzoeksprogramma 3 onderzoekslijnen: 

 • Het verhogen van groente- en fruitconsumptie met nieuwe concepten
  Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen van nieuwe concepten op basis van vers of verwerkte groente en fruit, passend bij andere eetmomenten en eetlocaties en rekening houdend met doelgroepen. Het testen van nieuwe concepten op de plek waar ze gekocht en gegeten worden vergroot de kans dat deze concepten daadwerkelijk de markt bereiken.
   
 • Het ontwikkelen van goedkope meetmethoden voor de voedingswaarde van groente en fruit
  H
  et lectoraat ontwikkelt goedkope en betrouwbare meetmethoden om systematisch de voedingswaarde van groente en fruit (vers en verwekt) te monitoren. Op basis geeft het lectoraat adviezen voor veredeling, teelt, naoogstcondities en verwerking. 

 • Het behoud van de kwaliteit van groente en fruit tussen oogst en consumptie
  Het lectoraat past postharvest kennis toe op kwaliteitsproblemen bij groente en fruit. Op dit moment gaat nog veel product verloren tussen oogst en consument. Denk bijvoorbeeld aan de grote derving tijdens het transport van zachtfruit of de korte houdbaarheid van bladgewassen. De vraag naar bladgewassen als sla en spinazie stijgt juist door onder meer de toename van kant-en-klaar salades. 
Publicaties

Rapportages, samenvattingen en artikelen

Bekijk alle rapportages, samenvattingen en artikelen van projecten van het lectoraat in Greeni

In de media

Lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid

Lector Herman Peppelenbos is lid van het lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid.

De lectoren die samen het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid vormen, werken vanuit verschillende invalshoeken aan voedselvraagstukken. Deze vraagstukken hebben allemaal te maken met beschikbaarheid en toegankelijkheid van duurzaam, veilig en gezond voedsel voor iedereen.

De betrokken lectoren willen samen het praktijkgericht onderzoek rond voedsel, voeding en gezondheid versterken en de resultaten maatschappelijk breder uitdragen. Wat heeft de burger eraan en hoe komt het gezonde, duurzame voedsel bij de consument terecht? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen ‘groenere groentes’ eten? Hoe leiden we (gezondheids)professionals op met ‘oog voor gezonde voeding?’ Deze en andere vragen staan centraal in de betrokken lectoraten.

Floriade 2022

Hoe nodig je mensen uit om na te denken over gezonde en duurzame voeding? Onderzoekers van Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid testten het op de Floriade Expo 2022. Bekijk de video over het onderzoek:  Mensen uitnodigen om over gezonde en duurzame voeding na te denken

Projecten

 • campus van de toekomst

  Campus van de Toekomst

  In het project Campus van de Toekomst gaat om het creëren van een gezonde, duurzame, groene campus voor studenten en medewerkers in de omgeving van de Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch. De Campus van de Toekomst is een driejarig project onder leiding van het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy.

 • logo

  Programma Gezonde Leefomgevingen

  De komende jaren werken de Bossche kennisinstellingen samen met publieke en private partners aan praktijkgericht onderzoek naar een gezonde leefomgeving die als prettig wordt ervaren, uitnodigt tot gezond gedrag en een zo laag mogelijke druk heeft op de gezondheid.

 • groente en fruit

  De Waarde(n) van Groenten en Fruit

  Het lectoraat Groene Gezondheid heeft met 12 bedrijven en 3 kennisinstellingen samengewerkt aan een betere onderbouwing van het effect van nutriënten op het lichaam en de gezondheidswaarde van versproducten.

 • HAS to go

  Groene Gezonde Studenten

  Een groene omgeving en het eten van groente en fruit is goed voor je gezondheid. Wetenschappelijk bewijs hiervoor leidde tot meer groene en gezonde interventies. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar bleken lastig aan te spreken. Het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy startte daarom het project Groene Gezonde Studenten.

 • Interactieve kaart Groene Gezondheid

  Interactieve kaart initiatieven voeding

  Het lectoraat Groene Gezondheid is betrokken bij de publicatie van een interactieve kaart die per gemeente initiatieven met betrekking tot voeding en gezondheid laat zien.

 • NWA-transitie

  Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

  Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda werkt een breed consortium aan het 3-jarige programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. HAS green academy is vanuit het lectoraat Future Food Systems penvoerder.

Lector

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • Voeding & Gezondheid

  Lectoraat Voeding en Gezondheid

  In het lectoraat Voeding en Gezondheid staat een gezonde voedselomgeving en het maken van gezonde voedselkeuzes maken centraal. Het lectoraat richt zich daarbij enerzijds op een gezondere samenstelling van het aanbod aan voedingsmiddelen en anderzijds op een verantwoorde, transparante communicatie richting alle consumenten.

 • design-methoden

  Lectoraat Design Methoden in Food

  Het lectoraat Design Methoden in Food doet onderzoek naar design methoden die binnen het hbo gebruikt kunnen worden en resulteren in nieuwe ontwerpen voor gezond en duurzaam voedselkeuzegedrag. Denk daarbij aan voedselproducten, verpakkingen en communicatieuitingen, maar ook aan compleet nieuwe voedselomgevingen en voedselsystemen.

Meer leren over dit onderwerp?